9 juni 2021

Pedro Tytgat, eindredacteur SOHO Wiskunde

Secundair onderwijs

Pedro Tytgat, eindredacteur SOHO Wiskunde

Als het op wiskunde aankomt, zijn sommige leerlingen al lang blij dat ze hun eindtermen halen. Niet zo voor leerlingen die in wiskunde willen studeren in het hoger onderwijs. Het wiskundepakket van het secundair onderwijs bereidt hen daar vaak te weinig op voor, vinden ze. Om die kloof te overbruggen ontwikkelde Plantyn SOHO Wiskunde, een unicum in Vlaanderen. Eindredacteur Pedro Tytgat licht toe.

Om leerlingen in het secundair terdege voor te bereiden op het academische wiskundige of wetenschappelijke studie, ontwikkelde Plantyn SOHO Wiskunde.

Pedro Tytgat, eindredacteur SOHO Wiskunde: 'SOHO Wiskunde is uniek in Vlaanderen. Het is een uitgebreide en toegankelijke methode, gericht op leerlingen secundair onderwijs. Ze sluit aan op hun opgebouwde kennis én bereidt hen tegelijkertijd serieus én compromisloos voor op hogere studies. Zo biedt SOHO Wiskunde bijvoorbeeld de theorie-opbouw en bewijsvoering op academisch niveau aan. De reeks behandelt verschillende onderwerpen die los van elkaar staan - leerlingen kunnen er zelf of samen met hun leerkracht mee aan de slag. Zo ervaren ze wat universitaire wiskunde inhoudt en staan ze sterker in hun schoenen bij het begin van hun hogere studie."

De SOHO Wiskunde-reeks is het resultaat van sterk teamwerk - over de onderwijsgrenzen heen. Academici in de wiskunde schreven ze, leerkrachten uit het secundair onderwijs stuurden waar nodig bij. Zo haakt de leerstof perfect in op wat leerlingen al kennen, en kunnen ze er gemakkelijk zelf mee aan de slag. 

Meer weten? Ontdek SOHO Wiskunde hier , of contacteer ons voor meer informatie.