Delta - 2de graad

AANBOD - Wordt Delta voor de 2de graad aangepast i.f.v. de nieuwe minimumdoelen?AANBOD - Welke Delta-uitgave heb ik nodig?AANBOD - Wat is het verschil tussen Delta 3u, 4u en 5u? AANBOD - Wat is de meerwaarde van de digitale licentie voor leerlingen (Delta 4)?AANBOD - Waarom verschilt de uitgavevorm voor de 5u-richtingen in het 3de en 4de jaar?INHOUD - Op welke manier is er gezorgd voor differentiatie in Delta?INHOUD - Welke mogelijkheden biedt Delta voor verbreding of verdieping?INHOUD - Is er een link tussen wiskunde (Delta) en wetenschappen (WACO en WEZO)? Hoe ziet de STEM-leerlijn eruit?INHOUD - Wat is het doel van het Kompas?INHOUD - Wat zit er in de overkoepelende module rekenvaardigheden?INHOUD - Wat zit er in de overkoepelende module problem solving?INHOUD - Wat zit er in de overkoepelende module ICT? INHOUD - Hoe pakken jullie het onderdeel computationeel denken aan?INHOUD - Hoe worden er numerieke oplossingen voorzien bij de uitgaven voor 5u?INHOUD - Ik werk met Delta 4u, maar mijn leerlingen hebben maar 3u wiskunde. Wat nu?INHOUD - Waarom wordt het leerstofonderdeel logica pas in het 4de jaar behandeld?INHOUD - Waarom worden de onderdelen tweedegraadsfuncties en tweedegraadsvergelijkingen en -ongelijkheden uit elkaar getrokken? SCOODLE - Waaruit bestaat het digitaal aanbod voor de leerkracht?SCOODLE - Waaruit bestaat het digitaal aanbod voor de leerling?SCOODLE - Welke functionaliteiten hebben de digitale oefeningen?SCOODLE - Welk evaluatiemateriaal vind ik in mijn lerarenkit?