Home   Blijf op de hoogte via onze blog     Plantyn en Centrum voor Taal en Onderwijs KU Leuven lanceren LeesRadar

14 maart 2024

Plantyn en Centrum voor Taal en Onderwijs KU Leuven lanceren LeesRadar

resource-not-found

Berchem/Leuven, 14 maart 2024 – Volgend schooljaar lanceert Plantyn, in samenwerking met het Centrum voor Taal en Onderwijs (CTO) van de KU Leuven, een innovatieve leeroplossing: LeesRadar. Dit digitale leerlingvolgsysteem zal het leesniveau van leerlingen van het eerste tot het zesde leerjaar niet enkel gedetailleerd in kaart brengen; het zal leerkrachten bovendien toelaten om leerlingen op maat ondersteuning te bieden bij het verbeteren van hun leesprestaties. 

De recentste PIRLS-studies zetten vorig jaar nog maar eens in de verf dat het leesniveau van Vlaamse leerlingen een blijvend aandachtspunt is. De complexiteit van begrijpend lezen als vaardigheid maakt echter dat leerkrachten zoekende zijn om hier greep op te krijgen binnen hun klas.  

 “Begrijpend lezen klinkt als een evidente vaardigheid die elke leerling moet aanleren”, zegt Jozefien Loman, onderzoeker bij CTO/KU Leuven. “Maar onder de motorkap van die vaardigheid zit een complex samenspel van factoren zoals onder meer leestechniek en leesmotivatie. Leerkrachten hebben het soms moeilijk om te identificeren waar het precies misloopt in hun klas of bij individuele leerlingen.” 

Dat bracht Plantyn en het CTO ertoe om, met de steun van VLAIO, een nieuwe, innovatieve oplossing te ontwikkelen, die de kracht van academisch onderzoek en reële data vanuit het klaslokaal combineert met de terreinervaring van Plantyn. LeesRadar komt zo rechtstreeks tegemoet aan een zeer concrete en acute nood binnen het Vlaamse onderwijsveld.

“De vraag vanuit het veld is enorm”, getuigt Bart Dooms, CEO van Plantyn. “Voor de testfase van deze oplossing waren we op zoek naar 200 deelnemende scholen. De vraag overtrof het aanbod ruimschoots.” 

De resultaten van het onderzoek naar LeesRadar leverden alvast eerste interessante inzichten op. Zo bleek dat er vaak grote verschillen zijn tussen de sterke en minder sterke leerlingen in klassen. LeesRadar laat toe om die vergelijking te maken, en biedt ook de mogelijkheid om de toetsen aan te passen aan het leesniveau van de leerling. 

Naast toetsen bevat LeesRadar ook andere evaluatievormen die de verschillende onderdelen van begrijpend lezen nog beter en diepgaander in kaart brengen. “Algemeen zijn onze leerkrachten het erover eens dat ze door die combinatie van instrumenten veel te weten komen over de leesvaardigheid van de kinderen”, zegt juf Hilde van basisschool De Boot daarover. Maar de echte kracht van LeesRadar zit in de gedetailleerde en interactieve weergave van resultaten en vooral de suggesties die de tool aan een leerkracht geeft om leerlingen op maat te ondersteunen.  

De volgende stap is nu om LeesRadar in zoveel mogelijk Vlaamse scholen te implementeren. Dat heeft op verschillende fronten grote voordelen. LeesRadar zal het mogelijk maken om meer diepgaand en langlopend onderzoek te voeren naar de prestaties van Vlaamse leerlingen op het vlak van begrijpend lezen en wat deze prestaties al dan niet bevordert. Hoe meer scholen LeesRadar zullen gebruiken, hoe representatiever het beeld.

Voor Plantyn is deze oplossing een concrete illustratie van de ambitie om een partner te zijn voor het hele onderwijsveld: van de academische wereld wiens onderzoek de pedagogische aanpak onderstut, over de leerkrachten die hun ervaringen vanuit het veld delen tot het beleid dat op zoek is naar oplossingen om de leesprestaties van Vlaamse leerlingen te verbeteren. 

 

Benieuwd naar LeesRadar? Ontdek meer!