De Taalkanjers Taal

 • Een duidelijke focus per les
 • Geïntegreerd meersporenbeleid
 • Wekelijkse gedifferentieerde herhalingsles
 • Teksten en toetsen op verschillende niveaus voor begrijpend lezen
 • Blijven inzetten op technisch lezen t.e.m. 6de leerjaar
 • Combinatie met De Taalkanjers Spelling (apart of geïntegreerd)
 • Gratis instructiefilmpjes
 • Digitaal oefenplatform Scoodle Play

Vraag nu je presentatie aan
Ontdek alles over De Taalkanjers
Je regioverantwoordelijke komt graag langs op school wanneer het jou past. Je ontvangt alle info samen met een ontdekdoos vol inkijkmateriaal.

Kiezen voor De Taalkanjers Taal

Iedere les focust bewust op een beknopte set van doelen. De functionele insteek helpt hierbij de leerstof praktisch te verwerken.

Alle oefeningen binnen de les worden op drie niveaus aangeboden. Zo krijgt elke leerling voldoende inoefening op zijn of haar niveau en testen we optimaal of de leerstof geautomatiseerd is.  Ook de teksten zijn op drie niveaus beschikbaar.

Wekelijks is er bovendien nog een gedifferentieerde herhalingsles voor extra inoefening.

Nog nood aan extra automatisering?

 • Apart onderdeel om technisch lezen extra in te oefenen t.e.m. 6de leerjaar
 • Gedifferentieerde teksten en toetsen voor begrijpend lezen
 • Digitaal oefenplatform met gedifferentieerde oefeningen bij elke les
 • Onthoudkaders gebundeld in een handig onthoudboekje voor elke leerjaar

Een duidelijk meersporenbeleid in het leerwerkboek

In elke les worden de oefeningen op drie niveaus aangeboden, waarbij elk niveau duidelijk wordt aangegeven.

 Bolletje = aanloop
Deze oefening kan je inzetten bij een verlengde instructie. 

 Vierkantje = kern
De leerlingen die de instructie begrepen hebben, kunnen van start gaan met de kernoefeningen. Als de kernoefeningen correct gemaakt zijn, is de leerstof beheerst.

 Driehoekje = uitdaging
De leerlingen die een uitdaging kunnen gebruiken, maken ook de uitdagingsoefeningen.


Ook de teksten zijn gedifferentieerd en worden op dezelfde manier aangeduid.

Bij elke les taalbeschouwing vinden de leerlingen weer- en meerpijltjes terug. Na elke les kan worden aangeduid of de leerlingen de oefeningen moeilijk vonden of vlot begrepen. Dit resulteert in een wekelijkse gedifferentieerde herhalingsles.

Wekelijkse gedifferentieerde herhalingsles

Tijdens de gedifferentieerde herhalingsles werkt elke leerling opnieuw op eigen niveau. Daarbij wordt taalbeschouwing grondig herhaald en is er de mogelijkheid om extra te oefenen op technisch lezen.  Zo krijgen je leerlingen nogmaals de kans om de kerndoelen te herhalen of te bereiken, vóór de toets.

 Aangezien die lessen in elk werkboek geïntegreerd zijn, heb je geen aparte bundels per leerling nodig.

 Groene pijl = weer-oefening
Als de leerstof tijdens de les nog niet voldoende beheerst is, krijgt de leerling nogmaals de kans om op kerndoelniveau te oefenen.
 

 Blauwe pijl = meer-oefening
Is de leerstof al voldoende gekend tijdens de les, krijgt de leerling een uitdagende herhalingsoefening aangeboden.

Elk leerjaar bestaat uit 10 thema's, verdeeld over vijf werkboeken.  Een thema duurt telkens drie weken, waardoor er voldoende ruimte is binnen je jaarplanning. Dit zijn dezelfde thema's als binnen De Taalkanjers Spelling, waardoor je beide methodes gemakkelijk geïntegreerd kan gebruiken.

