De Taalkanjers Taal

 • Gevarieerde en uitdagende werkvormen
 • Betekenisvolle eindopdracht per thema
 • Duidelijke focus per les
 • Geïntegreerd meersporenbeleid
 • Wekelijkse gedifferentieerde herhalingsles
 • Teksten en toetsen op verschillende niveaus voor begrijpend lezen
 • Aanbod technisch lezen 2e t.e.m. 6e leerjaar
 • Combinatie met De Taalkanjers Spelling (apart of geïntegreerd)
 • Gratis instructiefilmpjes
 • Digitaal oefenplatform Scoodle Play

Vraag nu (digitaal) inkijkmateriaal aan
Je regioverantwoordelijke neemt contact op en bezorgt je graag (gratis) digitaal inkijkmateriaal.

Kiezen voor De Taalkanjers Taal

Iedere les focust bewust op een beknopte set van doelen. De functionele insteek helpt hierbij de leerstof praktisch te verwerken.

Alle oefeningen binnen de les worden op drie niveaus aangeboden. Zo krijgt elke leerling voldoende inoefening op zijn of haar niveau
en testen we optimaal of de leerstof geautomatiseerd is.  Ook de teksten zijn op drie niveaus beschikbaar.

Wekelijks is er bovendien nog een gedifferentieerde herhalingsles voor extra inoefening.

Nog nood aan extra automatisering?

 • Apart onderdeel om technisch lezen extra in te oefenen t.e.m. 6e leerjaar
 • Gedifferentieerde teksten en toetsen voor begrijpend lezen
 • Digitaal oefenplatform met gedifferentieerde oefeningen bij elke les
 • Onthoudkaders gebundeld in een handig onthoudboekje voor elk leerjaar

Duidelijk meersporenbeleid in het werkboek

In elke les worden de oefeningen op drie niveaus aangeboden, waarbij elk niveau duidelijk wordt aangegeven.

  Bolletje = aanloop
Deze oefening kan je inzetten bij een verlengde instructie. 

  Vierkantje = kern
De leerlingen die de instructie begrepen hebben, kunnen van start gaan met de kernoefeningen. Als de kernoefeningen correct gemaakt zijn, is de leerstof beheerst.

  Driehoekje = uitdaging
De leerlingen die een uitdaging kunnen gebruiken, maken ook de uitdagingsoefeningen.


Ook de teksten zijn gedifferentieerd en worden op dezelfde manier aangeduid.

Bij elke les taalbeschouwing vinden de leerlingen weer- en meerpijlen terug. Na elke les kunnen ze aanduiden of ze de oefeningen moeilijk vonden of vlot begrepen. Dit resulteert in een wekelijkse gedifferentieerde herhalingsles.

Wekelijkse gedifferentieerde herhalingsles

Tijdens de gedifferentieerde herhalingsles werkt elke leerling opnieuw op eigen niveau. Daarbij wordt taalbeschouwing grondig herhaald en is er de mogelijkheid om extra te oefenen op technisch lezen.  Zo krijgen je leerlingen nogmaals de kans om de kerndoelen te herhalen of te bereiken, vóór de toets.

 Aangezien die lessen in elk werkboek geïntegreerd zijn, heb je geen aparte bundels per leerling nodig.

  Groene pijl = weer-oefening
Als de leerstof tijdens de les nog niet voldoende beheerst is, krijgt de leerling nogmaals de kans om op kerndoelniveau te oefenen.
 

  Blauwe pijl = meer-oefening
Is de leerstof al voldoende gekend tijdens de les, krijgt de leerling een uitdagende herhalingsoefening aangeboden.

Elk leerjaar bestaat uit tien thema's, verdeeld over vijf werkboeken.  Een thema duurt telkens drie weken, waardoor er voldoende ruimte is binnen je jaarplanning. Dit zijn dezelfde thema's als binnen De Taalkanjers Spelling, waardoor je beide methodes gemakkelijk geïntegreerd kunt gebruiken.

Je leerlingen ontdekken elk thema in een betekenisvolle context en werken naar een motiverende eindopdracht. Bij elke les krijg je bovendien linken naar andere ontwikkelvelden waardoor je gemakkelijk kan linken met andere domeinen en vakken.

Elke les bestaat uit een vaste structuur:

 • Dit kan ik al
 • Motiverende aanzetoefening met expliciete verwoording van het lesdoel
 • Oefeningen op verschillende niveaus
 • Dit heb ik vandaag geleerd


In het werkboek zitten onthoudkaders en per les een 'Dit kan ik al!' en 'Dit heb ik vandaag geleerd'-overzicht. Je leerlingen krijgen zo een duidelijk zicht op hun eigen leerproces.

Op het einde van elk thema is er een toets per domein beschikbaar samen met de nodige remediëring.

