Home   Blijf op de hoogte via onze blog     Diversiteit in de klas

10 mei 2021

Diversiteit in de klas

Basisonderwijs

Diversiteit in de klas

Tegenwoordig zijn er in de meeste scholen verschillende culturen en talen vertegenwoordigd. Al die kinderen hebben ook hun eigen verhalen. Die diversiteit vraagt om een specifieke aanpak, waarbij ook de ouders een belangrijke rol spelen. Het ontwikkelen van een ruime leescultuur is niet alleen belangrijk om beter te lezen, maar ook om de kennis en woordenschat van leerlingen te verruimen, zodat ze later met respect en een eigen mening in het leven kunnen staan. 

Pedagogisch coördinator bij Vijverbeek geeft enkele nuttige tips om met diversiteit op school en in de leescultuur om te gaan. Ten eerste is het belangrijk om boeken ten toon te stellen. Niet enkel in de klas, maar doorheen de volledige school. Ten tweede maakt een divers boekenaanbod op maat van de verschillende leesniveaus, culturen en talenten een groot verschil. Door in te zetten op het welbevinden aan de hand van laagdrempelige activiteiten en voldoende inbreng van de ouders, valt geen enkele leerling uit de boot. De ouders kunnen bijvoorbeeld boeken voorlezen, prenten uitknippen en nog zoveel meer.  

Ken jij nik-nak® al? Deze voorleesboekjes voor jonge kinderen en hun ouders combineren twee talen evenwaardig om de taalkundige integratie te bevorderen. Het is een project van de vzw Herkes, die meertaligheid als een troef ziet in elke maatschappij en  ernaar streeft elk kind een veilig en aanvaard gevoel te geven, ongeacht zijn sociale, economische of culturele achtergrond.

Ook De Taalkanjers speelt in op de specifieke noden van elk kind en de diversiteit in de klas. Thema’s als ‘Je hoort erbij’ en ‘Tientallentalentententoonstelling’ spelen in op de sterktes van iedere leerling. Experte op het vlak van diversiteit Ingrid Tiggelovend van Studio Sesam gaf ons tips om de teksten en oefeningen nog beter af te stemmen op onze diverse maatschappij.  liet haar expertise met betrekking tot diversiteit. Verder kozen we ook voor auteurs met verschillende nationaliteiten, onder wie Sayira Maruf. Ontdek hier meer over De Taalkanjers.