Home   Blijf op de hoogte via onze blog     Tips voor sterker begrijpend lezen in het lager onderwijs

24 februari 2020

Tips voor sterker begrijpend lezen in het lager onderwijs

Uitgeverij Plantyn

Tips voor sterker begrijpend lezen in het lager onderwijs

Kinderen in het lager onderwijs kunnen steeds minder goed begrijpend lezen, wijst het rapport Sleutels voor effectief begrijpend lezen van de Vlaamse overheid en de Vlaamse Onderwijsraad (of kortweg VLOR) uit. 

De oplossing om deze vaardigheid weer omhoog te krijgen?Nadenken over een krachtige begrijpend-leesdidactiek op basis van vijf didactische sleutels: functionaliteit, interactie, strategie-instructie, leesmotivatie en transfer.

Maar hoe pak je dat nu concreet aan? Jona Hebbrecht, experte in begrijpend lezen, geeft met VLOR in het achterhoofd concrete tips zoals modeling, samenlezen, kwartierlezen, mindmapping … om kinderen meer aan het lezen te krijgen.