15 november 2021

Baanbrekende Werkgever

resource-not-found

Uitgeverij Plantyn

Baanbrekende Werkgever

Groot nieuws: Plantyn werd gecertificeerd als Baanbrekende Werkgever! Met onze projectgroep ‘Hybride Werken’ engageerden wij ons om hybride werken en nieuwe mobiliteit te verankeren in een beleid waarbinnen de medewerker centraal staat. En dat werd beloond met een titel om trots op te zijn!

Baanbrekende Werkgever

De Lijn, Antwerp Management School en Jobat slaan voor de tweede keer de handen in elkaar om organisaties aan te sporen om hybride werken en de nieuwe mobiliteit op te nemen in een beleid waarin de medewerker centraal staat. De voornaamste pijlers van Baanbrekende Werkgever zijn ‘minder onderweg’, ‘slimmer en groener onderweg’ en ‘mensgericht hybride werken’. Naast veranderingen teweegbrengen in het beleid wil de beweging van Belgische werkgevers ook de dialoog over deze onderwerpen openen.

De uitdagingen van hybride werken

Wat hybride werken juist inhoudt? De combinatie van thuiswerken, werken op kantoor of telewerken op een derde locatie. Het spreekt voor zich dat deze versnippering vraagt om een andere manier van organiseren en communiceren, en de juiste digitale tools en ICT-infrastructuur onmisbaar maakt. Een tweede uitdaging van hybride werken is een duidelijk beleid rond flexibele uren en inspraak in het eigen uurrooster.

De nieuwe vorm van werken vereist verder vertrouwen en verantwoordelijkheid, maar ook  vrijheid om een goede work-lifebalance te garanderen. Ook aandacht voor nabijheid, betrokkenheid, verbondenheid en creativiteit zijn nodig om een mensgericht beleid te realiseren. Tot slot zijn ook de fysieke en mentale gezondheid van de werknemers een grote uitdaging die hybride werken met zich meebrengt.

Projectgroep Hybride Werken

Plantyn heeft door middel van een werkgroep door en voor medewerkers het Hybride Werken in een kader gegoten. In overeenstemming met de bouwstenen vastgelegd door het charter Baanbrekende Werkgever, wil ons bedrijf een futureproof organisatie zijn waar plaats- en tijdonafhankelijk werken de norm is, met aandacht voor een gezonde work-lifebalance; waar een dynamische werkomgeving ervoor zorgt dat collega’s elkaar optimaal kunnen ontmoeten; waar er efficiënt digitaal en fysiek wordt samengewerkt in en tussen teams en waar duurzame verplaatsingen worden nagestreefd.

Onze interne oproep om mee te werken aan hybride werken en mobiliteit trok heel wat geïnteresseerden. Daarom hebben we vier deelwerkgroepen opgericht: de werkgroep Bricks bevroeg of onze werkplekken op kantoor en thuis wel inspelen op onze noden, terwijl de werkgroep Bytes de IT- en communicatiemiddelen onder de loep nam. De collega’s die zich bezighielden met Behaviour werkten dan weer aan een kader voor flexibel werken en binnen de werkgroep Mobility zochten ze naar manieren om zich duurzaam en efficiënt te verplaatsen.

Uitgever Basisonderwijs Hannelore Verhaeghe is een van de collega’s die met veel enthousiasme meewerkte aan het project Hybride Werken: “Plantyn is een bedrijf dat toekomstgericht en innovatief nadenkt, zowel over oplossingen binnen het onderwijsveld als over het nieuwe werken. Met heel wat Plantyn-medewerkers, HR en Mt-leden hebben we proactief nagedacht hoe we hybride werken konden evalueren en verfijnen. We hebben een kader opgesteld met ruimte voor flexibiliteit en eigen accenten binnen teams of op individueel niveau. Daarbij werd rekening gehouden met de stem van elke collega. De projectgroep mag dan nieuw zijn, HR voorziet al langer diverse opleidingsmogelijkheden om te groeien in het hybride werken. Het is super om in zo’n flexibele en baanbrekende omgeving te werken!”

Meer weten over Baanbrekende Werkgever en onze projectgroep Hybride Werken?