Home     Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Plantyn nv

Plantyn NV is een naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te Posthofbrug 6-8, bus 3, 2600 Berchem (België), ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0887.899.693 en met BTW-nummer BE887899693. Bekijk hier de Algemene Leverings- en Verkoopsvoorwaarden.