Home   Blijf op de hoogte via onze blog     LeesRadar getest: wat vinden de scholen er zelf van?

22 april 2024

LeesRadar getest: wat vinden de scholen er zelf van?

resource-not-found

In maart testten 230 scholen uit het regulier onderwijs en 10 scholen uit het buitengewoon basisonderwijs de alfaversie van LeesRadar (Plantyn) uit. Wat waren hun eerste ervaringen met dit digitale leerlingvolgsysteem voor begrijpend lezen?

Logopediste Steffi Tilkens: “Zowel de toetsen als de teksten vielen enorm in de smaak bij de leerlingen”

Steffi Tilkens is logopediste in de Vrije Basisschool buitengewoon basisonderwijs Klavertje 3 in Bilzen. “Binnen type Basisaanbod werken we voornamelijk met leerlingen met een lichte verstandelijke beperking en/of met een leerstoornis. De meeste leerlingen hebben veel problemen met begrijpend lezen en dus zetten we al sterk in op technisch lezen en leesmotivatie om onze kinderen een goede start mee te geven voor hun verdere schoolloopbaan. We voelden de nood om beter in kaart te brengen waar ze het precies moeilijk mee hebben, om hen nog beter te ondersteunen.

Verschillende klassen namen deel aan de test. Steffi: “De kinderen waren erg enthousiast,  vooral omdat het een online toets is die op een toffe en toegankelijke manier wordt gepresenteerd. Iets wat de toets heel toegankelijk maakt is het feit dat de vraag kan worden voorgelezen binnen LeesRadar. Leerlingen moeten niet zelf de vragen lezen, wat bij andere toetsen vaak een drempel vormt.” Ook de teksten vielen enorm in de smaak. “Ze vroegen zelfs of we het boek eens in de bib konden opzoeken en verder lezen op school.” 

In deze testfase kregen Steffi en de collega’s enkel een globale score te zien per klas en per kind. “We kijken uit naar de verdere verfijning van LeesRadar, als het meer gedetailleerde resultaten zal geven bij alle onderdelen van het construct van begrijpend lezen. Dat zal voor ons de grootste meerwaarde zijn omdat we dan echt ontdekken op welk onderdeel van begrijpend lezen kinderen uitvallen: hebben ze het moeilijk met oorzaak en gevolg, of vinden ze het moeilijk om in de tekst antwoorden te zoeken …? Pas wanneer we die gedetailleerde analyse krijgen, kunnen we er klassikaal op werken en leerlingen individueel ondersteunen.”

Directeur Pascal De Dycker: “De wetenschappelijke onderbouwing is een troef”

Ook de Vrije Basisschool Priester Poppeschool in Elversele deed mee aan de test van LeesRadar. De school, die al een paar jaar van taalbeleid prioriteit nummer één heeft gemaakt, was op zoek naar een tool als LeesRadar om hun taalbeleid te vervolledigen. Directeur Pascal De Dycker en beleidsondersteuner Eva Verhees: “We willen monitoren of onze kinderen vooruitgang boeken met onze nieuwe aanpak en in kaart brengen wat er fout loopt bij begrijpend lezen.”

LeesRadar heeft enkele troeven, aldus Pascal. “Als genormeerd leerlingvolgsysteem zullen we kunnen vergelijken met andere scholen, maar belangrijker is dat we zien op welke domeinen we vooruitgaan of minder scoren. Een andere troef is de wetenschappelijke onderbouwing. Daar waren we echt naar op zoek als schoolteam omdat we tot nu afgaan op ons buikgevoel.” Meer te weten komen over hoe LeesRadar tot stand is gekomen? Hannelore Verhaeghe, cluster proposition manager bij Plantyn, en Jozefien Loman, onderzoekster bij CTO, vertellen hoe de nieuwe tool werd ontwikkeld.

Deze test diende vooral om het digitale systeem, de toetsen, teksten en de vragen uit te testen, aldus Pascal. “Daar zijn we al enthousiast over: de kwaliteit zit goed en het systeem is heel gebruiksvriendelijk.” Hij stelt zich wel vragen bij een 100 procent digitale aanpak, maar is tevreden dat teksten voor jongere kinderen ook op papier beschikbaar zijn in LeesRadar. “We merken dat in de eerste leerjaren de betrouwbaarheid van de resultaten wordt beïnvloed door de nog beperkte digitale vaardigheden van de leerlingen. Vanaf de hogere jaren is er geen enkel probleem met de digitale testen.” 


Als LeesRadar volledig uitgewerkt is met acties gekoppeld aan de doelen, wordt het een mooie tool om mee te werken. Pascal: “Het zal ons helpen bij het uitwerken van de nieuwe leerlijn en leesstrategieën die we nu uitrollen in alle leerjaren. LeesRadar zal ons helpen daar een succes van te maken.” 

Aan de slag gaan met LeesRadar? Vraag hier de demo aan.

resource-not-found

LeesRadar in een notendop:

  • Eerste digitale leerlingvolgsysteem voor begrijpend lezen

  • Scan op het niveau van de leerling, de klas en de school 

  • Wetenschappelijk en didactisch onderbouwd & evidence informed

  • 150 praktische tips om direct in te zetten

Vraag de demo aan ▸