Home   Blijf op de hoogte via onze blog     Leesachterstand door corona

20 januari 2021

Leesachterstand door corona

Directeur Ilse en meester Harald leggen uit

Leesachterstand door corona

Heeft corona invloed gehad op het leesniveau in de klassen? Directeur Ilse en meester Harald zeggen volmondig ‘ja’. Gelukkig creëerde de uitzonderlijke situatie ook nieuwe mogelijkheden om aan leesbevordering te doen.

Toen corona haar intrede maakte, gingen de structuur en regelmaat in onze klassen als eerste de deur uit. En dat had een merkbaar effect op het leesniveau van de leerlingen. Aan de hand van filmpjes en de hulp van de ouders kon er gelukkig toch aan leesbevordering worden gedaan. Directeur Ilse en meester Harald van de gemeentelijke basisschool De Schatkist en De Springplank in Asse vertellen je hoe zij dit ervaren hebben.

Wil je je laten inspireren om deze tijden nog meer in te zetten op leesbevordering? Dat kan met ons aanbod technisch lezen in De Taalkanjers, aan de hand van de mooie boekenlijsten bij de methode en het leesboek van Et en de Letterfabriek.