Maak kennis met InBeeld: activeer de sneak preview

InBeeld is een open, speelse maar vooral vrije methode voor het vak beeld. Het is een echt doe-boek en een perfect alternatief voor de procesmap. Doordat je leerlingen dit zwart-wit boek zelf kleur geven, wordt het een persoonlijk en uniek naslagwerk. Je kan kennismaken met InBeeld door de sneak preview van de lerarenkit te activeren. Zo krijg je een inkijk in het volledige werkboek en het extra materiaal.

Activeer de sneak preview

Hoe werk je met InBeeld?

Troeven

Vrijheid

Bekijk meer

Evenwicht theorie - praktijk

Bekijk meer

Conform het vernieuwde leerplan

Bekijk meer

Online materiaal op Scoodle

Bekijk meer

Vrijheid

InBeeld is een open, speelse maar vooral vrije methode.

Het werkboek is een handig en beknopt hulpmiddel voor je leerlingen, maar ook voor jou, als leerkracht is het boek een welkome houvast om je lessen vorm te geven.

Het is een echt doe-boek en een perfect alternatief voor de procesmap. Ook hier gaan je leerlingen uitproberen, zoeken en vorm geven.

Het werkboek is zwart-wit zodat elke leerling het zelf vorm en kleur kan/moet geven. Elk werkboek wordt zo op het einde van het jaar een uniek, persoonlijk naslagwerk.

De vrijheid van de leerkracht behouden was prioritair bij het maken van de methode. Zo ben je volledig vrij hoe je elke bouwsteen met je leerlingen gaat verduidelijken in de daarvoor voorziene, lege kaders. Werk je met kunstbeschouwing of zet je je leerlingen zelf aan het werk met eigen creaties aan de hand van foto’s, tekeningen… Alles kan, alles mag!

Evenwicht theorie - praktijk

De methode zorgt ervoor dat je op een snelle manier de bouwstenen kan aanbrengen in de les, waardoor het evenwicht tussen theorie en praktijk in het vak behouden blijft.

In het werkboek vinden je leerlingen een overzichtspagina met alle mogelijke bouwstenen die aan bod kunnen komen. Ze vinken alle geleerde bouwstenen af. Zo kan je duidelijk aantonen bij doorlichting en aan collega’s en ouders wat je leerlingen hebben geleerd.

De bouwstenen worden op een speelse manier geïllustreerd, voorzien van een bondige, eenvoudige uitleg op maat van je leerlingen met ruimte voor oefening, experiment en beeldbeschouwing.

Conform het vernieuwde leerplan

InBeeld bevat een volledig hoofdstuk rond de nieuwe bouwsteen beeldgeletterdheid.

Ook voorziet het boek drie verschillende kijkwijzers voor kunstbeschouwing, die volledig aansluiten op de nieuwe leerplannen. 

Online materiaal op Scoodle

Naast het werkboek vind je online

 • extra informatie over hoe je het werkboek kan gebruiken
 • tips over verschillende kunstenaars waarrond je kunt werken bij elke bouwsteen
 • alle evaluaties en kijkwijzers om eventueel extra bij te printen.

Structuur

Het werkboek start met

 • een korte introductie
 • afspraken voor tijdens de lessen
 • een materiaallijst waarop de leerlingen het nodige materiaal kunnen aankruisen
 • een fiche die hen vertelt wat ze allemaal kunnen doen als ze eerder klaar zijn met de opdracht en daarbij aansluitend een lijst met vrije tekenopdrachten.

Na de intro volgt een overzichtspagina met alle mogelijke bouwstenen die in het boek opgenomen zijn en die in ons vak aan bod kunnen komen.

Na de bouwstenen sluiten we af met invulbladen voor de leerlingen rond

 • zelfevaluatie
 • het evalueren van de opdracht
 • zelfevaluatie van de attitudes
 • peerevaluatie

InBeeld bevat drie verschillende kijkwijzers voor kunstbeschouwing.

Waar de eerste kijkwijzer suggestief is en je leerlingen alle mogelijke oplossingen krijgen aangereikt, is de laatste volledig open en vrij zodat ze zelf dieper moeten nadenken. Zo zijn ze gemaakt om mee te groeien met de kennis die je leerlingen tijdens jouw lessen hebben opgedaan. Zo kan kijkwijzer 1 bijvoorbeeld dienen voor het eerste trimester, wanneer de kennis van de leerlingen over kunstbeschouwing nog beperkt is, en kijkwijzer 3 voor het derde trimester.