Home   Blijf op de hoogte via onze blog     Terugblik en vooruitblik: pilootonderzoek en kalibratie-onderzoek van Sleutel 6

22 juni 2023

Terugblik en vooruitblik: pilootonderzoek en kalibratie-onderzoek van Sleutel 6

Terugblik: pilootonderzoek mei - juni 2023

Tijdens het schooljaar 2022-2023 werden de screening-tools (of gestandaardiseerde toetsen voor een globale beeldvorming) en de breedbeeld-tools (of instrumenten voor verbreding en verdieping van de beeldvorming) meermaals uitgetest.

Dit deden we op kleine schaal bij individuele leerlingen thuis. Maar we testten alle tools ook op grote schaal in meer dan 30 scholen. Daarnaast kregen ook leraren de kans om feedback te geven. Op basis van de analyses van de resultaten doen we nu de laatste aanpassingen.

De resultaten van dit onderzoek zie je in de video in dit artikel.

Vooruitblik: kalibratie-onderzoek oktober 2023

De volgende stap is een groot kalibratie-onderzoek in oktober 2023. Dit onderzoek heeft als doel te ‘kalibreren’. We bepalen met andere woorden de moeilijkheidsgraad van toetsen en toetsvragen. Dit helpt ons om de definitieve toetsen samen te stellen en om zones, cesuren of normen vast te leggen. Leraren kunnen op basis van dergelijke maatstaven makkelijk inschatten of een leerling extra ondersteuning nodig heeft of niet.

In het kalibratie-onderzoek gaan we ook na op welke manier prestaties van leerlingen horizontaal, dus tussen toetsen en instrumenten van eenzelfde leerjaar, samenhangen. Ook gaan we de verticale samenhang na: de mate waarin de moeilijkheid van de toetsen toeneemt over schooljaren heen. Zo kunnen leraren later met Sleutel 6/LeesRadar de evolutie van leerlingen van leerjaar 1 tot en met leerjaar 6 opvolgen.

Volgend schooljaar zullen we alle instrumenten ook uittesten op een digitale wijze. Dat was nu al het geval voor de screening-tools, maar in oktober zullen we ook de breedbeeld-tools en de resultaten op beide tools digitaal kunnen aanbieden.

In Sleutel 6/LeesRadar komen ook tips. Die tips helpen de leraar om op basis van de resultaten op screening- en breedbeeld-tools de juiste ondersteuning voor een klas of een leerling aan te bieden. Ook op schoolniveau kunnen de tips ingezet worden om een krachtige leeromgeving voor alle leerlingen te voorzien. Deze tips werden al op papier aangeboden tijdens de voorgaande onderzoeksfasen en zullen na het kalibratie-onderzoek een digitale vorm krijgen.

En daarna?

Nadat alle resultaten van het kalibratie-onderzoek zijn verwerkt, kunnen we de alfaversie maken. Die ziet er al bijna helemaal uit zoals de definitieve versie van Sleutel 6/LeesRadar. De laatste afwerkingen zorgen ervoor dat we Sleutel 6 vanaf september 2024 ter beschikking kunnen stellen voor alle Nederlandstalige basisscholen in Vlaanderen en Brussel.

Maak kennis met LeesRadar

Dit blogartikel werd geschreven toen LeesRadar, voorheen bekend als Sleutel 6, nog in de ontwikkelingsfase was. Wat begon als een onderzoeksproject met een werktitel, is nu een krachtige tool geworden om begrijpend lezen naar nieuwe hoogten te tillen.

En het goede nieuws? LeesRadar is nu volledig klaar en scholen kunnen ermee aan de slag!