Home   Lager onderwijs   Zorg     Lesmateriaal voor anderstalige nieuwkomers

Lager Onderwijs

Lesmateriaal voor anderstalige nieuwkomers

Ondersteun leerlingen op hun niveau

Methode-onafhankelijk

icon 10 themabundels, 10 praatplaten en 20 leesbundels
icon Lesmateriaal dat aansluit bij de leefwereld van de leerlingen
icon Auditieve en visuele ondersteuning bij de woordenschat en opdrachten
resource-not-found
resource-not-found

(Her)bekijk de webinar

Ben je benieuwd naar ons lesmateriaal voor anderstalige nieuwkomers? (Her)bekijk dan de webinar voor een eerste kennismaking.


Regioverantwoordelijke Christophe en Uitgever Hannelore nemen je mee door het materiaal en geven meer uitleg. Je ontdekt in de webinar ook meer over de Schoolzorgmappen (remediëringsmateriaal voor leerlingen die een stapje terug moeten zetten) en Twist (lesmateriaal voor leerlingen met een leervoorsprong).


>> Registreer hier en bekijk de replay.

Troeven

Waarom kiezen voor dit lesmateriaal?

Het motiverend lesmateriaal voor anderstalige nieuwkomers bestaat uit 10 themabundels, 10 praatplaten en 20 leesbundels.

Visie en accenten

Themabundels en praatplaten

Leesbundels

Voorbeeldmateriaal

>
resource-not-found

Talen zijn niet weg te denken uit ons leven. We hebben talen nodig om relaties aan te gaan met anderen én om ons denken te stimuleren om zo de wereld te ontdekken. Toch spreekt, leest, leert en beheerst niet iedereen dezelfde talen.


Heb je anderstalige nieuwkomers in de klas die het Nederlands niet beheersen, dan is het belangrijk om hen op hun niveau te begeleiden.


Wat is het doel van dit aanbod?

 • Leerlingen kansen bieden om op eigen niveau en in eigen tempo aan de eindtermen Nederlands te werken.

 • Aan de hand van auditieve en visuele ondersteuning alle leerlingen kansen bieden om zelfstandig aan de slag te gaan met het materiaal.

 • Een vaste en herkenbare structuur voorzien zodat elke leerling een veilige houvast heeft.

 • Het sociaal-emotionele welbevinden vergroten door alle leerlingen zo vaak als mogelijk te laten aansluiten bij de lessen.

Wat zijn de themabundels en praatplaten?

 • In de themabundels is er aandacht voor basiswoordenschat, taalbeschouwing en het leren stellen van correcte vragen en het vormen van correcte zinnen.

 • Het doel is om zinvol oefenmateriaal aan te bieden zodat leerlingen vaardiger worden in het Nederlands.

 • Alle themabundels vertrekken vanuit praatplaten waarbij er aandacht is voor woordenschat. Alle praatplaten zijn beschikbaar in A3-formaat.

Waar ligt de focus op?

 • Basiswoordenschat

 • Taalbeschouwing: gebruik van werkwoorden, verwijswoorden, voorzetsels, verbanden tussen woorden, tegenstellingen en synoniemen

 • Verschillende lettertypes: leesletters, schrijfletters en drukletters

 • Het leren stellen van correcte vragen en het vormen van correcte zinnen.

 • Visuele ondersteuning aan de hand van praatplaten, foto's en prenten.

Welke thema's komen aan bod?

 • De thema's sluiten aan bij de leefwereld van de leerlingen en vertrekken vanuit een herkenbare situatie.

 • De thema's: de school, het verkeer, de kleding, het lichaam & ziek zijn, wonen, de familie, de voeding, de vrije tijd, de dieren en de beroepen.

resource-not-found

De 20 leesbundels bestaan uit diverse teksten die gaan over een herkenbare en alledaagse situatie en die aansluiten bij de leefwereld van leerlingen lager onderwijs.

 • De leesbundels zijn repetitief opgebouwd om het zelfstandig werken te bevorderen.

 • Er is een variatie aan teksttypes en alle teksten zijn voorzien van auditieve ondersteuning.

 • Alle teksten zijn op niveau van de leerlingen, de inhoud sluit aan bij elke leeftijdsgroep en er is een opbouw in moeilijkheid.

 • Na elk tekstje kan de leerling in de bundel zelfstandig oefeningen maken waarin technisch lezen (woordenrijen lezen), begrijpend lezen en schrijven worden ingeoefend.

Een aantal thema's die aan bod komen zijn: in de klas, in de winkel, in de bus, het weer en bij de dokter.

Benieuwd naar het lesmateriaal?

Je vindt hieronder een aantal voorbeelden:

 • Praatplaat 'De school'

 • Themabundel 'De school'

 • Leesbundel 'In de klas'

resource-not-found

Lerarenkit op Scoodle

Je ontvangt bij dit materiaal een activatiecode om het digitaal lesmateriaal te raadplegen op Scoodle. Wat zit er in deze lerarenkit?

 • Screeningsdocumenten om de beginsituatie van de leerlingen te bepalen en verder op te volgen

 • Correctiesleutels

 • Luisterfragmenten

 • Visietekst en leerlijnen

Gebruikt jouw school De Taalkanjers én hebben jullie Scoodle Sprint? Dan krijg je automatisch toegang tot het lesmateriaal voor anderstalige nieuwkomers.


> Lees meer over De Taalkanjers.

resource-not-found

💙💛 Gratis toegang tot Oekraïens lesmateriaal voor vluchtelingenkinderen

Zijn er bij jouw school Oekraïense vluchtelingenkinderen aangemeld? Of ken je Oekraïense kinderen die lesmateriaal nodig hebben? Er is voor hen gratis lesmateriaal in hun eigen taal beschikbaar! Via een project van de European Education Publishers Association helpen wij lesmateriaal van de Oekraïense educatieve uitgeverij Ranok te delen, zodat deze kinderen hun opleiding in deze situatie kunnen voortzetten.

Scholen, leerlingen en hun ouders kunnen via onze site gratis digitale exemplaren downloaden van meer dan 160 Oekraïense boeken voor basis- en secundair onderwijs. De boeken zijn goedgekeurd door het Oekraïense Ministerie van Onderwijs.

We hopen dat deze leermiddelen veel scholen, leerkrachten en ouders in België zullen bereiken, zodat zij leerlingen uit Oekraïne kunnen helpen!

Hoe pak je taalleren efficiënter aan?

Taal is een belangrijke sleutel bij de verwelkoming van anderstalige nieuwkomers. Maar vaak loopt die taalverwerving niet van een leien dakje, en zitten leerkrachten met de handen in het haar. Hoe pak je dit best aan?

resource-not-found

Vragen & contact

Heb je een vraag? We helpen je graag!

resource-not-found

Bezoek onze contactpagina.

Hier vind je antwoorden op al jouw vragen en een overzicht van de regioverantwoordelijken.

Contacteer ons
Bestel het lesmateriaal De Taalkanjers Zorg voor anderstalige nieuwkomers