Home   Blijf op de hoogte via onze blog     Plantyn reorganiseert aanbod wereldoriëntatie en zet tijdschriften stop na huidig schooljaar

24 januari 2024

Plantyn reorganiseert aanbod wereldoriëntatie en zet tijdschriften stop na huidig schooljaar

resource-not-found

De educatieve uitgever Plantyn vernieuwt zijn aanbod voor het vak wereldoriëntatie, een van de hoofdvakken in het lager onderwijs, naast taal, wiskunde en Frans. Het nieuwe aanbod combineert de sterkste elementen van de bestaande methodes van Plantyn en Averbode. Die laatste had met Open Wereld een aanbod dat steunde op een actualiteitsaanpak via de tijdschriften zoals Zonneland, die in de klas werden gebruikt. Plantyn werkte met de all-in leeroplossing Wereldkanjers. Het vernieuwde aanbod van Plantyn zal de kracht van de actualiteitsinsteek van Open Wereld combineren met de aanpak van Wereldkanjers.

Bij het samengaan van Plantyn en Averbode hebben we steeds gezegd dat we het beste uit twee werelden wilden samenbrengen in vernieuwde leeroplossingen die beantwoorden aan de huidige noden van leerkrachten en leerlingen. We gaan daarbij uit van een ‘blended’ aanpak, met een weloverwogen mix van papieren en digitale leermiddelen.

Het gevolg van deze bredere reflectie rond ons eengemaakte en blended wereldoriëntatie-aanbod is dat de publicatie van de tijdschriften Zonneland, Zonnekind, Zonnestraal, Doremi en Doremini in hun huidige gedrukte vorm wordt stopgezet op het einde van dit schooljaar.

Alle scholen zullen persoonlijk worden geïnformeerd over de vernieuwde wereldoriëntatie-formule. De volledige ontwikkeling ervan zal in 2025 voltooid worden, zodat ons aanbod volledig aansluit bij de nieuwe eindtermen en ontwikkelingsdoelen in het basisonderwijs. 

“We zijn er ons van bewust dat heel wat generaties opgegroeid zijn met de Averbode-tijdschriften en er zeer warme herinneringen aan hebben. We willen die rijke erfenis dan ook een plaats kunnen geven in ons toekomstig aanbod”, aldus Bart Dooms, managing director van Plantyn. "We bekijken verder hoe we het rijke archief van de Averbode-uitgaves alsnog ter beschikking kunnen stellen van de nieuwe generaties.”