Home   Lager onderwijs   Taal     De Taalkanjers

Lager Onderwijs

De Taalkanjers Taal

Maak van elk kind een kanjer in taal!

2de tot en met 6de leerjaar

icon Beknopte set van doelen per les
icon Geïntegreerd meersporenbeleid in het werkboek
icon Uitgebreid en gevarieerd leesaanbod
resource-not-found

In een notendop

Werk aan taalvaardigheid in een betekenisvolle context die perfect aansluit bij de leefwereld van je leerlingen. Bekijk het filmpje en ontdek De Taalkanjers.

Doorblader de folder

Troeven

Waarom kiezen voor De Taalkanjers?

Werk stapsgewijs aan elk doel en oefen de leerstof in op een functionele manier die je leerlingen aanspreekt.

Focus & structuur

Meersporen- beleid

Uitgebreid leesaanbod

Digitale ondersteuning

>

Focus op wat écht belangrijk is

1
Focus
 • Iedere les focust op een beknopte set van doelen.

 • Elke leerling kan voldoende oefenen op zijn/haar niveau en zo de leerstof automatiseren.

 • Elke les start met een motiverende aanzet en een duidelijk lesdoel.


2
Structuur
 • Elk leerjaar bestaat uit tien thema's van drie weken.

 • Leerlingen ontdekken elk thema in een betekenisvolle context en werken naar een motiverende eindopdracht.

 • De vaste structuur binnen elke les en thema zorgt voor voldoende herkenning.

3
Evaluatie
 • Uitgebreid aanbod aan toetsmateriaal zodat jij kan kiezen wat het beste past bij jouw klas en jullie schoolvisie op evalueren.

 • Keuze tussen kant-en-klare toetsen en breed evalueren via kijkwijzers.

 • Handige toetswijzers, summatieve toetsen en toetsenanalyses maken het aanbod compleet.

Differentieer er op los

1
Brede basiszorg in het leerwerkboek
 • Oefen gedifferentieerd op drie niveaus: aanloop, kern en uitdaging.

 • Gedifferentieerde leesteksten voor technisch en begrijpend lezen.

 • Leerlingen leren van elkaar door gedifferentieerde werkvormen.

2
Gedifferentieerde herhalingsles
 • Het invullen van de weer -en meerpijlen bij elke les taalbeschouwing resulteert in een wekelijkse gedifferentieerde herhalingsles.

 • Weer-oefening = oefeningen om het kerndoelniveau te bereiken.

 • Meer-oefening = uitdagende oefeningen voor leerlingen die de leerstof voldoende beheersen.

3
Uitgebreid zorgaanbod
 • Uniek aanbod voor anderstalige nieuwkomers en taalarme leerlingen.

 • De Taalkanjers Twist voor leerlingen met leervoorsprong.

 • De Taalkanjers Schoolzorg voor leerlingen die extra begeleiding nodig hebben en om IAC op te stellen.

Meer, beter en liever lezen

1
Technisch lezen
 • Apart onderdeel technisch lezen van het 2de t.e.m. het 6de leerjaar.

 • Er zijn specifieke lessen in elk thema en ruimte in elke herhalingsles om hier extra op te oefenen.

 • Extra leesbundels ondersteunen het technisch lezen in het 2de en 3de leerjaar.

2
Begrijpend lezen
 • Gestructureerde en doordachte aanbreng van de leesstrategieën tilt begrijpend lezen naar een hoger niveau.

 • Evalueer met de gedifferentieerde teksten en toetsen.

 • De vijf didactische sleutels van VLOR vormen de handvatten om de methode te versterken.

3
Plezierlezen
 • In elk thema komt plezierlezen aan bod met gevarieerde werkvormen.

 • Kies vrij wanneer jij met je klas binnen een thema aan plezierlezen doet.

 • Lezen is fun met de boeken uit de Klasbieb die gelinkt zijn aan De Taalkanjers (incl. digitale oefeningen op Scoodle Play).

Scoodle: altijd en overal

1
Scoodle
 • Je bent nooit op stap zonder je digitale boekentas.

 • Je lerarenkit met bordboeken, handleidingen, kopieerbladen, aanpasbare toetsen,... is altijd beschikbaar.

 • Jouw agenda is compleet met (aanpasbare) lesfiches en gekoppelde leerplandoelen per net.

2
Oefenplatform Scoodle Play
 • Automatiseer de leerstof met gedifferentieerde oefeningen en driloefeningen.

 • Zet je toetsen en taken digitaal klaar.

 • Gebruik Wizenoze, een beveiligde zoekmachine waar leerlingen informatie kunnen opzoeken op hun leesniveau.

