Home   Privacy & Cookies     Plantyn als verwerker

Plantyn nv als verwerker

Bij het gebruik van digitale leermiddelen en schooladministratiesystemen worden over het algemeen persoonsgegevens verwerkt. Daardoor kan bijvoorbeeld een leraar de leerresultaten van zijn klas zien. Het verwerken van persoonsgegevens brengt de verantwoordelijkheid met zich mee om dat zorgvuldig en veilig te doen.
Plantyn nv respecteert nadrukkelijk de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers van haar producten.

Plantyn nv volgt de brancheafspraken van Onderwijsverstrekkers, VCLB, VVSG, GEWU en
Softwareontwikkelaars. Uit deze afspraken volgt dat een onderwijsinstelling in juridische zin de ‘verwerkingsverantwoordelijke’ is voor de verwerking van persoonsgegevens binnen leermiddelen, schooladministratiesystemen en toetsen. Plantyn nv is een ‘verwerker’,
die uitvoering geeft aan de opdracht van deze verwerkingsverantwoordelijken.

In de verwerkersovereenkomsten van Plantyn nv is vastgelegd welke opdracht de verwerkingsverantwoordelijke aan Plantyn nv geeft tot het verwerken van persoonsgegevens.

 1. De Verwerkersovereenkomst is van toepassing op de relatie tussen Plantyn nv. Hierin geeft een onderwijsinstelling de opdracht aan Plantyn nv om gegevens te verwerken. In deze Verwerkersovereenkomsten wordt een beschrijving gegeven van onze dienstverlening, producteigenschappen, welke categorieën persoonsgegevens worden verwerkt en onder welke doeleinden deze verwerkingen vallen. Afhankelijk van de primair aangegane overeenkomst en de ter beschikking gestelde software, kan u hieronder onze invulbare versies van de Verwerkersovereenkomsten downloaden, de ontbrekende gegevens in de betreffende velden invullen en de overeenkomst ondertekenen. U beschikt daarmee over een door beide
  partijen ondertekende Verwerkersovereenkomst. Plantyn ontvangt de door u ondertekende overeenkomst graag digitaal via het mailadres [email protected].

  Verwerkersovereenkomst digitale onderwijsmiddelen (LMS)
  Verwerkingsovereenkomst Informat schoolsoftware Hogescholen

 2. In onze product-specifieke Privacy Bijsluiters wordt een beschrijving gegeven van onze dienstverlening, producteigenschappen, welke categorieën persoonsgegevens worden verwerkt en onder welke doeleinden deze verwerkingen vallen.

  Bijlage 1 Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen
  Bijlage 2 Privacy Bijsluiter Technische en Organisatorische maatregelen
  Privacy Bijsluiter Informat

 3. De licentievoorwaarden die op het gebruik van onze producten en diensten van toepassing zijn, zijn hier te vinden.


Binnen onze digitale leermiddelen/ schooladministratiesystemen worden geen persoonsgegevens verwerkt voor reclamedoeleinden of het doen van ongevraagde aanbiedingen. We plaatsen binnen onze digitale leermiddelen / schooladministratiesystemen uitsluitend functionele of (privacyvriendelijk ingestelde) analytische cookies.