Home   Blijf op de hoogte via onze blog     Partner aan het woord: Studio Sesam

27 oktober 2022

Partner aan het woord: Studio Sesam

Onze samenleving wordt steeds diverser, en dat vraagt om een aangepaste communicatiestijl. Maar kunnen ondernemingen en organisaties wel volgen? Als het van Studio Sesam afhangt in ieder geval wel. De vzw helpt bedrijven als Plantyn om met een andere bril naar de wereld te kijken. Hoe? Dat vroegen we aan stichter-coördinator Ingrid Tiggelovend!

De grot van Ali Baba

Het werk van Studio Sesam bestaat uit twee luiken, waarbij het eerste zich richt op de kinderboekenwereld: “Eerst en vooral wilden we met Studio Sesam meer kleur en diversiteit in kinderboeken brengen”, zo vertelt Ingrid. Daarvoor verspreidt de vzw om de zoveel jaar een brede oproep: “We gaan op zoek naar talentvolle schrijvers en illustratoren met wie we een heel leer- en coachingstraject aangaan. Zo komen we tot superdiverse en professionele prentenboeken. We zeggen altijd dat we net als Ali Baba de grot, ofwel de kinderboekenwereld, willen heroveren.” Zo kunnen kinderen met verschillende achtergronden zich herkennen in de boeken die ze lezen. “Bovendien kunnen ze kennismaken met nieuwe culturen, gewoontes en gemeenschappen”, vult Ingrid aan.

Opleidingen rond diversiteit

Ook voor non-profitorganisaties, overheidsdiensten en bedrijven is het belangrijk om aansluiting te zoeken bij een diverse doelgroep. Enter: het tweede luik van Studio Sesams activiteiten. Ingrid legt uit: “Als je medewerkers nog denken vanuit een wit referentiekader is het niet evident om de switch te maken naar een diverse communicatiestijl. Natuurlijk hoef je daarom niet je hele witte team te ontslaan en te vervangen. Wat je wel kan doen, en daar geven we opleidingen rond, is een andere bril opzetten om naar de wereld te kijken.”

Leermethodes screenen

Ook Plantyn kan rekenen op de hulp van Studio Sesam. Ingrid: “Bij Studio Sesam screenen we de leermethodes van Plantyn, om te kijken of ze wel sensitief genoeg zijn qua taal- en beeldgebruik.” Waarop moeten we dan precies letten? “Niet enkel voorbeelden van traditionele Vlaamse feestdagen gebruiken, bijvoorbeeld”, zegt Ingrid. “Laat ook het Offerfeest of Chinees Nieuwjaar aan bod komen. Maar het gaat ook over de methodieken die je gebruikt in de les. Deel de klas niet standaard op in jongens en meisjes als je je leerlingen in groep laat werken, maar probeer genderinclusief te denken. Kort samengevat: wees je bewust van je eigen positie en de diversiteit binnen je doelgroep, en probeer daar empathisch mee om te gaan.” Genoteerd!

Intussen bracht Studio Sesam al verschillende kinderboeken uit voor een diverse doelgroep. Schrijfster Alice vertelt je daar graag meer over in deze video!