3
Remediëringsmodule
 • Download automatisch een remediëringsbundel op maat van elke leerling.

 • Ook op Scoodle: handige toetsenalyses en remediëringsblaadjes per toetsvraag.

Alle digitale mogelijkheden op maat van jouw school

Scoodle bij De Taalkanjers

Scoodle is de digitale totaaloplossing van Plantyn. De leerkracht heeft alle digitale tools om optimaal les te kunnen geven en de leerling een leuk oefenplatform om op te oefenen.

De Scoodle-pakketten

Scoodle Kick

Lerarenkit met digitaal lesmateriaal

Scoodle Sprint

Uitgebreid zorgaanbod

Scoodle Play

Oefenplatform voor de leerlingen
>
resource-not-found

Bij De Taalkanjers krijg je automatisch toegang tot ...

 • Agenda inclusief lesfiches en gekoppelde leerplandoelen

 • Instructiefilmpjes voor de leerlingen

 • Het oefenplatform Scoodle Play met gedifferentieerde oefeningen op drie niveaus bij elke les en extra driloefeningen

 • De zoekmodule Wizenoze op Scoodle Play

Om het digitaal lesmateriaal bij de methode te gebruiken moet de school kiezen voor Scoodle Kick of Scoodle Sprint. Deze pakketten worden berekend aan een prijs per leerling. Ontdek in de volgende tabs de specifieke inhoud van deze pakketten.

resource-not-found

Scoodle Kick - jouw lerarenkit

Scoodle Kick bevat ...

 • Digitale handleidingen

 • Kopieerbladen en bijlagen per les

 • Bewerkbare toetsen

 • Bordboeken en bordlessen

 • Digitale taken en toetsen inplannen

 • Graadklasdocument

 • Mogelijkheid om feedback te geven aan een leerling via Scoodle Play

Dit pakket wordt berekend aan een prijs per leerling.

resource-not-found

Scoodle Sprint - jouw uitgebreid zorgaanbod

Scoodle Sprint bevat alles van Scoodle Kick en bovendien ook ...

 • Differentiatie- en remediëringsmodule op maat van elke leerling

 • Correctiesleutels van de werkboeken

 • Extra gedifferentieerde huistaken voor spelling en technisch lezen

 • Lesmateriaal voor taalarme leerlingen en anderstalige nieuwkomers (taal en spelling)

 • Klaszorg per leerjaar met remediëringsmateriaal bij toetsen

 • De Taalkanjers Schoolzorg lerarenkit (correctiesleutel)

 • De Taalkanjers Twist lerarenkit (correctiesleutel)

 • Klasbieb met per thema extra boekentips met gedifferentieerde oefeningen op Scoodle Play

Dit pakket wordt berekend aan een prijs per leerling.

resource-not-found

Ontdek de wereld van Scoodle Play

Scoodle Play is het leukste digitale oefenplatform voor thuis en in de klas. Je beschikt over ...

 • Gedifferentieerde oefeningen op drie niveaus voor taalbeschouwing en spelling.

 • Extra driloefeningen voor spelling om de leerstof te automatiseren.

 • De mogelijkheid om taken en toetsen klaar te zetten voor één of meerdere leerlingen.

 • Geïntegreerde zoekmodule Wizenoze waarmee leerlingen actuele informatie kunnen opzoeken in een beveiligde omgeving. De teksten zijn aangepast aan hun leesniveau.

 • Leuke manieren om je leerlingen feedback te geven en te belonen zoals door extra Scoodles, munten en/of stickers uit te delen.

> Ontdek hier meer over Scoodle Play.

Ontdek het basismateriaal en alle optionele PLUS-producten

Overzicht materialen

Niveauverschillen zijn er in elke klas. Naast het basismateriaal kan je daarom als school kiezen uit een uitgebreid aanbod aan ondersteunende materialen bij De Taalkanjers. Zo speel je nog beter in op de specifieke noden van elk kind.

Basismateriaal

Klaszorg

PLUS-producten

>

Wat heb je nodig om vlot te starten?

Voor de leerkracht:

 • 5 handleidingen (telkens 2 thema's per handleiding)

 • Lerarenkit op Scoodle, met digitale handleidingen, kopieerbladen en bijlagen, bewerkbare toetsen, bordboeken met bordlessen en de mogelijkheid om taken en toetsen in te plannen.

