Lager Onderwijs

Lesmateriaal voor anderstalige nieuwkomers

Ondersteun leerlingen op hun niveau

Methode-onafhankelijk

icon 10 themabundels, 10 praatplaten en 20 leesbundels
icon Lesmateriaal dat aansluit bij de leefwereld van de leerlingen
icon Auditieve en visuele ondersteuning bij de woordenschat en opdrachten
resource-not-found
resource-not-found

(Her)bekijk de webinar

Ben je benieuwd naar ons lesmateriaal voor anderstalige nieuwkomers? (Her)bekijk dan de webinar voor een eerste kennismaking.


Regioverantwoordelijke Christophe en Uitgever Hannelore nemen je mee door het materiaal en geven meer uitleg. Je ontdekt in de webinar ook meer over de Schoolzorgmappen (remediëringsmateriaal voor leerlingen die een stapje terug moeten zetten) en Twist (lesmateriaal voor leerlingen met een leervoorsprong).


>> Registreer hier en bekijk de replay.

Troeven

Waarom kiezen voor dit lesmateriaal?

Het motiverend lesmateriaal voor anderstalige nieuwkomers bestaat uit 10 themabundels, 10 praatplaten en 20 leesbundels.

Visie en accenten

Themabundels en praatplaten

Leesbundels

Voorbeeldmateriaal

>
resource-not-found

Talen zijn niet weg te denken uit ons leven. We hebben talen nodig om relaties aan te gaan met anderen én om ons denken te stimuleren om zo de wereld te ontdekken. Toch spreekt, leest, leert en beheerst niet iedereen dezelfde talen.


Heb je anderstalige nieuwkomers in de klas die het Nederlands niet beheersen, dan is het belangrijk om hen op hun niveau te begeleiden.


Wat is het doel van dit aanbod?

  • Leerlingen kansen bieden om op eigen niveau en in eigen tempo aan de eindtermen Nederlands te werken.

  • Aan de hand van auditieve en visuele ondersteuning alle leerlingen kansen bieden om zelfstandig aan de slag te gaan met het materiaal.

  • Een vaste en herkenbare structuur voorzien zodat elke leerling een veilige houvast heeft.

  • Het sociaal-emotionele welbevinden vergroten door alle leerlingen zo vaak als mogelijk te laten aansluiten bij de lessen.

resource-not-found

Lerarenkit op Scoodle

Je ontvangt bij dit materiaal een activatiecode om het digitaal lesmateriaal te raadplegen op Scoodle. Wat zit er in deze lerarenkit?

  • Screeningsdocumenten om de beginsituatie van de leerlingen te bepalen en verder op te volgen

  • Correctiesleutels

  • Luisterfragmenten

  • Visietekst en leerlijnen

Gebruikt jouw school De Taalkanjers én hebben jullie Scoodle Sprint? Dan krijg je automatisch toegang tot het lesmateriaal voor anderstalige nieuwkomers.


> Lees meer over De Taalkanjers.

Hoe pak je taalleren efficiënter aan?

Taal is een belangrijke sleutel bij de verwelkoming van anderstalige nieuwkomers. Maar vaak loopt die taalverwerving niet van een leien dakje, en zitten leerkrachten met de handen in het haar. Hoe pak je dit best aan?

resource-not-found
Bestel het lesmateriaal De Taalkanjers Zorg voor anderstalige nieuwkomers