Ergonomie voor ergotherapeuten (ed. 1 - 2011 )

current-item

Productbeschrijving

Over dit product

Voor revalidanten en mensen die na een periode van arbeidsongeschiktheid de stap naar arbeidsparticipatie moeten zetten, is het vaak niet zo evident om de gevolgen van hun beperkingen goed te kunnen plaatsen ten opzichte van de eisen die het werk aan hen stelt. Op de werkplek wordt, onder meer als gevolg van wetgeving met betrekking tot veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk, in toenemende mate aandacht besteed aan preventieve en ergonomische maatregelen.

Therapeuten die instaan voor advies en begeleiding van hun cliënt op vlak van werkhervatting, krijgen daardoor te maken met het toepassen van deze preventieve en ergonomische principes op de werkvloer die voor hen niet even helder zijn.

Het handboek Ergonomie voor therapeuten richt zich naar ergotherapeuten, kinesitherapeuten, sociaal verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en alle begeleiders die zich willen vertrouwd maken met de elementen die op de werkvloer van belang zijn als arbeidsparticipatie (en het herstel ervan) aan de orde is.

Naast een overzicht van de kennisinhouden die binnen ergonomie van belang zijn, wordt ingegaan op de wijze waarop ergonomische principes tijdens de therapiesessies kunnen benut worden. Op die manier kan voorbereiding naar werk vanuit therapie zo worden ingevuld dat overdracht naar de werkvloer vlot tot stand kan komen. Daarnaast geeft het handboek inzichten over de wijze waarop ergonomische kennis op de werkvloer toegepast kan worden voor werkplekanalyse, advies voor werkplekaanpassing en overleg met de bedrijfsverantwoordelijken (preventieadviseur, arbeidsgeneesheer,…).

Het handboek Ergonomie voor therapeuten is voor deze hulpverleners een handleiding om de “taal” die op de werkvloer gesproken wordt, te begrijpen zodat communicatie over werkhervatting tussen bedrijf en zorgverlening vlot en adequaat kan verlopen.

Over dit product

Schrijver

Huget Désiron

Editie

1

Publicatiedatum

24-01-2011

ISBN/EAN

9789030196648

Vak of domein

Ergotherapie

Taal

nl-BE

Vragen & contact

Heb je een vraag? We helpen je graag!

resource-not-found

Bezoek onze contactpagina.

Hier vind je antwoorden op al jouw vragen en een overzicht van de regioverantwoordelijken.

Contacteer ons