De Taalkanjers Taal

In De Taalkanjers gaan je leerlingen op een realistische manier met taal aan de slag. In toffe thema's wordt de leerstof gestructureerd aangebracht, waarbij er steeds aandacht is voor leesplezier en motivatie.

Je beschikt over:

 • een duidelijke en haalbare focus per les;
 • een handige geïntegreerde differentiatie;
 • voldoende herhaling met de weer- en meeroefeningen;
 • een duidelijke leerlijn;
 • veel aandacht voor individuele zorg;
 • en gratis instructiefilmpjes en Scoodle Play.

Vraag nu je presentatie aan

Kiezen voor De Taalkanjers Taal

Door elke les bewust op een beknopte set van doelen te focussen, zorg je ervoor dat elke leerling de leerstof voldoende kan inoefenen

Bovendien werk je gedifferentieerd op verschillende beheersingsniveaus met voldoende herhalingsmomenten in de weer- en meeroefeningen.

In elk leerjaar staan tien boeiende thema's garant voor de nodige motivatie bij de leerlingen. Je leerlingen ontdekken in elk thema taal in een betekenisvolle context en werken naar een motiverende eindopdracht.

Thematische functionaliteit:

 • Thema’s die aansluiten bij de leefwereld van het kind
 • Functionele thema’s met zinvolle eindopdrachten
 • Toegankelijke verhalen en teksten
 • Contextuele benadering binnen taalbeschouwing

De Taalkanjers heeft een doordachte aanpak voor technisch en begrijpend lezen. We schenken bijzonder veel aandacht aan leesbevordering en nemen ook de tijd daarvoor. Je daagt je leerlingen voortdurend uit om leesstrategieën toe  te passen op tal van teksttypes en te reflecteren over wat ze gelezen hebben. Tot en met het zesde leerjaar bieden we voor technisch lezen gedifferentieerde teksten aan op niveau.

De Taalkanjers biedt volop ondersteuning bij de leesprikkels voor leerlingen, leerkrachten en ouder. 

Via een gedifferentieerde aanpak op verschillende leesniveaus willen we dat leerlingen meer, beter en uiteindelijk liever lezen.

 • Meer: tijd voorzien in de planning, verschillende vormen van lezen: begrijpend lezen, technisch lezen, vrij lezen, plezierlezen
 • Beter: gebruik maken van leesstrategieën, leesmaatje, modeling
 • Liever: plezierlezen, vrijlezen, boekentips, spannende Taalkanjerverhalen, diversiteit aan teksten via verschillende teksttypes en tekstsoorten

In de jaarplanning is voldoende tijd en ruimte voorzien om alle lessen af te werken. Ook qua voorbereiding van de lessen kun je gerust zijn. Met de hulp van het leerkrachtenmateriaal verloopt het werken met De Taalkanjers erg vlot.

We voorzien ook een brede evaluatie:

 • Terugblik na elke les
 • Bewerkbare toetsen voor alle domeinen
 • Kijkwijzers voor permanente evaluatie (schrijven - spreken - luisteren - lezen)
  °    Zelfevaluatie
  °    Evaluatie door de leerkracht
  °    Peerevaluatie

Voor elke fase van het zorgcontinuüm beschik je over kant-en-klaar materiaal, zowel digitaal als op papier. Leuke instructiefilmpjes, extra oefeningen, remediëringsmateriaal bij de toetsen, Scoodle Play, ...

Differentiatie

 • Gedifferentieerd tekstmateriaal voor technisch en begrijpend lezen
 • Gedifferentieerde werkvormen waar kinderen van elkaar kunnen leren
 • Gedifferentieerde oefeningen: aanloop-kern-uitdaging
 • Gedifferentieerde instructie: tips voor verlengde instructie
 • Gedifferentieerde herhalingslessen: meer en weer

Omdat elk kind telt

 • Taalkanjerverhalen worden voorgelezen
 • Overzichtelijke onthoudkaders
 • Duidelijke instructiefilmpjes
 • Rustige bladspiegel
 • Betekenisvolle woordenschatwoorden per thema
Wij zorgen ervoor,  zodat jij voor je leerlingen kunt zorgen!

Test De Taalkanjers uit in je klas

Sta je te popelen om een les van De Taalkanjers uit te testen in jouw klas?
Je kan dit doen op drie manieren:

 1. Download de gratis lessen 
  In de volgende tabs vind je per leerjaar twee lessen van De Taalkanjers. Deze zijn ideaal om uit te testen in jouw klas. Voor de leerlingen vind je de oefeningen uit het werkboek, de kopieerbladen en het taalboek (indien aanwezig). Voor de leerkracht vind je de bijbehorende pagina's uit de handleiding.
   
