BUZZ 2: nieuw voor de basisoptie Economie & Organisatie

Activeer de sneak preview

In september 2020 komt de onderwijshervorming naar het tweede jaar. We zorgen ervoor dat je dan aan de slag kan met BUZZ 2, conform het leerplan van de Basisoptie Economie en organisatie A-stroom van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Vertrekkend vanuit hun eigen leefwereld en via onderzoekend leren brengen we leerlingen doorheen zes thema’s inzicht bij in de economische realiteit. De rode draad doorheen het boek is ambitieus en duurzaam ondernemerschap. Aandacht voor digitale vaardigheden, funderende doelen, leren leren, taalbeleid, differentiatie staan steeds centraal.

De ontwikkeling van de uitgave zit in de derde fase: eindredactie. Je kan een digitale proefversie van het nieuwe leerwerkboek bekijken. Ga naar www.scoodle.be en activeer de sneak preview van de lerarenkit.

Zie je nog een foutje? Geen paniek, dat halen we er de komende weken nog uit. We zetten onze eindspurt in en voeren een laatste controle uit op de eindtermen, leerplannen en typ- en lay-outfoutjes.

Meer weten over de volgende fasen in de ontwikkeling van BUZZ 2? Ga naar www.plantyn.com/onderwijshervorming.

BUZZY: nieuw voor 1 of 2u economie in de 1e graad

Eén set van 3 modules biedt een schooljaar lang een inkijk in de belangrijkste facetten van de economie zodat leerlingen er helemaal geboeid door raken.

 • Geen eindeloze herhaling van wat leerlingen elders al leerden, wel een opfrissing als opstap naar nieuwe inhouden.
 • Economische leerinhouden, prikkelend en aansluitend bij wat functioneel is voor leerlingen.
 • Theorie rond belangrijke economische aspecten krijgt een plaats, maar er is ook ruimte voor een relevante praktijktoets: elke module leidt via de leerinhouden naar een toepassingsgericht mini-project.


Elke module belicht een ander economisch aspect:

 • Module 1: BUZZY #economics: een rondleiding in de algemene economie
 • Module 2: BUZZY &business: wegwijs raken in ondernemen
 • Module 3: BUZZY @work: je weg vinden op de arbeidsmarkt

Elk hoofdstuk van elke module heeft een herkenbare structuur:

 • Start-up: kort peilen naar voorkennis en waar nodig remediëren zodat elke leerling gelijk start.
 • On the road: degelijke economische leerinhouden worden afgewisseld met een gedifferentieerd aanbod van motiverende oefeningen en nuttige onderzoeksopdrachten. De actualiteit is altijd dichtbij, net zoals ICT.
 • Update: relevante leerinhouden worden vastgezet.
 • Ready to go: leerlingen werken toe naar een afsluitend mini-project, ze reflecteren, evalueren en proeven zo van wat ondernemen is.

Elke module biedt een degelijke basis van zowat 60 bladzijden, aangevuld met online, digitale ondersteuning en uitbreiding via Scoodle. Genoeg stof dus voor 1 of 2 uur per week in de eerste graad.

Module 1 BUZZY #economics

 • Macro-economische trends
 • Vraag en aanbod
 • De bedrijfskolom (incl. duurzaam consumeren)
 • Internationale handel (ook import-export) 
 • Project: een muziekevenement duurzaam organiseren


Module 2 BUZZY &business

 • Marketing (o.a. naambekendheid, locatie, reclame …)
 • Kostenraming (o.a. kosten, opbrengsten, winst, verlies …)
 • Aankopen en verkopen (o.a. leveranciers, klanten, betalen: facturen, btw …)
 • Financieringsmogelijkheden
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • Project: een duurzaam product op de markt brengen


Module 3 BUZZY @work

 • De arbeidsmarkt (o.a. verschillen, beroepen …)
 • Solliciteren (met o.a. verwachtingen, do’s en don’ts)
 • Loon (o.a. leefloon, armoede, vangnetten …)
 • Herverdeling (sociale zekerheid, belastingen …)
 • Project: eerste studentenjob in zicht

 

Troeven

Activerend en onderzoekend leren

Bekijk meer

Zichtbare differentiatie

Bekijk meer

Leren leren

Bekijk meer

Digitaal oefenplatform

Bekijk meer

Activerend en onderzoekend leren

Met BUZZ maak je je lessen actief! Economie is geen schrijfvak meer, maar een doevak met ruimte voor je eigen verhaal en inbreng als leerkracht.

Onderzoekend en activerend leren krijgen een prominente plaats. Niet alleen via de aanpak, maar ook via aandacht voor onderzoeksvaardigheid: in elk boek is er een thematische en haalbare onderzoeksopdracht, met begeleiding via de OVUR-aanpak. 

