Home   Blijf op de hoogte via onze blog     De ontwikkeling van gestandaardiseerd toetsen of screening-tools

30 januari 2023

De ontwikkeling van gestandaardiseerd toetsen of screening-tools

resource-not-found

Terugblik op het eerste pilootonderzoek van de screening-tools (mei-juni 2022)

Werkwijze

Tussen 9 mei en 8 juni 2022 vond het pilootonderzoek A plaats. Aan dit pilootonderzoek namen 13 scholen deel. Die scholen liggen verspreid over Vlaanderen, behoren tot de verschillende onderwijsnetten en hebben een diverse leerlingenpopulatie.

Het pilootonderzoek verschafte informatie over

 • de moeilijkheidsgraad van de vragen, opdrachten en de verschillende antwoordopties;

 • de duidelijkheid van de instructies en de haalbaarheid van een digitaal systeem bij leerlingen in het lager onderwijs.

Tijdens het pilootonderzoek werden 15 digitale screening-tools of gestandaardiseerde toetsen uitgetest. De leerlingen werkten op toestellen waarop ze gewoon waren te werken; in de eerste graad waren dat voornamelijk tablets en in de tweede en derde graad werden tablets, laptops en desktops gebruikt. De leerlingen van de bovenbouw lazen de teksten enkel op het scherm; de leerlingen in de onderbouw ontvingen de tekstmaterialen ook op papier.

Op basis van de analyses van de feedback en leerlingenresultaten werd beslist

 • welke toetsen nog extra moeten worden ontwikkeld;

 • welke aanpassingen en uitbreidingen nog nodig zijn aan de reeds ontwikkelde toetsen.

Bevindingen

Kwalitatief: observaties en feedback

Observaties, feedbackformulieren van de scholen en mailverkeer naar de helpdesk, bezorgden de onderzoekers heel wat informatie over de (afnamecondities van de) screening-tools:

 • Vooral praktische zaken bemoeilijkten de toetsafname (bv. inlogprocedure en teveel scrollen op het scherm). Het technische team werkt verder om deze zaken te optimaliseren.

 • Over de inhoud van de screening-tools waren de scholen positief. De lay-out is duidelijk en motiverend voor de kinderen, er zit voldoende variatie in de vragen.

Kwantitatief: resultaten van de leerlingen

Uit de statische analyses kunnen de onderzoekers afleiden dat de moeilijkheidsgraad van de toetsen goed zit. Slechts één toets werd naar een leerjaar hoger verplaatst. Binnen een toets blijken de vragen ook voldoende te variëren in moeilijkheidsgraad. Enkel bij de toetsen ‘digitaal lezen’ (m.a.w. toetsen waarin leerlingen digitale tekstsoorten zoals een webpagina lezen) werd beslist om extra uitbreidingsvragen te voorzien voor sterke leerlingen.

Op basis van de analyses optimaliseren de onderzoekers de toetsen: antwoordopties aanpassen, vraagtypes veranderen, afbeeldingen herwerken, vragen schrappen … Er worden ook 6 nieuwe toetsen ontwikkeld, waaronder een uitbreidingstoets voor sterke leerlingen in het zesde leerjaar.

resource-not-found

Vooruitblik op het tweede vooronderzoek van de screening-tools (februari 2023)

In de periode van 1 tot 28 februari 2023 vindt vooronderzoek B plaats. Daarin trachten we onder andere volgende vragen te beantwoorden:

 • Zijn de teksten motiverend?

 • Begrijpen de leerlingen de instructies?

 • Zijn de afbeeldingen bij de vragen duidelijk?

 • Zit het niveau en de moeilijkheidsgraad van de vragen goed?

 • Meten we wat we willen meten?

 • Kunnen de leerlingen met het digitale systeem werken?

 • Werkt alles in het digitale systeem zoals het hoort te werken?

In dit vooronderzoek testen de onderzoekers 6 nieuwe en 4 herwerkte toetsen uit. Dit gebeurt bij individuele leerlingen die luidop mogen nadenken tijdens het lezen en het invullen van de vragen. De toetsafnemers verzamelen op die manier zinvolle informatie om bovenstaande vragen te beantwoorden.

Maak kennis met LeesRadar

Dit blogartikel werd geschreven toen LeesRadar, voorheen bekend als Sleutel 6, nog in de ontwikkelingsfase was. Wat begon als een onderzoeksproject met een werktitel, is nu een krachtige tool geworden om begrijpend lezen naar nieuwe hoogten te tillen.

En het goede nieuws? LeesRadar is nu volledig klaar en scholen kunnen ermee aan de slag!