Je leerlingen ontdekken elk thema in een betekenisvolle context en werken naar een motiverende eindopdracht. Bij elke les krijg je bovendien linken naar andere ontwikkelvelden waardoor je gemakkelijk kan koppelen met andere domeinen en vakken.

Elke les bestaat uit een vaste structuur:

 • Dit kan ik al
 • Motiverende aanzetoefening met expliciete verwoording van het lesdoel
 • Oefeningen op verschillende niveaus
 • Dit heb ik vandaag geleerd


In het werkboek zitten onthoudkaders en per les een 'Dit kan ik al!' en 'Dit heb ik vandaag geleerd'-overzicht. Je leerlingen krijgen zo een duidelijk zicht op het eigen leren.

Op het einde van elk thema is er een toets per domein beschikbaar samen met de nodige remediëring.

Op het einde van elk thema bieden we voor elk domein een evaluatie aan. We bieden zowel kant-en-klare toetsen aan als brede evaluatie aan de hand van kijkwijzers,  zodat je zelf kan kiezen wat het best past bij jullie visie op evalueren.  

 • Begrijpend lezen - Taalbeschouwing

Voor deze domeinen bieden we telkens een kant-en-klare toets aan.
De toets voor begrijpend lezen bestaat op twee niveaus: aanloop- en kernniveau. De vragen die je leerlingen op de toets krijgen zijn hetzelfde, maar de teksten zijn gedifferentieerd.

 • Spreken - luisteren - schrijven

Deze domeinen kan je op twee manieren evalueren:

 1. Brede evaluatie aan de hand van kijkwijzers
 2. Of een vast toetsmoment op papier

​Brede evaluatie gebeurt tijdens de lessen en heeft als extra voordeel dat je een vast toetsmoment uitspaart. Maar we bieden ook kant-en-klare toetsen aan ter afwisseling of voor wie rustig wil groeien in breed evalueren. Zo heb je steeds de keuze en kan je zelf kiezen welke manier van evalueren het beste aansluit bij jouw klas en school.

Waar vind ik mijn toetsen?
In Scoodle vind je al je toetsmateriaal handig verzameld in je lerarenkit:

 • Alle toetsen, kijkwijzers en herhalingsdictees vind je als pdf- en wordbestand. Je kan ze hierdoor gemakkelijk aanpassen.
 • Er staat een handige toetswijzer om mee te geven met je leerlingen.
 • Heb je leerlingen met een lees- of schrijfbeperking in je klas? Alle toetsen zijn ook beschikbaar in ADIBib-versie.


Nood aan remediëring na de toetsen?
We bieden voor taalbeschouwing per toetsvraag  zowel een apart remediëringsblad als de mogelijkheid om digitaal de remedieringsmodule in te vullen.

Een handige lerarenkit in Scoodle

Je lerarenkit bundelt overzichtelijk al je lesmateriaal.

 • Per les een praktische lesfiche met de gekoppelde leerplandoelen en al het nodige lesmateriaal
 • Bordboek
 • Digitale handleiding en kopieerbladen
 • Uitgebreid aanbod aan toetsen (ook in word)
 • Instructiefilmpjes
 • ...

Remediëringsmodule

Na elke toets kan je online de resultaten per leerling ingeven en download je automatisch een gedifferentieerde remediëringsbundel per leerling.

Digitaal oefenplatform Scoodle Play

 • Digitale oefeningen bij elke les op drie niveaus (aanloop, kern en uitdaging)
 • Automatisch beschikbaar volgens jouw jaarplanning
 • Gemakkelijk huistaken en toetsen klaarzetten op maat van elke leerling
 • Extra driloefeningen om de leerstof te automatiseren
 • Wizenoze: een zoekrobot met teksten aangepast aan het leesniveau
 • Leuk voor je leerlingen: pimp je avatar, verdien munten en klasbeloningen, deel emoji's uit ...

De Taalkanjers  heeft een volledig aanbod aan kant-en-klaar zorgmateriaal.
Dit uitgebreid zorgpakket biedt jou alle hulp bij leerlingen die extra aandacht vragen.

