3 mei 2022

EHBU: de pedagogische boom van het Biotechnicum

resource-not-found

Secundair Onderwijs

EHBU: de pedagogische boom van het Biotechnicum

Gezondheid, respect en verantwoordelijkheid: de waarden van het Biotechnicum in Bocholt zijn zo klaar als een klontje. Maar hoe zorgt de school dat ook hun leerlingen mee zijn met dat verhaal? Simpel: door gewoon een gigantische banner op de speelplaats te hangen. Maak kennis met ‘de pedagogische boom’ van het Biotechnicum!

Stevige wortels om te groeien

“Enkele jaren geleden hebben we een werkgroep opgericht om onze schoolvisie op punt te stellen. Een van de vragen die daar aan bod kwam, was: hoe kunnen we de waarden van onze school het best tot bij de leerlingen brengen?” vertelt directeur Geert Heynickx. Dat leidde tot de zogenaamde ‘pedagogische boom’: “Dat is een visuele voorstelling van en een metafoor voor de groei die onze leerlingen doormaken. De boomwortels zijn dan onze schoolwaarden: gezondheid, respect en verantwoordelijkheid. Door onze jongeren te sturen, te steunen en te motiveren, helpen we hen om hun weg te vinden.

Iedereen gezond

Het Biotechnicum staat bekend als een school met veel aandacht voor de gezondheid van leerlingen en het personeel, inclusief hun mentaal welzijn. Sam, leerling in het zesde middelbaar en voorzitter van de leerlingenraad MOS: “Onze school heeft een heel groene speelplaats met een buitenklas. Die buitenklas is er niet alleen om buiten les te volgen: je kan er tijdens de speeltijd ook ontspannen met je vrienden of gewoon even tot rust komen en genieten van de groene omgeving. Zo kan je ontsnappen aan de drukte wanneer je dat even nodig hebt."

Respect voor anderen

Ook ‘respect’ is een belangrijke pijler van de schoolvisie. Directeur Heynickx: “Daarmee bedoelen we niet alleen respect voor materialen, maar ook voor anderen. We vinden het belangrijk dat iedereen hier zichzelf kan zijn.” Dat zie je volgens Sam onder meer aan het feit dat ieders mening telt: “De school luistert heel goed naar de mening van de leerlingen. We hebben drie leerlingenraden: Algemeen Beleid, MOS en Sport & Spel. Eén keer per drie weken komen we samen om te overleggen.”

Verantwoordelijkheid nemen

Tot slot focust de school ook sterk op verantwoordelijkheid. “Leerlingen komen hier binnen als twaalfjarigen”, legt de directeur uit. “Die hebben nog veel begeleiding nodig, en daar zorgen we natuurlijk ook voor. Maar stilaan laten we hun handjes los en bouwen we aan hun zelfstandigheid.” Dat heeft ook Sam ervaren: “Ja, hier ben ik zelf enorm in gegroeid. De leerkrachten hebben mij in de loop der jaren veel richting gegeven, zodat ik duidelijke stappen kon zetten in mijn ontwikkeling. Daardoor kan ik dit jaar in mijn eentje een GIP maken.”

Geen loze woorden

De pedagogische boom is te zien op een mooie, grote banner op de speelplaats. Directeur Heynickx: “Leerlingen zien de boom duidelijk tijdens de speeltijd, maar het voordeel is ook dat we er altijd naar kunnen verwijzen. Bijvoorbeeld als nieuwe leerlingen de school komen verkennen met hun ouders, zullen we altijd even stilstaan bij de boom.” En daar blijft het niet bij: “Het zijn geen loze woorden. Ook in onze communicatie naar leerlingen en leerkrachten verwijzen we vaak naar de drie pijlers, net als tijdens herstelgesprekken. Iedereen gaat ermee aan de slag.”