Voor de leerling:

 • 5 werkboeken (telkens 2 thema's per werkboek)

 • 2 taalboeken (telkens 5 thema's per taalboek)

 • Oefenplatform Scoodle Play, met gedifferentieerde oefeningen, extra driloefeningen voor spelling, geïntegreerde zoekmodule Wizenoze en instructiefilmpjes.

De Taalkanjers Klaszorg

Dit zorgmateriaal geeft jou de mogelijkheid om je leerlingen te begeleiden op hun eigen niveau en toch samen in de klas aan de slag te gaan. Het is ideaal voor anderstalige nieuwkomers en taalarme leerlingen.


Welk materiaal is er allemaal beschikbaar
?

 • Hulpkaarten op basis van onthoudkaders uit de werkboeken

 • Eenvoudige stappenplannen

 • Hoekenwerk voor spelling

 • Remediëringsmateriaal na de toetsen voor spelling en taalbeschouwing

 • Kant-en-klare suggestiefiches bij elke les van De Taalkanjers met haalbare suggesties op verschillende taalniveaus en extra materiaal dat je kunt inzetten om alle lessen voor elke leerling vlot te laten verlopen.

 • Ideeën om de woordenschat in te zetten aan de hand van leuke tussendoortjes.

 • Lees-, taalbeschouwings- en spellingpaden (oefenbundels) om extra te remediëren als de achterstand groter is dan 1 schooljaar.

 • Specifiek materiaal voor anderstalige nieuwkomers: 10 themabundels met bijhorende praatplaten met focus op basiswoordenschat en taalbeschouwing (incl. oefenreeksen op Scoodle Play), 20 leesbundels met inoefening op technisch lezen, begrijpend lezen en schrijven en digitale oefeningen op Scoodle Play om de Nederlandse klanken onder de knie te krijgen.

Ondersteun je klas nog beter

Naast het basismateriaal en het extra zorgmateriaal, beschikt De Taalkanjers ook over heel wat handige PLUS-producten voor in de klas. Deze zijn beschikbaar voor elk leerjaar.

 • Leeskoesterboekje waarmee leerlingen op een leuke manier bijhouden welke boeken ze lezen en deze via verschillende activiteiten zelfstandig verwerken.

 • Onthoudboek met een verzameling van alle onthoudkaders uit de werkboeken.

 • Oplossingenboek met een correctiesleutel van alle werkboeken.

 • Wandplaten die functioneel gelinkt zijn aan de leerstof.

 • De Taalkanjers Twist voor sterke talenknobbels die extra uitdaging nodig hebben. Ontdek meer.

 • De Taalkanjers Schoolzorg als remediëringsmateriaal voor leerlingen die een stapje terug moeten zetten voor een bepaald vakonderdeel. Ontdek meer.

> Ontdek hier meer over de PLUS-producten .

Beoordeel zelf

Blader digitaal door het materiaal

Benieuwd of de methode van De Taalkanjers iets voor jouw klas is? Bekijk een voorbeeldles per jaar.

resource-not-found

De Taalkanjers Methodewijzer

resource-not-found

De Taalkanjers 2e leerjaar

resource-not-found

De Taalkanjers 3e leerjaar

resource-not-found

De Taalkanjers 4e leerjaar

resource-not-found

De Taalkanjers 5e leerjaar

resource-not-found

De Taalkanjers 6e leerjaar

Veelgestelde vragen over De Taalkanjers

Kan ik De Taalkanjers Spelling apart gebruiken?

icon

Waaruit bestaat het leesaanbod van De Taalkanjers?

icon

Houden jullie rekening met de sleutels voor begrijpend lezen?

icon

Is er een aanbod voor anderstalige nieuwkomers of taalarme leerlingen?

icon

Bestel De Taalkanjers via onze catalogus

Bestel makkelijk alle De Taalkanjers Taal- producten in onze catalogus.

resource-not-found
resource-not-found

Ontdek ook

Onze andere methodes

Benieuwd naar de andere Kanjermethodes van Plantyn? Ontdek meer info en doorblader digitale voorbeeldlessen.

resource-not-found

De Taalkanjers Twist

resource-not-found

De Taalkanjers Spelling

resource-not-found

De Wiskanjers

resource-not-found

Wereldkanjers

resource-not-found

Sterren aan de hemel

resource-not-found

Casse-cou

Jouw regioverantwoordelijke

Heb je een vraag? We helpen je graag!

resource-not-found

Contacteer jouw regioverantwoordelijke

Jouw regioverantwoordelijke staat voor je klaar om al je vragen te beantwoorden over ons lesmateriaal voor het basisonderwijs.

Contacteer je regioverantwoordelijke
Bekijk nu de infosessie en ontdek alles over De Taalkanjers