 • Fase 0: Brede basiszorg
  • Geïntegreerd in het werkboek door:  
   • Gedifferentieerde oefeningen: aanloop-kern-uitdaging
   • Gedifferentieerd tekstmateriaal voor technisch en begrijpend lezen
   • Gedifferentieerde werkvormen waar kinderen van elkaar kunnen leren
   • Gedifferentieerde instructie: tips voor verlengde instructie
   • Gedifferentieerde herhaling tijdens de vaste herhalingsles
 • Fase 1: Verhoogde klaszorg
  • Leerjaargebonden klaszorgmappen: remediëringsmateriaal, stappenplannen en hulpkaarten
  • De Taalkanjers Twist: methode-onafhankelijk materiaal voor talige leerlingen met extra uitdagingsoefeningen
    
 • Fase 2: Uitbreiding van schoolzorg + Fase 3: IAC

  De methode-onafhankelijke Taalkanjers Schoolzorgmappen bieden prikkelarme werkbladen voor extra zorgondersteuning.
   
  • Ideaal als remediëringsmateriaal voor leerlingen die een stapje terug moeten zetten voor een bepaald vakonderdeel.
  • Stippel gemakkelijk een individueel taaltraject uit op maat van elk kind.

Leesbevordering in De Taalkanjers

De Taalkanjers heeft een doordachte aanpak voor technisch en begrijpend lezen. We schenken bijzonder veel aandacht aan leesbevordering en nemen ook de tijd daarvoor. Je daagt je leerlingen voortdurend uit om leesstrategieën toe te passen op tal van teksttypes en te reflecteren over wat ze gelezen hebben. Tot en met het 6de leerjaar bieden we voor technisch lezen gedifferentieerde teksten aan op niveau. 

De Taalkanjers biedt volop ondersteuning bij de leesprikkels voor leerlingen, leerkrachten en ouder. 

Via een gedifferentieerde aanpak op verschillende leesniveaus willen we dat leerlingen meer, beter en uiteindelijk liever lezen. 

 • Meer: tijd voorzien in de planning, verschillende vormen van lezen nl. begrijpend lezen, technisch lezen, vrij lezen en plezierlezen
 • Beter: gebruik maken van leesstrategieën, leesmaatjes, modeling
 • Liever: plezierlezen, vrij lezen, boekentipsn spannende Taalkanjerverhalen, diversiteit aan teksten via verschillende teksttypes en tekstsoorten

Overzicht materiaal

De Taalkanjers biedt naast het basismateriaal ook heel wat optionele PLUS-producten. Zo kan je van elke leerling een Kanjer maken in taal!

Basismateriaal

Voor de leerling

 • Per leerjaar 5 werkboeken, met telkens 2 thema's
 • Per leerjaar 2 taalboeken, met telkens 5 thema's
 • Digitaal oefenplatform Scoodle Play met oefeningen op drie niveaus, extra driloefeningen, wizenoze , huistaken en toetsen

Voor de leerkracht

 • Gratis handleiding: per leerjaar 5 aparte boeken met telkens 2 thema's
 • Scoodle: lerarenkit incl. lesfiches, digitale handleiding, bordboeken, aanpasbare toetsen, kopieerbladen, instructiefilmpjes ...
PLUS-producten


Oplossingenboek

 • Ingevuld leerlingenwerkboek
 • per leerjaar 5 boeken, telkens 2 thema's

 Kopieermap taal

 • Per leerjaar 1 kopieermap
 • Bevat kopieerbladen, toetsen en bijlagen op papier
 • Digitaal beschikbaar in je lerarenkit

 


Leeskoesterboekje

 • Persoonlijk groeiboekje voor het 3de tot en met het 6de leerjaar
 • Verzamel en verwerk op een ludieke manier alle gelezen boeken
 • Originele opdrachten om zelfstandig mee aan de slag te gaan
 • Geschreven door boekenmeester Jan Lambrechts