Zichtbare differentiatie

BUZZ biedt per onderzoeksvraag voldoende oefeningen op verschillende niveaus. De moeilijkheidsgraad wordt per oefening zichtbaar gemaakt. We differentiëren verder op de oefeningen in het boek via oefeningen op Scoodle, zodat elke leerling mee is. Leerlingen kunnen bovendien ook nog voor elke onderzoeksvraag zelfstandig oefenen via de extra digitale oefeningen op Scoodle. 

Leren leren

Leerrendement staat centraal in BUZZ. In de fase Samenvatten leren leerlingen geleidelijk zelf schematiseren, samenvatten, studeren, ondersteund door Kijkwijzers voor generieke vaardigheden. Er is ook voldoende aandacht voor taalbeleid via begrippenlijsten, oefenen op economische begrippen en werkvormen die taalbeleid ondersteunen.

Digitaal oefenplatform

 • Je leerlingen kunnen online oefenen op drie verschillende niveaus.
 • Via de resultatenanalyse kan je hen individueel opvolgen.
 • Het platform is compatibel met elk soort toestel: een computer, een tablet, een digibord…
 • Verschillende oefenvormen komen aan bod: meerkeuzevragen, het correcte antwoord verslepen naar de juiste plaats…

Structuur

We maken de OVUR-cirkel rond doorheen de leerinhouden via 6 terugkerende fasen

De leerling maakt kennis met het onderwerp en wordt getriggerd om erover na te denken. Hij probeert al een eerste keer een antwoord te formuleren op de onderzoeksvraag.
Hier maakt de leerling kennis met de leerinhouden en verwerkt ze actief via vragen en opdrachten. De leerstof die belangrijk is, zetten we altijd op een groene achtergrond. Dat zijn de (tussentijdse) syntheses.

Hier bouwt de leerling zelf de samenvatting op aan de hand van een schema. Zo ontdekt hij of hij de leerinhouden onder de knie heeft.

De leerling krijgt vervolgens een uitgeschreven synthesetekst, die hij kan gebruiken om te studeren voor een toets of examen.

Daarna vindt hij ook een begrippenlijst met de belangrijkste nieuwe woorden uit de onderzoeksvraag, waar hij ook zelf begrippen aan kan toevoegen.

We voorzien oefeningen in drie niveaus: eenvoudig - gemiddeld - moeilijk. We duiden het niveau aan met sterretjes.

Online vindt de leerling nog extra oefeningen. We lijsten ze telkens op in een overzichtelijk differentiatiekader. De leerling kan de gemaakte oefeningen ook aanvinken in dat kader.

Hier vinden je leerlingen misschien een extra uitdaging. We gaan dieper in op het onderwerp van de onderzoeksvraag, en zetten hen flink aan het denken en oefenen!

In het overzicht van wat je moet kennen/kunnen, zetten we de leerling zelf aan het werk. Hij noteert waar de gegeven doelstellingen in het traject aan bod komen. Zo helpt hij zichzelf op weg bij de voorbereiding van de komende toets of het examen. We laten de leerling ook zijn antwoord op de onderzoeksvraag uit Oriënteren aanvullen op basis van wat hij heeft geleerd. 

We eindigen met een Vooruitblik: we linken telkens naar een volgende onderzoeksvraag met een toepasselijke vooruitblik die leerlingen inzicht in samenhang bijbrengt.

Archief voor Onderwijs

Unieke samenwerking
Als enige methode economie maken we gebruik van het Archief voor Onderwijs en selecteren we de meest actuele en toepasselijke beeld- of geluidsfragmenten doorheen elk boek.

Tweede graad

 Selecteer kolommen 
Titel ISBN Prijs aantal
16/6/BUZZ 2 Lerarenkit
978-11-301-4584-7
€60,00
+
BUZZ 2 (incl. Scoodle)
978-90-301-4303-1
€35,80
+
BUZZ 3 (incl. Scoodle)
978-90-301-5265-1
€32,30
+
BUZZ 3 Lerarenkit
978-11-301-4185-6
€60,00
+
BUZZ 4 (incl. Scoodle)
978-90-301-5503-4
€34,15
+
BUZZ 4 Lerarenkit
978-11-301-4407-9
€60,00
+
BUZZ 5 Algemene Economie (incl. Scoodle)
978-90-301-4312-3
€27,35
+
BUZZ 5 Bedrijfswetenschappen (incl. Scoodle)
978-90-301-3378-0
€8,75
+
BUZZ 5 Lerarenkit
978-11-301-4187-0
€60,00
+
BUZZ 6 Algemene Economie (incl. Scoodle)
978-90-301-8279-5
€27,60
+
BUZZ 6 Bedrijfswetenschappen (incl. Scoodle)
978-90-301-8280-1
€11,40
+
BUZZ 6 Lerarenkit
978-11-301-4409-3
€60,00
+