Op het einde van elk thema bieden we voor elk domein een evaluatie aan. We bieden zowel kant-en-klare toetsen aan als brede evaluatie aan de hand van kijkwijzers,  zodat je zelf kunt kiezen wat het best past bij jullie visie op evalueren.  

Begrijpend lezen - taalbeschouwing

 • Kant-en-klare toetsen
 • De teksten van de toetsen begrijpend lezen worden op twee niveaus aangeboden.
   

Spreken - luisteren - schrijven - lezen

Keuze uit:

 • Kant-en-klare toetsen
 • Brede evaluatie via kijkwijzers

​Brede evaluatie gebeurt tijdens de lessen en heeft als extra voordeel dat je een vast toetsmoment uitspaart.

Summatieve toetsen
Drie keer per jaar bieden we summatieve toetsen voor alle leerjaren. 

Waar vind ik mijn toetsen?
In Scoodle vind je al je toetsmateriaal handig verzameld in je lerarenkit:

 • Alle toetsen en kijkwijzers vind je als pdf- en wordbestand, makkelijke aanpasbaar
 • Handige toetswijzer voor de leerlingen
 • Toetsen in ADIBib-versie voor leerlingen met een lees- of schrijfbeperkingen


Nood aan remediëring na de toetsen?
Een remediëringsaanbod voor taalbeschouwing:

 • Per toetsvraag op papier
 • Digitale bundel op maat van iedere leerling

Handige lerarenkit in Scoodle

Je lerarenkit bundelt overzichtelijk al je lesmateriaal.

 • Per les een praktische lesfiche met de gekoppelde leerplandoelen en al het nodige lesmateriaal
 • Bordboek
 • Uitgebreid aanbod aan toetsen (ook in word)
 • Instructiefilmpjes
 • Digitale handleiding en kopieerbladen
 • ...

Remediëringsmodule

Na elke toets kun je online de resultaten per leerling ingeven en download je automatisch een gedifferentieerde remediëringsbundel per leerling.

Digitaal oefenplatform Scoodle Play

 • Gedifferentieerde digitale oefeningen
 • Extra inoefening op woordenschat
 • Automatisch beschikbaar volgens jouw jaarplanning
 • Gemakkelijk huistaken en toetsen klaarzetten op maat van elke leerling
 • Extra driloefeningen om de leerstof te automatiseren
 • Wizenoze: een zoekrobot met teksten aangepast aan het leesniveau
 • Leuk voor je leerlingen: pimp je avatar, verdien munten en klasbeloningen, deel emoji's uit ...

De Taalkanjers  heeft een volledig aanbod aan kant-en-klaar zorgmateriaal.
Dit uitgebreid zorgpakket biedt jou alle hulp bij leerlingen die extra aandacht vragen.

Brede basiszorg

Geïntegreerd in het werkboek door:  

 • Gedifferentieerde oefeningen: aanloop-kern-uitdaging
 • Gedifferentieerd tekstmateriaal voor technisch en begrijpend lezen
 • Gedifferentieerde werkvormen waar kinderen van elkaar kunnen leren
 • Gedifferentieerde instructie: tips voor verlengde instructie
 • Gedifferentieerde herhaling tijdens de vaste herhalingsles
   

Verhoogde klaszorg

 • De Taalkanjers Twist: methode-onafhankelijk materiaal voor leerlingen met leervoorsprong die extra uitdaging nodig hebben
 • Uitgebreid aanbod voor taalarme leerlingen en anderstalige nieuwkomers:
  *   remediëringsmateriaal
  *   woordenschatondersteuning
  *   suggestiefiches per les
  *   stappenplannen
  *   hulpkaarten
  *   extra ondersteuning op schoolniveau
   

 Uitbreiding van schoolzorg + IAC

De methode-onafhankelijke Taalkanjers Schoolzorgmappen bieden prikkelarme werkbladen voor extra zorgondersteuning.

 • Ideaal als remediëringsmateriaal voor leerlingen die een stapje terug moeten zetten voor een bepaald vakonderdeel
 • Stippel gemakkelijk een individueel taaltraject uit op maat van elk kind

Leesbevordering in De Taalkanjers

De Taalkanjers heeft een doordachte aanpak voor technisch en begrijpend lezen. We schenken bijzonder veel aandacht aan leesbevordering en nemen ook de tijd daarvoor. Je daagt je leerlingen voortdurend uit om leesstrategieën toe te passen op tal van teksttypes en te reflecteren over wat ze gelezen hebben. Tot en met het 6e leerjaar bieden we voor technisch lezen gedifferentieerde teksten aan op niveau. 

De Taalkanjers biedt volop ondersteuning bij de leesprikkels voor leerlingen, leerkrachten en ouders. 

