Home   Blijf op de hoogte via onze blog     Kanjervlog: Hoe breng je actualiteit in de klas?

24 november 2021

Kanjervlog: Hoe breng je actualiteit in de klas?

Basisonderwijs

Kanjervlog: Hoe breng je actualiteit in de klas?

Hoe betrek je je leerlingen bij alles wat er in de wereld gebeurt? Juf Sanne geeft tips om actualiteit op een toffe manier in je lessen te integreren.

Tip 1: voorzie een cyberstek in de klas

Ten eerste kan je een cyberstek inrichten, die de actualiteit zichtbaar maakt in de klas. Kinderen kunnen hun eigen inbreng rond actualiteit achterlaten in de vorm van krantenknipsels, collages of foto’s. Met post-its reageren ze op de verschillende topics, die zo meteen bespreekbaar worden.  Juf Sanne vond de inspiratie voor deze cyberstek in De Taalkanjers. Een leuke brug tussen taal en WO! 

Tip 2: geef je leerlingen een actuataak

Ook een wekelijkse ‘actuataak’ zet leerlingen aan om het nieuws te volgen. Laat iedere maandag een leerling in je klas het nieuws van de afgelopen week op zijn of haar manier voorstellen. Daarbij komen binnenland, buitenland, regionaal en sport aan bod. Gebruik als  vaste afsluiter een ludieke quiz!

Dit is bovendien een ideaal moment om de spreekvaardigheid te oefenen. Met het Spreekmaatje uit De Taalkanjers als leidraad weten de leerlingen perfect waarop ze moeten letten. De andere leerlingen kunnen nadien hun feedback geven.

Tip 3: gebruik de Kanjerkrant

Een derde manier om actua in de klas te brengen, is met de Kanjerkrant van Wereldkanjers. Die kan je afdrukken of digitaal laten lezen in Scoodle Play. Ideaal als huistaak of afsluitmoment van de dag in je klas! Je leerlingen kunnen hun kennis testen met de bijbehorende actuaquiz en woordenschatoefeningen in Scoodle Play.

Tip 4: introduceer een ‘gelukzakje’

Een laatste tip is om op vrijdag een ‘Ik kijk terug’-uurtje te organiseren. De leerlingen schrijven dan op een briefje wat hen de voorbije week gelukkig heeft gemaakt, zowel thuis als op school, en stoppen dat in een ‘gelukzakje’. Sluit af met een rondetafelgesprek over wat ze allemaal op het nieuws hebben gezien en hoe ze zich daarbij voelden. Op het einde van het schooljaar krijgen ze dit gelukzakje mee naar huis. Leuk om terug te blikken! Tip: het maken van het gelukzakje is een toffe muzische activiteit in het begin van het schooljaar.

Je ziet het, actualiteit in de klas brengen is leerrijk én leuk. Aan de slag! In een ondernemende bui? Pas dan ook de tips voor zelfstandig werken in de klas toe.