17 mei 2022

Binnenkijken bij ziekenhuisschool De Radar

Secundair Onderwijs

Binnenkijken bij ziekenhuisschool De Radar

Jongeren die tijdelijk verblijven in een psychiatrisch ziekenhuis hoeven hun schoolloopbaan daarom niet te onderbreken. Dankzij ziekenhuisscholen als De Radar kunnen ze elke week een aantal uur les volgen, in combinatie met hun therapie. Directeur Kenneth Vansichen leidde ons graag even rond!

Gezocht: diploma

“Onze school heeft 3 vestigingen: één in Tienen en twee in Sint-Truiden”, vertelt directeur Vansichen. “Daar geven we les aan jongeren die verblijven in de psychiatrische ziekenhuizen van Alexianen Zorggroep Tienen en Asster Sint-Truiden. In principe is De Radar een BuSO OV4 type 5-school. Dat betekent dat we jongeren in het secundair onderwijs helpen om hun diploma te behalen. Ik zeg ‘in principe’, omdat we in Sint-Truiden ook een leefgroep hebben met kinderen uit het lager onderwijs. Hoewel we daarvoor geen middelen krijgen, begeleiden we hen ook. In totaal volgen er op dit moment zo’n 75 leerlingen les in De Radar.”

Stoelen warm houden

Het doel van De Radar is simpel: via 5 à 7 uur les per week wil de ziekenhuisschool de stoelen van jongeren in hun thuisschool warm houden. Directeur Vansichen: “Jongeren verblijven tussen de 2 weken en 1 jaar in het ziekenhuis. Om de terugkeer naar hun thuisschool te vergemakkelijken, zijn die paar uur les per week heel belangrijk. We staan dan ook in nauw contact met de thuisschool. Het lesprogramma is individueel afgestemd op elke jongere: we gaan aan de slag met de vakken die de thuisschool ons doorgeeft. Meestal zijn dat theoretische vakken, maar we geven ook een aantal praktijkvakken: denk aan haarzorg of techniek. Bij voorkeur gaat het om individueel onderwijs, al bieden we in de meeste leefgroepen ook groepslessen aan rond actuele of maatschappelijke thema’s.”

Elk z’n eigen klastitularis

Jongeren die les volgen in De Radar worden heel goed begeleid: “Elke jongere krijgt bij ons een klastitularis toegewezen, die het contact met de thuisschool onderhoudt. Ook is er wekelijks overleg met de behandelafdeling over de doelstellingen van de behandeling. Daarnaast zijn er in de school klassenraden voorzien om de evolutie van de jongeren te evalueren.” En wat met examens? “Jongeren kunnen de toetsen en examens van hun eigen school bij ons afleggen. Het is ook de thuisschool die op het einde van het schooljaar hun attest uitreikt”, licht de directeur toe. Tot slot, niet onbelangrijk: “Ook in De Radar krijgen jongeren natuurlijk vakantie. Tijdens schoolvakanties sluiten wij de deuren!”