 2. Vraag je ontdekdoos aan
  Zijn twee lessen niet genoeg? Vraag dan jouw presentatie aan bij je regioverantwoordelijke en ontvang een ontdekdoos van De Taalkanjers. In deze ontdekdoos vind je per leerjaar het volledige werkboek deel A, thema's 1 en 2 van het taalboek en de volledige handleiding.

  >> Contacteer je regioverantwoordelijke.
   
 3. Activeer de sneak preview in Scoodle
  Je kan de lerarenkit van De Taalkanjers digitaal ontdekken in Scoodle. Activeer de gratis sneak preview waarmee je 90 dagen lang toegang hebt tot een deel van het materiaal. Met de sneak preview kan je het volledige bordboek doorbladeren en o.a. lesfiches, aanpasbare toetsen, fotomateriaal en filmpjes bekijken.

  >> Ontdek hier hoe je de sneak preview activeert

Tweede leerjaar

Thema 1 les 3: Klaar voor een nieuw schooljaar!

Thema 1 les 11: De 'buddyboom'

Derde leerjaar

Thema 1 les 2: De klasboekenmarkt

Thema 1 les 7: Zoek de boef!

Vierde leerjaar

Thema 1 les 5: Vragen uit de hoed toveren!

Thema 1 les 9: Hoe ontstaat een groep?

Vijfde leerjaar

Thema 1 les 4: Bijgevoegd maakt rijker!

Thema 1 les 9: Klas op stelten

Zesde leerjaar

Thema 1 les 1: #yolo

Thema 1 les 2: Internet? Yes, maar ...

De Taalkanjers PLUS-producten

Maak van elk kind een Taalkanjer!

Wandplaten

Voor elk leerjaar zijn er wandplaten beschikbaar als ondersteuning in de klas. Alle wandplaten zijn functioneel en gelinkt aan de leerstof. Er zit ook een leuke leesmeter bij die inzet op leesbevordering.

>> Bestel hier.

Leeskoesterboekje

Het Leeskoesterboekje groeit mee met jouw leerling van het de 3de tot het 6de leerjaar. In het leuke boekje kan de leerling de boeken die hij/zij gelezen heeft bijhouden en verwerken. Dankzij het boekje kan er gemakkelijk over boeken gepraat worden: in de klas, thuis of onder elkaar.

In het Leeskoesterboekje gaan leerlingen via activiteiten rond boeken zelfstandig aan de slag en geven ze uiting aan hun leeservaring.

De Taalkanjers Twist (methode-onafhankelijk)

Sterke talenknobbels kunnen aan de slag met de compacte route om te kijken of ze de leerstof voldoende beheersen.
Daarna stappen ze over naar De Taalkanjers Twist voor extra uitdagende opdrachten: nadenken over oplossingsstrategieën,
op zoek op het internet, zelf opdrachten 
bedenken en creatieve oefeningen maken.

>> Benieuwd? Lees hier meer.

>> Bestel hier.

De Taalkanjers Schoolzorg (methode-onafhankelijk)

De Taalkanjers Schoolzorg bestaat uit 13 mappen die niet leerjaargebonden zijn. De vaste structuur van de prikkelarme wekbladen helpt leerlingen zelfstandig te werken. De mappen bevatten alle minimumdoelen die leerlingen moeten verwerven om op het einde van de lagere school een getuigschrift te behalen.

 • Map 2: Aanvankelijk lezen
  Deze map werkt specifiek rond het thema aanvankelijk lezen. Hierin worden de (visuele) doelvaardigheden geoefend die nodig zijn om te komen tot lezen. Voor elke leesletter wordt gewerkt rond auditieve en visuele herkenning. De leesletter wordt ook aangeboden op een leesblad met woorden en korte zinnen. Er wordt ook stilgestaan bij letters die voor visuele (bv. u/n) of auditieve (bv. f/v) verwarring kunnen zorgen.
   
 • Map 2-13: Minimumdoelen taal
  De minimumdoelen van taal van de lagere school worden verder geoefend. Elke map bevat lessen uit de zess verschillende domeinen van taal: luisteren, spreken, lezen, schrijven, spelling en taalbeschouwing. Bij de aanbreng van de leerstof wordt ze via doe-opdrachten verkend. Stapsgewijs wordt de leerinhoud verkend, ingeoefend en toegepast. De lessen binnen de mappenreeks zijn zo opgebouwd dat de leerlingen zo veel mogelijk zelfstandig aan de slag kunnen.
   

>> Benieuwd? Lees hier meer.

>> Bestel hier.

Ontdek 10 manieren om iemand te begroeten