Home   Privacy & Cookies     Plantyn als verwerkersverantwoordelijke

Plantyn nv als verwerkersverantwoordelijke

Voor de verwerking van persoonsgegevens binnen leermiddelen, schooladministratiesystemen en toetsen treedt Plantyn nv doorgaans op als ‘verwerker’, die uitvoering geeft aan de opdracht van deze verwerkingsverantwoordelijken. Voor andere specifieke verwerkingen bepaalt Plantyn nv het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer je een presentexemplaar of andere publicatie bestelt via onze webshop, wanneer je als particulier rechtstreeks gebruikmaakt (zonder tussenkomst van een onderwijsinstelling of zorgorganisatie) van onze (online) diensten of deelneemt aan een actie. Op dergelijke verwerkingen is onderstaande privacyverklaring van toepassing.

Deze verklaring geldt nadrukkelijk niet voor de verwerking van persoonsgegevens binnen leermiddelen, schooladministratiesystemen en toetsen in opdracht van onderwijsinstellingen en zorgorganisaties.

Onze identiteit en contactgegevens

Plantyn nv
0887 899 693
Posthofbrug 6-8, bus 3
2600 Antwerpen (Berchem)
0800/99084

Je kunt ook schriftelijk contact met ons opnemen via [email protected].

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

Op het niveau van de moederonderneming van Plantyn nv (Infinitas Learning) heeft Plantyn nv een Data Protection Officer aangesteld. Voor alle correspondentie betreffende privacy gerelateerde aangelegenheden kun je met hem contact opnemen via [email protected].

De verwerkingsdoeleinden en rechtsgrond van verwerkingen

Wanneer Plantyn nv jouw persoonsgegevens verwerkt, komt dit doordat je deze aan ons verstrekt in bijvoorbeeld registratieformulieren (bijvoorbeeld bij het registreren als docent), wanneer je meedoet aan acties, wanneer je contact opneemt met onze helpdesk of wanneer je als eindgebruiker producten of diensten van Plantyn nv bestelt. In deze gevallen worden je persoonsgegevens verwerkt voor de volgende doeleinden. In onze processen wordt door ons aangegeven welke gegevens een noodzakelijke voorwaarde zijn om een overeenkomst te sluiten.

  1. Persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden verwerkt: het bieden van toegang tot, het leveren van en in gebruik kunnen nemen van onze producten en diensten (verwerking noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst);

  2. extra uitleg voor het werken met onze producten en diensten (verwerking noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst)

  3. de opslag en de beoordeling van gegevens om diensten aan te kunnen bieden die zijn afgestemd op je voorkeuren (verwerking noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst);

  4. het kunnen voeren van onze financiële administratie (verwerking noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst);

  5. de beveiliging, controle en preventie van misbruik en het voorkomen van inconsistentie en onbetrouwbaarheid van data, zoals bij de uitvoering van accountantscontroles (noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke);

  6. de continuïteit en goede werking van producten en diensten, waaronder het laten uitvoeren van onderhoud, het maken van een back-up, het aanbrengen van verbeteringen na geconstateerde fouten of onjuistheden en het krijgen van ondersteuning (verwerking noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst);

  7. het verbeteren van onze dienstverlening (noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke, waarbij gegevens worden geaggregeerd en nooit tot op persoonsniveau te herleiden zijn);

  8. het kunnen informeren over relevante producten en diensten van Plantyn nv (hiervoor geldt dat wij toestemming aan je vragen en je te allen tijde je toestemming kunt intrekken);

  9. om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die voor Plantyn nv gelden.


Het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, cookies en doorgifte van persoonsgegevens

Binnen onze digitale leermiddelen en schooladministratiesystemen vindt nooit een verwerking van persoonsgegevens plaats voor reclamedoeleinden of het doen van ongevraagde aanbiedingen.

Op de bedrijfswebsite, webshop en alle andere websites van Plantyn nv kunnen technieken gebruikt worden voor retargeting, met als doel om bezoekers, die al geïnteresseerd waren in de producten en/of diensten, Plantyn nv-advertenties op partnerwebsites te tonen. Voor zover (re)targeting plaatsvindt, gebeurt dit op basis van je uitdrukkelijke toestemming in een cookie-bar voor het plaatsen van niet-functionele cookies. Dergelijke cookies worden via de website van Plantyn nv geplaatst door derden. Deze partners verzamelen persoonsgegevens over je bezoeken aan onze bedrijfswebsite en nieuwsbrieven en je interactie in verband met bijvoorbeeld advertenties. In onze cookie-balk tref je meer informatie over welke informatie op welke website wordt geplaatst. Binnen onze digitale leermiddelen en schooladministratiesystemen plaatsen wij uitsluitend functionele of (privacyvriendelijk ingestelde) analytische cookies.

Bewaartermijn

Wanneer verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, worden je persoonsgegevens gedurende een periode tot maximaal twee jaar na beëindiging van de overeenkomst door ons verwerkt. Wanneer sprake is van wettelijke bewaartermijnen, bijvoorbeeld in het kader van de administratieve bewaarplicht voor ondernemingen, kunnen langere termijnen van toepassing zijn.

Uitoefening van rechten

Als betrokkene heb je het recht om ons te verzoeken om inzage, rectificatie of het wissen van je persoonsgegevens, een beperking van de verwerking, heb je het recht om tegen een verwerking bezwaar te maken en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid binnen de kaders van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Neem voor de uitoefening van deze rechten contact op met de functionaris voor gegevensbescherming.

Accounts op scoodle.be kunnen worden verwijderd op verzoek van de gebruiker. Neem contact op met [email protected] voor meer informatie. Let op, het verwijderen van een account leidt tot het verwijderen van alle persoonlijke gegevens en deze kunnen niet worden hersteld.

Klachten

Plantyn nv wil je graag helpen om een geschikte oplossing te vinden voor klachten of zorgen over je privacy. Je hebt echter altijd het recht om bij de Privacycommissie een klacht in te dienen.