Home   Informat     Reflectiedag - Professioneel Lerend Netwerk voor Codi's en AD's

10 november 2023

Inschrijven Reflectiedag 2023

Op 10 november zal de Reflectiedag van Professioneel Lerend Netwerk voor Codi's en AD's weer doorgaan. Dit jaar is het thema: Het lerarentekort en schoolorganisatie - uitdagingen en kansen voor schoolleiders.

resource-not-found

Dagindeling

  • 09u00: Ontvangst

  • 09u30: Welkom door de voorzitter

  • 09u40: Plenaire opening en keynotes

Hierna volg je vier sessies waarbij collega's vertellen hoe zij het lerarentekort benaderen in hun school.

  • 10u45: Sessie 1 en 2

  • 12u30: Lunchpauze

  • 13u30: Sessie 3 en 4

  • 15u00: Afsluiten van de dag en receptie

Ontdek hieronder de sessies waar je in dialoog kan gaan met andere schoolleiders

Sessies Reflectiedag 2023

Keynote 1 | Het lerarentekort bekeken door de TALIS bril

icon

Keynote 2 | Het lerarentekort als katalysator voor onderwijshervormingen

icon

1. Professionele leergemeenschap op school door flexibele schoolorganisatie

icon

2. Heroriëntatie van de ambt en organisatie i.f.v. impact op leren

icon

3. Om alles te kunnen geven moet je kunnen leren

icon

4. Versterking door bredere instroom en intensievere professionalisering

icon

Nieuwe naam Codi's voor Codi's:

Professioneel lerend netwerk voor Codi's en AD's

  • Onze nieuwe naam dekt veel meer de lading van het netwerk.

  • We zetten volop in op het verbinden van coördinerende en algemene directies en op het scheppen van een draagvlak op basis van inhoud.

  • We zetten het ‘leren van elkaar’ stevig in de verf.

Professioneel Lerend Netwerk voor Codi's en AD's

Netwerk voor schoolleiders

Het Professioneel Lerend Netwerk voor Codi's en AD's is ontstaan uit een unieke samenwerking tussen enkele coördinerende en algemene directeurs met het departement Onderwijs en Vorming en Plantyn en staat in voor de organisatie van boeiende reflectiedagen.