Volledige reeks van 1 tot 6

Bekijk meer

Grammatica in functie van de lectuur

Bekijk meer

Eenheid tussen cultuur en lectuur

Bekijk meer

Volledige reeks van 1 tot 6

Ars Legendi is een methode Latijn voor het Vrij Onderwijs met een zeer sterke traditie. Het is de enige reeks die Latijnse handboeken aanbiedt voor het gehele curriculum. Continuïteit van het 1ste tot het 6de jaar is gewaarborgd, zowel in de opbouw als in de aanpak.

Grammatica in functie van de lectuur

 • Bevorderen van de leesvaardigheid, leesplezier primeert:
  • uitgebreid tekstaanbod
  • geen leesregels meer
  • geen onbekende taalgegevens meer
  • leestips en lectuurvraagjes
    
 • Grammatica in functie van de lectuur:
  • stappenplannen om de meest geschikte vertaling te vinden
  • mindmaps en/of grammaticale schema's
  • een 'Wat was nu ook weer... ?'-lijst
    
 • Afstemming op valentiegrammatica:
  • ontledingsvragen vanuit het gezegde om de samenhang van de zin te ontdekken
  • onderscheid tussen vorm, functie en rol
  • de functie van het adjectief of een substantief in de genitief wordt aangeduid als BVB (bijvoeglijke bepaling)
  • vanaf de tweede graad kunnen leerlingen gebruikmaken van de handige leesgrammatica Scalae

Eenheid tussen cultuur en lectuur

In het Leesboek sluit de antieke cultuur op een natuurlijke wijze aan bij de teksten. Ook worden onderwerpen uit de Latijnse teksten verder uitgediept in Nederlandse infoteksten. Op deze manier krijgen de leerlingen een beter inzicht in de Romeinse geschiedenis.

De structuur van Ars Legendi

Structuur eerste en tweede graad
Voor de eerste en tweede graad bestaan Vestibulum, Atrium, Tablinum en Peristylium uit drie delen:
 
 • Het Taalboek: leerlingen verwerven de nodige bagage om hun weg te zoeken in Latijnse zinnen.
 • Het Leesboek: leerlingen leren de lectuurmethode toe te passen.
 • De Woordenlijst: leerlingen vinden de woordenschat terug die in de teksten en oefeningen voorkomt.
Structuur derde graad

Voor de derde graad bestaat Scrinium uit vier delen:

 • Dulces Musae A en B
  • Het Leesboek: leerlingen leren de lectuurmethode toe te passen.
  • De Woordenlijst: leerlingen vinden de woordenschat terug die in de teksten en oefeningen voorkomt.
    
 • Sub Lege Libertas
  • Het Leesboek inclusief woordenlijst: leerlingen leren de lectuurmethode toe te passen.
    
 • Magistra Vitae
  • Het Leesboek: leerlingen leren de lectuurmethode toe te passen.
  • De Woordenlijst: leerlingen vinden de woordenschat terug die in de teksten en oefeningen voorkomt.

Lescomfort

Voor je leerlingen

Naast leesstrategieën, stappenplannen, mindmaps, studiewijzers ... in de handboeken, bieden Vestibulum en Atrium ook ondersteuning via Scoodle.

 • Digitale oefeningen bij elk hoofdstuk van het Taalboek (grammatica, lectuur en cultuur).
 • Met de digitale Woordentrainer wordt de verwerking van nieuw vocabularium kinderspel!


Voor jou als leerkracht

De lerarenkit bevat al het ondersteunend materiaal in digitale vorm en is beschikbaar via Scoodle en Smartschool.

 • Digitale handleiding
  • alle teksten uit het Leesboek met extra interlinie
  • Latijnse en Griekse liedjes (audiobestanden)
  • mindmaps
  • studiewijzers
  • woordkaartjes
  • invulblaadjes cultuur
  • vertaling van teksten en oplossingen van de vraagjes bij de lectuur
  • PowerPointpresentaties bij de cultuurlessen
  • ICT-lesjes bij cultuur
  • toetsen
  • ingevuld Taalboek (oplossingen)
  • (volledig uitgewerkte) jaarplanning
 • Het bordboek als digitale versie van het Taalboek, het Leesboek en de Woordenlijst.
 • Interactieve oefeningen en Woordentrainer

Voor je leerlingen

Naast leesstrategieën, stappenplannen, mindmaps, studiewijzers ... in de handboeken, is er ook ondersteuning via Scoodle.

Voor jou als leerkracht

De lerarenkit bevat al het ondersteunend materiaal in digitale vorm en is beschikbaar via Scoodle en Smartschool.

 • Digitale handleiding alle teksten uit het Leesboek met extra interlinie
  • mindmaps
  • studiewijzers
  • woordkaartjes
  • invulblaadjes cultuur
  • vertaling van teksten en oplossingen van de vraagjes bij de lectuur
  • PowerPointpresentaties bij de cultuurlessen
  • ICT-lesjes bij cultuur
  • toetsen
  • ingevuld Taalboek (oplossingen)
  • (volledig uitgewerkte) jaarplanning
 • Het bordboek als digitale versie van het Taalboek, het Leesboek en de Woordenlijst.
 • Interactieve oefeningen en Woordentrainer (niet voor Peristylium)


Onderzoeksopdrachten

Een onderzoeksopdracht, hoe pak je dat aan? Op welke manier formuleer je de opdracht het best? En op welke wijze kan je ze beoordelen?

De handleiding helpt hierbij! Ze bevat:

 • Handige suggesties voor mogelijke onderzoeksopdrachten bij cultuurlessen.
 • Een mogelijk stappenplan voor de leerling met vermelding van de SET voor de leerkracht.

Voor jou als leerkracht

De lerarenkit bevat al het ondersteunend materiaal in digitale vorm en is beschikbaar via Scoodle en Smartschool.

 • Bordboek
 • Extra opdrachten
 • Suggesties voor onderzoeksopdrachten
 • Teksten met extra interlinie
 • (Parallel)teksten
 • Werkvertalingen
 • Tekstuele en stilistische analyse van alle teksten
 • Extra suggesties voor tekstbehandeling
 • Suggesties voor toetsen