Home   Blijf op de hoogte via onze blog     “Oefeningen maken op Scoodle Play? Dat is spelend leren voor onze leerlingen.”

25 februari 2019

“Oefeningen maken op Scoodle Play? Dat is spelend leren voor onze leerlingen.”

resource-not-found

Uitgeverij Plantyn

“Oefeningen maken op Scoodle Play? Dat is spelend leren voor onze leerlingen.”

DE KLIMROOS ALS PIONIER VAN SCOODLE PLAY

“De Klimroos is een digitaal vaardige school. We staan dus al ver in het gebruik van digitale leermiddelen.” vertelt Elly. “Zo waren we één van de eerste scholen in Vlaanderen om Scoodle Play te gebruiken. Hoe we dat hier doen? Vier voormiddagen per week werken met sporen. Dan deelt de leerkracht haar klas op in drie groepen: een groepje oefent taal, een gaat aan de slag met rekenen en een derde groep kinderen gaat zelfstandig aan het werk. Vooral voor die laatste groep geven onze leerkrachten oefeningen op de laptop en tablet. Vaak zijn dat opdrachten op Scoodle Play.”

LEERKRACHTEN EN LEERLINGEN ZIJN FAN

Het digitale leerplatform is gemakkelijk in gebruik. Leerlingen krijgen een inlogcode waardoor ze ook thuis extra oefeningen kunnen maken op bijvoorbeeld rekenen en taal. De leerkracht kan zien welke leerling een oefening maakte, hoelang hij of zij daarover deed en welke score die leerling behaalde.

Elly: “Vooral in combinatie met de wiskundemethode Wiskanjers en de taalmethode Taalkanjers is Scoodle Play een handig hulpmiddel. De oefeningen op het digitale platform volgen mooi de boeken. Maar ook zonder deze boeken kan je Scoodle Play gebruiken in de klas of thuis. Er zijn drie soorten oefeningen. Leerlingen die nog wat extra ondersteuning nodig hebben, kiezen uit vijf aanloopoefeningen. Daarnaast zijn er tien oefeningen over de echte leerstof. En wie die al onder de knie heeft en extra uitdaging nodig heeft, kan de vijf uitbreidingsoefeningen maken. Scoodle Play is dus een prima instrument om te differentiëren.”

“Ook onze leerlingen zijn fan”, gaat Elly verder. “We moeten hen soms afremmen. Zeker de oudste kinderen zouden anders een hele dag oefeningen maken. 

Hoe dat komt? Ze kunnen er gemakkelijk zelf mee aan de slag en het ziet er tof uit. Scoodle Play werkt bijvoorbeeld met een avatar, een figuurtje dat hen voorstelt. Door oefeningen te maken, verzamelen leerlingen scoodletjes, een soort munten. Met die munten kunnen ze hun avatar aankleden, een ander personage kiezen of hem er heel gek laten uitzien. Ze kunnen ook klassikaal scoodletjes verzamelen en daarmee een klasbeloning verdienen. Op die manier hebben we voor ons eerste leerjaar een mooie poster gekregen.”

AL SPELEND LEREN

Elly: “Ik werk graag met Scoodle Play en de leerlingen ook. Maar ik heb wel een opmerking. Leerlingen worden altijd gekoppeld aan een groep. Dan krijgen ze oefeningen op maat, gelinkt aan de eindtermen en doelen van hun leerjaar. Voor de meeste leerlingen is dat prima. Maar soms moeten leerlingen zoveel versnellen of vertragen dat ze eigenlijk oefeningen moeten doen van een jaar hoger of lager. Dat is dan even zoeken, want ze zijn niet gekoppeld aan die klasgroep. Nu, dat zijn uitzonderingen en ik weet dat de ontwikkelaars daarvoor een oplossing zoeken.”

“Oefeningen maken op Scoodle Play is voor leerlingen een beloning”, besluit Elly. “Ik gebruik het op die manier vaak tijdens mijn zorguren: als een leerling flink gewerkt heeft, mag hij of zij oefeningen maken op Scoodle Play. Op die manier oefent de leerling de leerstof nog eens op een andere manier in, zonder dat hij of zij het beseft. Het platform houdt bij hoelang een leerling aan de oefening werkte en waar hij of zij fouten maakte. Dankzij die informatie kan ik opvolgen waarmee de leerling nog moeilijkheden heeft en waar het vlot loopt. Zo kan ik kort op de bal spelen en heel snel bijsturen.”