Via een gedifferentieerde aanpak op verschillende leesniveaus willen we dat leerlingen meer, beter en uiteindelijk liever lezen. 

 • Meer: tijd voorzien in de planning, verschillende vormen van lezen nl. begrijpend lezen, technisch lezen, vrij lezen en plezierlezen
 • Beter: gebruik maken van leesstrategieën, leesmaatjes, modeling, teksten in het werkboek waarin gemarkeerd kan worden
 • Liever: plezierlezen, vrij lezen, boekentips, spannende Taalkanjerverhalen, diversiteit aan teksten via verschillende teksttypes, tekstsoorten en auteurs

We zetten in op technisch lezen van het 2e t.e.m. het 6e leerjaar.

 • Inoefening in de taallessen
 • Ruimte in de herhalingslessen
 • Apart aanbod in het taalboek
 • Gelinkt aan thema's en aan De Taalkanjers Spelling
 • Huiswerk technisch lezen 2e en 3e leerjaar
 • Geschreven door bekende auteurs
 • Mogelijkheid tot automatisatie

We bieden een doordachte leerlijn van begrijpend lezen aan, met gestructureerde aanbreng van de leesstrategieën.

Daarbij zetten we onder andere in op:

 • Een functioneel aanbod, passend binnen het thema, met linken naar andere domeinen
 • Verschillende teksttypes
 • Modelinglessen en aspectlessen, die elkaar afwisselen
 • Gedifferentieerde teksten

Leesplezier en vrij lezen krijgen bij De Taalkanjers een vaste waarde bij ieder thema binnen het lessenpakket.

 • Gevarieerde werkvormen
 • Teksten binnen de leefwereld van de leerlingen
 • Suggesties vrij lezen gelinkt aan het thema
 • Suggesties over de domeinen heen
 • Boekentips
 • Leeskoesterboekje

Onderzoek in Vlaanderen wijst uit dat de begrijpend-leesprestaties van kinderen in het basisonderwijs achteruitgaan. In samenwerking met de Vlaamse overheid ging de VLOR over tot een actieplan om scholen te motiveren om aan een krachtige begrijpend-leesdidactiek te werken.

In dit actieplan worden vijf didactische sleutels voorgesteld:

 1. Functionaliteit
 2. Interactie
 3. Strategie-instructie
 4. Leesmotivatie
 5. Transfer
   

Met deze sleutels als handvatten hebben wij De Taalkanjers versterkt. In de methode stellen we een aantal algemene uitgangspunten centraal met betrekking tot begrijpend lezen die in lijn liggen met de onderzoeksresultaen van de VLOR. 

Benieuwd? Hier vind je per sleutel meer info en voorbeeldmateriaal.

Overzicht materiaal

De Taalkanjers biedt naast het basismateriaal ook heel wat optionele PLUS-producten.
Zo maken we van elke leerling een kanjer in taal!

Basismateriaal

Voor de leerling

 • Per leerjaar 5 werkboeken, met telkens 2 thema's
 • Per leerjaar 2 taalboeken, met telkens 5 thema's
 • Digitaal oefenplatform Scoodle Play met oefeningen op drie niveaus, extra driloefeningen, Wizenoze, huistaken en toetsen

Voor de leerkracht

 • Gratis handleiding: per leerjaar 5 aparte boeken met telkens 2 thema's
 • Scoodle: lerarenkit incl. lesfiches, digitale handleiding, bordboeken, aanpasbare toetsen, kopieerbladen, instructiefilmpjes ...
PLUS-producten

Materiaal voor taalarme en anderstalige nieuwkomers

 • Remediëringsmateriaal
 • Woordenschatondersteuning
 • Suggestiefiches per les
 • Stappenplannen
 • Hulpkaarten
 • Extra ondersteuning op schoolniveau
   

Dit materiaal is enkel digitaal beschikbaar in Scoodle.

>> Beschikbaar in september 2020!
 

Onthoudboek

 • Verzameling van alle onthoudkaders uit de werkboeken
 • Per leerjaar 1 onthoudboek
 • Bevordert het zelfstandig werken
 • Handig referentiemiddel bij huiswerk of de voorbereiding van toetsen
 • Formaat: 21 x 25 cm
   

>> Beschikbaar in september 2020!
 

