Home   Blijf op de hoogte via onze blog     Meer differentiëren bij NT2 zonder extra werk, kan dat?

15 april 2024

Meer differentiëren bij NT2 zonder extra werk, kan dat?

resource-not-found

Een van de grootste uitdagingen bij docenten NT2 is de diversiteit van hun groepen. Diversiteit op elk denkbaar vlak, wat betekent dat NT2-docenten veel aandacht moeten hebben voor differentiatie in hun lessen. Dat doen ze met veel passie en overtuiging, maar ook met heel veel van hun eigen tijd.


In het kort

Wat zijn de uitdagingen voor docenten NT2?

  • Actueel lesmateriaal dat inspeelt op de verschillende rollen

  • Laagdrempelige digitale aanpak

  • Extra materiaal – op papier en digitaal – om op maat van elke cursist te differentiëren

De nieuwe leeroplossing DURF! van Plantyn biedt daar een antwoord op.


Uit alles wat NT2-docenten Els Borghys (CVO Volt) en Tascha Peeters (CVO Gent) vertellen, spreekt een enorme passie en betrokkenheid. Beiden geven vandaag les aan cursisten in het verlengde traject, maar gaven eerder ook Nederlands in het basistraject.

Differentiëren om te motiveren

Els: “Cursisten zijn niet alleen divers op het vlak van hun kennis van het Nederlands, ze zijn ook divers qua culturele achtergrond en schoolse ervaring.” Tascha pikt in: “Een one-size-fits-allaanpak bestaat er niet in NT2. Mensen die bijna niet naar school zijn geweest, weten ook niet wat er van hen verwacht wordt in de les. Dan nemen ze bijvoorbeeld hun telefoon op midden in mijn uitleg (lacht).”

Als docent is het hun taak om iedereen tot leren te brengen, ongeacht het profiel van de cursist. Differentiëren, dus. Els: “In de bestaande leeroplossingen mis ik die focus op differentiëren, dus werk ik het zelf uit via extra oefeningen. Op die manier kan ik iedereen op eigen tempo iets bijbrengen. Dat wil zeggen dat ik erop let dat cursisten bijvoorbeeld extra ondersteuning krijgen bij een leestekst. Of dat ik de ene cursist wat meer begeleid bij een spreekoefening, terwijl iemand anders dat minder nodig heeft.”

Hetzelfde verhaal bij Tascha: “Soms werk ik op de rollen van de cursisten om meer te differentiëren, of we werken klasoverschrijdend samen rond een bepaald thema dat aansluit bij hun leefwereld.” Els en Tascha differentiëren binnen en buiten de klas. Tascha: “Ik stuur cursisten bijvoorbeeld met een boodschappenlijstje naar de winkel, we gaan langs in een wijkgezondheidscentrum, cursisten lezen voor op school, ….”
Door op maat van de noden van elke cursist te werken, zien ze de motivatie van de cursisten stijgen.

Els en Tascha zijn fan van digitale leerplatformen voor extra ondersteuning en differentiatie. Al beseft Tascha dat het niet altijd vanzelfsprekend is voor de cursisten. “Voor hogere niveaus zijn digitale oefeningen haalbaar, maar voor beginnende cursisten is dat moeilijk. Velen hebben digitale basisvaardigheden zoals een mail of sms sturen niet onder de knie. Daarom oefenen we die ook op papier, anders panikeren sommige cursisten.”

Wat doet DURF!?

Als pedagogisch coördinator NT2 bij CVO Lethas in Brussel herkent Kuno De Proft perfect de uitdagingen die Els en Tascha aanhalen. We vroegen hem hoe de nieuwe leeroplossing DURF! van Plantyn tegemoetkomt aan de noden van docenten en cursisten NT2.

Starten vanuit de rollen en bijhorende basiscompetenties

“De sterkte aan DURF! is dat de hele leermethode is geënt op de basiscompetenties die de cursisten aan het einde van niveau 1.1 onder de knie moeten hebben. Cursisten weten bij het begin van elk hoofdstuk wat ze zullen leren. De inhoud is zeer actueel met situaties in het echte leven die herkenbaar zijn voor de cursisten.”

Bijkomend voordeel: bij DURF! vindt de docent in één oogopslag terug in welke hoofdstukken welke basiscompetenties aan bod komen. Dat maakt het makkelijker voor docenten om te weten welke competenties al behandeld zijn.

Differentiëren via blended leren

Kuno snapt de bedenking van Tascha over digitaal leren, maar kijkt er anders naar. “Het is net onze taak als NT2-docenten om onze cursisten wegwijs te maken in een steeds verder digitaliserende wereld. Ik ben dus voorstander van de blended leren-aanpak van DURF!, die zeker voor NT2 vernieuwend is.”

Nog een troef van een uitgebreid digitaal luik is de mogelijkheid om meer te differentiëren. Niet alleen op vraag van de docent, maar ook op vraag van cursisten die meer willen leren omdat ze verschillende rollen hebben. “Het voordeel aan de digitale oefeningen is dat cursisten ze overal kunnen doen: bij voorkeur in de klas, maar evengoed thuis. En dan zijn ze minder belemmerd door de grens van 120 uur lestijd”, aldus Kuno. “Sterke cursisten vinden er meer oefeningen. Ook cursisten die meer ondersteuning nodig hebben, kunnen online extra oefenen.”

Minder werk voor de docenten

“Die vele extra oefeningen verminderen de workload van docenten die niet langer extra oefeningen moeten uitwerken. DURF! is een kant-en-klare leeroplossing met alles erop en eraan, die docenten een houvast geeft dankzij de overzichtelijke structuur. Tegelijk geeft DURF! ook veel vrijheid aan docenten. Want zij zijn uiteraard het beste geplaatst om te weten wat hun cursisten nodig hebben aan extra ondersteuning.”

Zin om in DURF! te duiken? Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang alle laatste nieuws over DURF! >

resource-not-found

DURF! in een notendop

  • Inhoudelijk vernieuwend door focus op basiscompetenties en flexibele aanpak

  • Speelt in op rollen van de cursisten

  • Gebruiksvriendelijke en intuïtieve digitale aanpak

  • Overzichtelijke structuur

Lees meer over deze leeroplossing