Home   Privacy & Cookies     Plantyn als verwerker

Plantyn nv als verwerker

Bij het gebruik van digitale leermiddelen en schooladministratiesystemen worden over het algemeen persoonsgegevens verwerkt. Daardoor kan bijvoorbeeld een leraar de leerresultaten van zijn klas zien. Het verwerken van persoonsgegevens brengt de verantwoordelijkheid met zich mee om dat zorgvuldig en veilig te doen.
Plantyn nv respecteert nadrukkelijk de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers van haar producten.

Plantyn nv volgt de brancheafspraken van Onderwijsverstrekkers, VCLB, VVSG, GEWU en
Softwareontwikkelaars. Uit deze afspraken volgt dat een onderwijsinstelling in juridische zin de ‘verwerkingsverantwoordelijke’ is voor de verwerking van persoonsgegevens binnen leermiddelen, schooladministratiesystemen en toetsen. Plantyn nv is een ‘verwerker’,
die uitvoering geeft aan de opdracht van deze verwerkingsverantwoordelijken.

In de verwerkersovereenkomsten van Plantyn nv is vastgelegd welke opdracht de verwerkingsverantwoordelijke aan Plantyn nv geeft tot het verwerken van persoonsgegevens.

 1. De Verwerkersovereenkomst is van toepassing op de relatie tussen Plantyn nv. Hierin geeft een onderwijsinstelling de opdracht aan Plantyn nv om gegevens te verwerken. In deze Verwerkersovereenkomsten wordt een beschrijving gegeven van onze dienstverlening, producteigenschappen, welke categorieën persoonsgegevens worden verwerkt en onder welke doeleinden deze verwerkingen vallen. Afhankelijk van de primair aangegane overeenkomst en de ter beschikking gestelde software, kan u hieronder onze invulbare versies van de Verwerkersovereenkomsten downloaden, de ontbrekende gegevens in de betreffende velden invullen en de overeenkomst ondertekenen. U beschikt daarmee over een door beide
  partijen ondertekende Verwerkersovereenkomst. Plantyn ontvangt de door u ondertekende overeenkomst graag digitaal via het mailadres [email protected].

  Verwerkersovereenkomst digitale onderwijsmiddelen (LMS)
  Verwerkingsovereenkomst Informat schoolsoftware Hogescholen

 2. In onze product-specifieke Privacy Bijsluiters wordt een beschrijving gegeven van onze dienstverlening, producteigenschappen, welke categorieën persoonsgegevens worden verwerkt en onder welke doeleinden deze verwerkingen vallen.

  Bijlage 1 Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen
  Bijlage 2 Privacy Bijsluiter Technische en Organisatorische maatregelen
  Privacy Bijsluiter Informat

 3. De licentievoorwaarden die op het gebruik van onze producten en diensten van toepassing zijn, zijn hier te vinden.

Voor leerkrachtaccounts op de onderwijsplatforms voor basis en secundair onderwijs: De eindgebruikers (d.w.z. de leerkrachten) kunnen toestemming geven voor aanvullende optionele gegevensverwerking om toegang te krijgen tot hun eigen bestanden die zijn opgeslagen op servers van Google en/of Microsoft. Houd er rekening mee dat Google, Microsoft en dit platform onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken zijn. Ga voor meer informatie over hun privacybeleid naar het privacybeleid van Microsoft.

Plantyn's gebruik van informatie verkregen van Google API's en de overdracht van deze informatie naar een andere app zal voldoen aan het Google API Services User Data Policy, inclusief de vereisten voor beperkt gebruik.

Voor meer informatie over deze gegevensverwerking op deze basis en secundair onderwijs leerplatformen, verwijzen wij u naar de onderstaande details: 

 1. Doel van gegevensverwerking:  Ons online leerplatform geeft de inhoud van schoolboeken weer. Leerkrachten gebruiken het om les te geven op scholen. Naast de inhoud van onze schoolboeken willen leerkrachten hun eigen bestanden van hun eigen Google- en/of Microsoft-cloudopslagsystemen delen met hun leerlingen op deze platforms. Met deze optionele gegevensverwerking kunnen leerkrachten de bestanden uit hun cloudopslag kiezen terwijl ze in ons platform werken om het bestand met de leerlingen in hun groep  te delen. We zullen ook controleren of het bestand openbaar wordt gedeeld om er zeker van te zijn dat uw leerlingen het bestand kunnen zien. 

 2. Wettelijke basis: Toestemming gegeven door de docenten op het platform. 

 3. Soorten persoonlijke gegevens: We slaan de (a) naam van het gegevensbestand op en verwerken deze verder; en (b) de URL voor het insluiten van het gegevensbestand in onze database om het bestand vanuit het account van de docent weer te geven aan de aangemelde leerlingen. Houd er rekening mee dat het eigenlijke bestand niet in onze database wordt opgeslagen, maar altijd op de relevante servers van Google en/of Microsoft. 

 4. Duur van de gegevensverwerking: De hierboven genoemde persoonlijke gegevens worden verwerkt totdat de docent de persoonlijke gegevens verwijdert of volgens de voorwaarden van de gegevensverwerkingsovereenkomst met de onderwijsinstelling, welke van de twee eerst komt.


Binnen onze digitale leermiddelen/ schooladministratiesystemen worden geen persoonsgegevens verwerkt voor reclamedoeleinden of het doen van ongevraagde aanbiedingen. We plaatsen binnen onze digitale leermiddelen / schooladministratiesystemen uitsluitend functionele of (privacyvriendelijk ingestelde) analytische cookies.