Leeskoesterboekje

 • Persoonlijk groeiboekje voor het 3e tot en met het 6e leerjaar
 • Verzamel en verwerk op een ludieke manier alle gelezen boeken
 • Originele opdrachten om zelfstandig mee aan de slag te gaan
 • Geschreven door boekenmeester Jan Lambrechts

 Oplossingenboek

 • Ingevuld leerlingenwerkboek
 • per leerjaar 5 boeken, telkens 2 thema's

 

 


Wandplaten

 • Voor elk leerjaar beschikbaar als ondersteuning in de klas.
 • Functioneel en gelinkt aan de leerstof
 • Inclusief toffe leesmeter die inzet op leesbevordering

 

 


Kopieermap

 • Per leerjaar 1 kopieermap
 • Bevat kopieerbladen, toetsen en bijlagen op papier
 • Digitaal beschikbaar in je lerarenkit op Scoodle

 De Taalkanjers Twist (methode-onafhankelijk)

 • Extra uitdagende opdrachten voor leerlingen met een leervoorsprong
 • Doelgericht werken en zelfstandig aan de slag
 • Nadenken over oplossingsstrategieën, zoeken op het internet, zelf opdrachten bedenken en creatieve oefeningen maken

 
 De Taalkanjers Schoolzorg (methode-onafhankelijk)
 
 • 13 kopieermappen met leerdoelgebonden remediëringsmateriaal
   
  • Map 1: aanvankelijk lezen - Ook perfect voor anderstalige nieuwkomers
  • Map 2-13: minimumdoelen taal
    
 • Prikkelarme werkbladen die leerlingen helpen zelfstandig te werken
 • Ideaal als extra remediëring bij elk domein of om gemakkelijk een individueel taaltraject op te stellen

 

Test De Taalkanjers uit in je klas

Sta je te popelen om een les van De Taalkanjers uit te testen in jouw klas?
Je kunt dit doen op drie manieren:

 1. Download de gratis lessen 
  In de volgende tabs vind je per leerjaar drie lessen van De Taalkanjers. Deze zijn ideaal om uit te testen in jouw klas. Voor de leerlingen vind je de oefeningen uit het werkboek, de kopieerbladen en het taalboek (indien aanwezig). Voor de leerkracht vind je de bijbehorende pagina's uit de handleiding.
   
 2. Vraag je ontdekdoos aan
  Zijn drie lessen niet genoeg? Vraag bij jouw regioverantwoordelijke een ontdekdoos van De Taalkanjers aan. In deze ontdekdoos vind je per leerjaar het volledige werkboek deel C, thema's 5 en 6 van het taalboek en de volledige handleiding.

  >> Contacteer je regioverantwoordelijke.
   
 3. Activeer de sneak preview in Scoodle
  Je kunt de lerarenkit van De Taalkanjers digitaal ontdekken op Scoodle. Activeer de gratis sneak preview waarmee je 90 dagen lang toegang hebt tot een deel van het materiaal dat overeenkomt met de inhoud van de ontdekdoos. Met de sneak preview kun je het volledige bordboek doorbladeren en o.a. lesfiches, aanpasbare toetsen, fotomateriaal en filmpjes bekijken.

  >> Ontdek hier hoe je de sneak preview activeert

Tweede leerjaar

Thema 2 les 4: Muzieknieuws (begrijpend lezen/taalbeschouwing)

Thema 3 les 11:  Hocus pocus pad, ik wou dat ik er twee had! (taalbeschouwing)

Thema 4 les 10: Groeiende woorden (technisch lezen)

Derde leerjaar

Thema 3 les 1: Ruimtegriezels (luisteren)

Thema 3 les 2: Iedereen droomt (begrijpend lezen/taalbeschouwing)

Thema 3 les 10: Welke trol heeft het gedaan?

Vierde leerjaar

Thema 1 les 6: Dat komt doordat... (begrijpend lezen/taalbeschouwing)

Thema 2 les 6: Een talentenrap (schrijven/spreken)

Thema 3 les 1: Miniheksje (taalbeschouwing)

Vijfde leerjaar

Thema 1 les 3: Gevoelige gedichten (begrijpend lezen)

Thema 2 les 1: Lachen is gezond (begrijpend lezen/taalbeschouwing)

Thema 3 les 1: Wat ik wel uit mijn duim mag zuigen (luisteren)

Zesde leerjaar

Thema 1 les 1: #YOLO (begrijpend lezen/taalbeschouwing)

Thema 3 les 3: Wat een ramp! (taalbeschouwing)

Thema 4 les 10: De ideale misdaad (schrijven)

<b>De Taalkanjers Spelling</b>

De Taalkanjers Spelling

De Taalkanjers Spelling is een spellingmethode die je naast eender welke taalmethode kunt gebruiken, maar ze is ook geïntegreerd bruikbaar met De Taalkanjers.

 • Focus op één spellingmoeilijkheid per les
 • Alle oefeningen op drie niveaus in het werkboek
 • Controledictee na elke les
 • Duidelijke structuur en haalbare planning
 • Wekelijkse gedifferentieerde hehalingsles
 • Digitale oefeningen en evaluatie op Scoodle Play
 • ... en veel meer!

Ontdek meer over De Taalkanjers Spelling

Een greep uit de positieve reacties