 Wandplaten Taal

 • Voor elk leerjaar beschikbaar als ondersteuning in de klas.
 • Alle wandplaten zijn functioneel en gelinkt aan de leerstof.
 • Inclusief toffe leesmeter die inzet op leesbevordering

 

 

 

 

De Taalkanjers Twist (methode-onafhankelijk)

 • Extra uitdagende opdrachten
 • Doelgericht werken
 • Zelfstandig aan de slag
 • Nadenken over oplossingsstrategieën, op zoek naar het internet, zelf opdrachten bedenken en creatieve oefeningen maken

 
 De Taalkanjers Schoolzorg (methode-onafhankelijk)
 
 • 13 kopieermappen met leerdoelgebonden remediëringsmateriaal
   
  • Map 1: aanvankelijk lezen - Ook perfect voor anderstalige nieuwkomers
  • Map 2-13: minimumdoelen taal
 • Prikkelarme werkbladen die leerlingen helpen zelfstandig te werken
 • Ideaal als extra remediëring bij elk domein of om gemakkelijk een individueel taaltraject op te stellen

 

 

Test De Taalkanjers uit in je klas

Sta je te popelen om een les van De Taalkanjers uit te testen in jouw klas?
Je kan dit doen op drie manieren:

 1. Download de gratis lessen 
  In de volgende tabs vind je per leerjaar drie lessen van De Taalkanjers. Deze zijn ideaal om uit te testen in jouw klas. Voor de leerlingen vind je de oefeningen uit het werkboek, de kopieerbladen en het taalboek (indien aanwezig). Voor de leerkracht vind je de bijbehorende pagina's uit de handleiding.
   
 2. Vraag je ontdekdoos aan
  Zijn twee lessen niet genoeg? Vraag dan jouw presentatie aan bij je regioverantwoordelijke en ontvang een ontdekdoos van De Taalkanjers. In deze ontdekdoos vind je per leerjaar het volledige werkboek deel A, thema's 1 en 2 van het taalboek en de volledige handleiding.

  >> Contacteer je regioverantwoordelijke.
   
 3. Activeer de sneak preview in Scoodle
  Je kan de lerarenkit van De Taalkanjers digitaal ontdekken in Scoodle. Activeer de gratis sneak preview waarmee je 90 dagen lang toegang hebt tot een deel van het materiaal. Met de sneak preview kan je het volledige bordboek doorbladeren en o.a. lesfiches, aanpasbare toetsen, fotomateriaal en filmpjes bekijken.

  >> Ontdek hier hoe je de sneak preview activeert

Tweede leerjaar

Thema 2 les 4: Muzieknieuws (begrijpend lezen/taalbeschouwing)

Thema 3 les 11:  Hocus pocus pad, ik wou dat ik er twee had! (taalbeschouwing)

Thema 4 les 10: Groeiende woorden (technisch lezen)

Derde leerjaar

Thema 3 les 1: Ruimtegriezels (luisteren)

Thema 3 les 2: Iedereen droomt (begrijpend lezen/taalbeschouwing)

Thema 3 les 10: Welke trol heeft het gedaan?

Vierde leerjaar

Thema 1 les 6: Dat komt doordat... (begrijpend lezen/taalbeschouwing)

Thema 2 les 6: Een talentenrap (schrijven/spreken)

Thema 3 les 1: Miniheksje (taalbeschouwing)

Vijfde leerjaar

Thema 1 les 3: Gevoelige gedichten (begrijpend lezen)

Thema 2 les 1: Lachen is gezond (begrijpend lezen/taalbeschouwing)

Thema 3 les 1: Wat ik wel uit mijn duim mag zuigen (luisteren)

Zesde leerjaar

Thema 1 les 1: #YOLO (begrijpend lezen/taalbeschouwing)

Thema 3 les 3: Wat een ramp! (taalbeschouwing)

Thema 4 les 10: De ideale misdaad (schrijven)