Home     Privacy & Cookies

Privacy beleid van Plantyn nv

Privacy & Cookies

Plantyn nv verwerkt persoonsgegevens vertrouwelijk en met grote zorgvuldigheid. Dagelijks werken en leren veel gebruikers met de leermiddelen, schooladministratiesystemen, technologie en diensten van Plantyn nv.

Introductie

Plantyn nv verwerkt persoonsgegevens vertrouwelijk en met grote zorgvuldigheid. Dagelijks werken en leren veel gebruikers met de leermiddelen, schooladministratiesystemen, technologie en diensten van Plantyn nv. Met name binnen de digitale versies van onze leermiddelen en schooladministratiesystemen worden daarbij persoonsgegevens verwerkt. Door persoonsgegevens te verwerken kan lesmateriaal persoonlijker en beter worden afgestemd op de behoeften van gebruikers. Het verwerken van persoonsgegevens brengt de verantwoordelijkheid met zich mee om dat zorgvuldig en veilig te doen. Het recht op privacy is immers een grondrecht. Daarom doen wij er alles aan om persoonsgegevens vertrouwelijk en met zorg te verwerken.

Plantyn nv volgt de brancheafspraken van Onderwijsverstrekkers, VCLB, VVSG, GEWU en Softwareontwikkelaars. Hierin is vastgelegd dat Plantyn nv een ‘verwerker’ is, die uitvoering geeft aan de opdracht van een onderwijsinstelling. Daardoor hebben en houden onderwijsinstellingen als verwerkingsverantwoordelijke zeggenschap over de gegevens die binnen onze leeroplossingen / schooladministratiesystemen worden verwerkt.
Leerresultaten worden hierdoor uitsluitend voor onderwijsdoeleinden verwerkt.

Plantyn nv neemt privacy zeer serieus en bewaakt voortdurend de door haar getroffen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Zo verzekeren wij dat onbevoegden geen toegang tot persoonsgegevens verkrijgen.

Informatie op deze website

Onder ‘Plantyn nv als verwerker’, tref je informatie over persoonsgegevens die wij in opdracht van een verwerkingsverantwoordelijke verwerken, zoals leerresultaten. Onder ‘Plantyn nv als verantwoordelijke’ tref je informatie over persoonsgegevens waarvoor Plantyn nv zelf verwerkingsverantwoordelijke is, zoals wanneer je als particulier rechtstreeks een bestelling plaatst in onze webshop. Onder ‘Beveiliging’ wordt een omschrijving gegeven welke technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen Plantyn nv treft om persoonsgegevens te beveiligen.

De informatie over privacy op deze website wordt regelmatig bijgewerkt. Wanneer inhoudelijke wijzigingen plaatsvinden, informeren wij onze gebruikers via deze website en waar noodzakelijk via nieuwsbrieven en andere kanalen.

Op deze pagina’s tref je altijd de actuele informatie.

Data Protection Officer

Plantyn nv is een volledige dochteronderneming van Infinitas Learning. Infinitas Learning heeft een Code of Conduct, waarin het belang van privacy nadrukkelijk wordt onderschreven. Op het niveau van Infinitas Learning heeft Plantyn nv een Data Protection Officer aangesteld. Voor alle correspondentie betreffende privacy gerelateerde aangelegenheden kun je met hem contact opnemen via [email protected].

Per post:
Uitgeverij Plantyn / t.a.v. Privacy Officer / Posthofbrug 6-8 / 2600 Berchem

Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 1 april 2018.

Intellectuele eigendomsrechten

Onder 'Intellectuele eigendomsrechten' kan u onze bepalingen hieromtrent vinden.