Klaar voor het nieuwe schooljaar!

Met Impact Nederlands waren onze pijlen al juist gericht. Nu actualiseren we op basis van jouw feedback en op maat van de nieuwe eindtermen en leerplannen. Het resultaat? Een schot in de roos met Impact NU, waarin differentiatie een evidentie is!

Impact NU is meer dan een leerwerkboek. Toetsen, handleiding, online oefeningen … We maken van Impact NU een volledig pakket zodat jij je kan concentreren op je leerlingen.

Start je in september met Impact NU? Het nieuwe leerwerkboek is beschikbaar en de bestellingen gaan de deur uit. Ook de handleiding staat klaar in de lerarenkit op Scoodle. Veel succes in het nieuwe schooljaar!

Sneak preview op Scoodle

Activeer de sneak preview om 90 dagen lang te kunnen proeven van: Het digitale leerwerkboek, een voorbeeld van een toets, een stukje uit de handleiding, een aantal digitale oefeningen, een Flip-de-klasfilmpje bij de les rond zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden

Doelgericht, functioneel en strategisch

Bekijk meer

Actief en motiverend

Bekijk meer

Differentiatie als basishouding

Bekijk meer

Digitaal oefenplatform

Bekijk meer

Doelgericht, functioneel en strategisch

"Waarom moeten wij dat kennen?"

Met Impact NU weet de leerling niet alleen wat hij moet leren, maar vooral ook waarom en hoe, aan de hand van:

 • concretisering van strategieën in stappenplannen als instrumenten ter ondersteuning bij het leerproces en voor toepassingen;
 • doelgerichte lessen als bouwstenen voor het uitvoeren van zinvolle communicatieve opdrachten;
 • geïntegreerde, communicatieve opdrachten als kapstok en synthese van vaardigheden en kennis, met aandacht voor transferwaarde naar andere vakken en buitenschoolse situaties;
 • het OVUR-model als efficiënte strategie.

Actief en motiverend

Impact NU gebruikt activerende werkvormen die motiverend, zinvol en haalbaar zijn.

 • Een gevarieerd aanbod van individuele en groepsgebonden werkvormen zet de leerling actief aan het werk.
 • De leerling verwerkt de leerstof op verschillende niveaus en groeit in zijn vaardigheden en attitudes.
 • Uitdagen tot actie en kritisch nadenken resulteert in een beter leerrendement.


Alle activerende werkvormen staan overzichtelijk gebundeld en haarfijn uitgelegd in het ABC van de leerkracht op Scoodle.

Differentiatie als basishouding

Leerkracht en leerling krijgen voldoende materiaal aangeboden om in en buiten de klas gedifferentieerd aan de slag te gaan. Hoe?

 • Differentiatietraject: via een kort testmoment schatten leerkracht en leerling in of de leerstof begrepen is. Op basis van het resultaat volgt de leerling een gepast vervolgtraject.
 • Terugblik: zelfevaluatie op het einde van elke les. Leerlingen reflecteren systematisch over het eigen leerproces en sturen hun kennis en vaardigheden bij met extra oefeningen (herhaling, remediëring, uitdaging).
 • Digitaal oefenplatform: oefenen in drie verschillende niveaus.
 • Didactische wenken in de handleiding, specifiek om te differentiëren.
 • Kraakkaart met bundeling van belangrijkste strategieën, inzetbaar als differentiatietool.
 • Flip-de-klasfilmpjes: de kern van de zaak in 3 minuten, voor in de les of als huistaak, als voorbereiding, herhaling of studeermiddel.

Digitaal oefenplatform

 • Je leerlingen kunnen online oefenen op drie verschillende niveaus.
 • Via de resultatenanalyse kan je hen individueel opvolgen.
 • Het platform is compatibel met elk soort toestel: een computer, een tablet, een digibord…
 • Verschillende oefenvormen komen aan bod: meerkeuzevragen, het correcte antwoord verslepen naar de juiste plaats…
 • In het boek verwijst een handig Scoodle-icoontje naar de digitale oefeningen op Scoodle.

Structuur

Impact Nu zorgt voor de essentiële bouwstenen die leerlingen nodig hebben om kleinere en grote communicatieve opdrachten tot een goed einde te brengen. Alle kennis, vaardigheden, strategieën, technieken, stappenplannen en tips zitten verpakt in zeven heldere delen. De structuur en doelgerichtheid van de lessen laten je toe om ze flexibel in te zetten. Je kunt naar eigen inzicht en behoefte bepaalde onderdelen overslaan of van plaats wisselen.

 • Opfrissing van de leerstof van het voorgaande jaar
 • Diagnose van de vaardigheden en kennis
 • Introductie van strategieën
 • Met het oog op differentiatie
Instaples: activatie voorkennis, blik op te verwerven vaardigheden en kennis, met focus op functionaliteit.
Doelgerichte bouwsteenlessen: opbouw via OVUR, nieuwe leerstof, cyclische, geïntegreerd aanpak, met persoonlijk differentiatietraject.
Terugblikles: herhaling, extra inoefening en uitdaging.
Communicatieve opdracht: toepassing en transfer van leerstof en strategieën.
De Leesclub: genietend lezen met boeksuggesties en creatieve verwerkingsopdrachten.

Materialen

De lerarenkit op Scoodle bevat al het digitale materiaal:

 • handleiding
 • voorbeeldtoetsen
 • aanvullende oefeningen en teksten
 • audio- en beeldfragmenten
 • powerpoints
 • flip-de-klasfilmpjes
 • ...   

Je leerlingen beschikken over:

 • leerwerkboek
 • e-boek met filmpjes en oplossingen indien gedeeld door de leerkracht
 • online oefenplatform met oefeningen op drie niveaus