Home   Blijf op de hoogte via onze blog     Plantyner in de kijker: Jitte Vandoorne

7 maart 2023

Plantyner in de kijker: Jitte Vandoorne

In september maakte Jitte Vandoorne als een van de eerste medewerkers van Uitgeverij Averbode, sinds kort deel van Plantyn, de overstap naar haar nieuwe werkgever. Intussen zit onze kersverse marketing assistent al helemaal op haar plek! 

Een campagne op poten zetten van a tot z? Een nieuwsbrief schrijven? Of even bijspringen bij een opname of beurs? Je mag het allemaal aan Jitte vragen, want ze zet mee haar schouders onder alle marketingacties voor de leeroplossingen van Plantyn in het secundair onderwijs! De vijf woorden die haar job het best omschrijven: flexibel, uitdagend, teamwork, creatief en communicatie.

Flexibel

Werk je in de marketingwereld, dan is ‘buigzaam’ best je tweede naam. De insteek van een campagne die plots verandert, deadlines die verschoven worden …  Je moet er goed mee om kunnen. Maar aan flexibiliteit geen gebrek bij Jitte: het maakt haar job juist spannend.

Uitdagend

Elke dag mag Jitte mee op de kar van een nieuw, uitdagend project springen. Daardoor leert ze niet alleen veel bij over haar job, maar ook over zichzelf. Want er is geen dag hetzelfde bij Plantyn!

Teamwork

Regelmatig stelt Jitte zich de vraag: hoe zou een collega dit aanpakken? Gelukkig kan ze voor raad en daad altijd terecht bij haar team. “En ik ben écht in een keitof marketingteam beland”, zegt ze vol overtuiging.

Creatief

Ze zeggen weleens dat iedereen aan marketing kan doen. Maar als marketeer moet je toch vaak out of the box denken, vindt Jitte. Dat creatieve kantje is op haar lijf geschreven. Voor een brainstorm of wat knip- en plakwerk in InDesign is ze dan ook altijd te vinden.

Communicatie

Marketing en communicatie gaan hand in hand. Jitte vindt het ontzettend belangrijk om dingen helder uit te leggen. Niet alleen aan leerkrachten, de doelgroep van Plantyn, maar ook aan haar eigen team. Zo zit iedereen op één lijn!

Hoe ziet Jittes dag eruit?

Er is één constante in Jittes werkdagen: er staat altijd iets anders op de planning. Andere projecten, andere mensen en andere noden. Om het overzicht goed te bewaren, zit Jitte wekelijks (en soms zelfs dagelijks) samen met haar team om alle lopende zaken door te nemen. Zo kunnen ze de prioriteiten bepalen en gericht aan de slag. Daar komt soms wel wat schuifwerk bij kijken, geeft Jitte toe. Maar gelukkig helpt iedereen elkaar waar nodig.