11 oktober 2021

Met YOU. doen Djapo & Plantyn jongeren bewuster nadenken en redeneren

Secundair Onderwijs

Met YOU. doen Djapo & Plantyn jongeren bewuster nadenken en redeneren

Djapo wil jongeren nu en in de toekomst bewuster laten praten over een duurzame samenleving. Een missie die volledig aansluit bij onze visie als educatieve uitgeverij! Daarom sloegen we de handen in elkaar voor het ontwerpen van methodiekenfiches voor het secundair onderwijs

Om het vak Project Algemene Vorming (PAV) in het secundair onderwijs te verrijken, bedacht uitgeverij Plantyn - samen met Djapo en PAV-leerkrachten - YOU . Met de nieuwe YOU.-methode hebben PAV-leerkrachten een helder handvat om jongeren (vanuit hun eigen belevingswereld) gericht te leren nadenken en bewuster te laten oordelen. 

Methodiekenfiches: een houvast voor kritisch denken

Een leefbare wereld voor iedereen, vandaag én later. Daar streeft Djapo naar. Het wil kinderen en jongeren versterken: hen kritischer en creatiever leren denken. En hen bovendien leren constructieve meningen te formuleren over actuele thema’s en complexe duurzaamheidsvraagstukken. 

Vanuit die visie ontwikkelt Djapo educatief materiaal voor jongeren en begeleiden ze leerkrachten en scholen. De filosofie en visie van Djapo sluit nauw aan bij die van Plantyn. Zo ontstond het idee om samen de YOU.-methode te ontwerpen voor het secundair onderwijs.  

In nauw overleg met een ervaren leerkracht PAV legden we allereerst de eindtermen onder de loep. We kozen er een aantal boeiende en vakoverschrijdende competenties uit en zetten die in een overzichtelijke doelstellingenmatrix. 

Die competenties en einddoelen vormden de basis voor 3 werkbundels met enkele los te gebruiken werkvormkaarten, of methodiekenfiches. We wilden die fiches niet alleen onderbouwen met kennis, maar ze ook haalbaar en interessant maken om er interactief mee aan de slag te gaan in de klas.

Aan de slag: dit mag de leerkracht verwachten

Als leerkracht kun je YOU. op diverse manieren inzetten. Je kan bijvoorbeeld de methode aan het begin van het schooljaar in je leerplan integreren en op voorhand bepalen welke onderwerpen interessant zijn om bepaalde vaardigheden aan te koppelen.

Of je gaat er intuïtief mee aan de slag. Stel: er gebeurt iets in de actualiteit waarvan je weet dat het bij je leerlingen leeft, of dat het mooi zou aansluiten bij jouw leerdoelen. Dan heb je met de werkvormkaarten een perfecte leidraad om jongeren - naar aanleiding van het nieuws - te leren oplossingsgericht te denken of hun mening rustig en doordacht te formuleren. Zo kunnen de leerlingen over dat thema nieuwe standpunten verkennen en leren om niet te snel te oordelen, door stil te staan bij oorzaak en gevolg.

Hoe zet je YOU. concreet in om je leerdoelen te halen?

Als leerkracht kun je YOU. op diverse manieren inzetten. Je kan bijvoorbeeld de methode aan het begin van het schooljaar in je leerplan integreren en op voorhand bepalen welke onderwerpen interessant zijn om bepaalde vaardigheden aan te koppelen.

Of je gaat er intuïtief mee aan de slag. Stel: er gebeurt iets in de actualiteit waarvan je weet dat het bij je leerlingen leeft, of dat het mooi zou aansluiten bij jouw leerdoelen. Dan heb je met de werkvormkaarten een perfecte leidraad om jongeren - naar aanleiding van het nieuws - te leren oplossingsgericht te denken of hun mening rustig en doordacht te formuleren. Zo kunnen de leerlingen over dat thema nieuwe standpunten verkennen en leren om niet te snel te oordelen, door stil te staan bij oorzaak en gevolg.

Wat Djapo nog meer doet?

Djapo doet meer dan educatief materiaal ontwerpen voor een duurzamere maatschappij. Ze organiseren onder andere inspiratiewebinars . Tijdens die sessies geven ze leerkrachten bijvoorbeeld praktische milieutips om in de klas mee te werken. Maar het gaat verder! Als expert in Educatie voor Duurzame ontwikkeling kunnen ze leerkracht, school of onderwijsmaker ook gericht begeleiden . Zo willen ze de uitdaging die duurzaamheid voor vele scholen biedt kleiner maken.