AANBOD - Welke leeroplossing heb je nodig?

Naargelang de onderwijskoepel en de gekozen richting hebben leerlingen een andere uitgave Engels nodig.

Om je te helpen in het bewaren van het overzicht, maakten we voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen en GO! een schema op dat je helpt het juiste boek te kiezen. 

Voor OVSG geldt dat je een leeroplossing kan kiezen volgens het leerplan dat je volgt (KathOndVla of GO!).

Voor POV heb je de keuze; onze uitgaven voldoen aan de minimumdoelen voor doorstroom- en dubbele finaliteit.

Gerelateerde artikelen

ALGEMEEN - Waarom zou ik voor de 3de graad kiezen voor een nieuwe leeroplossing van Plantyn?ALGEMEEN - Wat is een blended leeroplossing?DOELGROEP - Voor welke richtingen is Contact bedoeld? AANBOD - Waaruit bestaat Contact voor de 3de graad?INHOUD - Is er ook lesmateriaal voor de specifieke minimumdoelen beschikbaar? INHOUD - Op welke doelen is Contact afgestemd? INHOUD - Hoe is een unit in Contact DO-DG opgebouwd? INHOUD - Hoe is een unit in Contact DG-D/A opgebouwd? INHOUD - Wat vinden leerlingen in het naslagwerk Student’s Guide? INHOUD - Krijgt literatuur een plaats in Contact? INHOUD - Op welke manier kan je het tijdschrift iContact inzetten in de doorstroomfinaliteit? DIDACTIEK - Hoe worden leerlingen voorbereid op hoger onderwijs? DIDACTIEK - Hoe worden leerlingen voorbereid op de arbeidsmarkt? DIDACTIEK - Hoe worden leerlingen ondersteund in het leerproces via effectieve didactiek? SCOODLE - Waaruit bestaat het digitaal aanbod voor de leerkracht? SCOODLE - Waaruit bestaat het digitaal aanbod voor de leerling?