De Taalkanjers Taal

 • Een duidelijke focus per les
 • Geïntegreerd meersporenbeleid
 • Wekelijkse gedifferentieerde herhalingsles
 • Teksten en toetsen op verschillende niveaus voor begrijpend lezen
 • Blijven inzetten op technisch lezen t.e.m. 6de leerjaar
 • Combinatie met De Taalkanjers Spelling (apart of geïntegreerd)
 • Gratis instructiefilmpjes
 • Digitaal oefenplatform Scoodle Play

Vraag nu je presentatie aan

Kiezen voor De Taalkanjers Taal

Ieder les focust bewust op een beknopte set van doelen. De functionele insteek helpt hierbij de leerstof praktisch te verwerken.

Alle oefeningen binnen de les worden op drie niveaus aangeboden. Zo krijgt elke leerling voldoende inoefening op zijn of haar niveau en testen we optimaal of de regel geautomatiseerd is.  Ook de teksten zijn op drie niveaus beschikbaar.

Wekelijks is er bovendien nog een gedifferentieerde herhalingsles voor extra inoefening.

Nog nood aan extra automatisering?

 • Apart onderdeel om technisch lezen extra in te oefenen t.e.m. 6de leerjaar
 • Gedifferentieerde teksten en toetsen voor begrijpend lezen
 • Digitaal oefenplatform met gedifferentieerde oefeningen bij elke les
 • Onthoudkaders gebundeld in een handig onthoudboekje voor elke leerjaar

Een duidelijk meersporenbeleid in het leerwerkboek

In elke les worden de oefeningen op drie niveaus aangeboden, waarbij elk niveau duidelijk wordt aangegeven.

 • Bolletje = aanloop
  Deze oefening kan je inzetten bij een verlengde instructie. 
   
 •  Vierkantje = kern
  De leerlingen die de instructie begrepen hebben, kunnen van start gaan met de kernoefeningen. Als de kernoefeningen correct gemaakt zijn, is de leerstof beheerst.
   
 • Driehoekje = uitdaging
  De leerlingen die een uitdaging kunnen gebruiken, maken ook de uitdagingsoefeningen.


Ook de teksten zijn gedifferentieerd en worden op dezelfde manier aangeduid.

Bij elke les taalbeschouwing vinden de leerlingen weer- en meerpijltjes terug. Na elke les kan worden aangeduid of de leerlingen de oefeningen moeilijk vonden of vlot begrepen. Dit resulteert in een wekelijkse gedifferentieerde herhalingsles.

Wekelijkse gedifferentieerde herhalingsles

Tijdens de gedifferentieerde herhalingsles werkt elke leerling opnieuw op eigen niveau. Daarbij wordt taalbeschouwing grondig herhaald en is er de mogelijkheid om extra te oefenen op technisch lezen.  Zo krijgen je leerlingen nogmaals de kans om de kerndoelen te herhalen of te bereiken, vóór de toets.

 Aangezien die lessen in elk werkboek geïntegreerd zijn, heb je geen aparte bundels per leerling nodig.

 • Groene pijl = weer-oefening
  Als de leerstof tijdens de les nog niet voldoende beheerst is, krijgt de leerling nogmaals de kans om op kerndoelniveau te oefenen.
   
 •  Blauwe pijl = meer-oefening
  Is de leerstof al voldoende gekend tijdens de les, krijgt de leerling een uitdagende herhalingsoefening aangeboden.

Elk leerjaar bestaat uit 10 thema's, verdeeld over vijf werkboeken.  Een thema duurt telkens drie weken, waardoor er voldoende ruimte is binnen je jaarplanning. Dit zijn dezelfde thema's als binnen De Taalkanjers Spelling, waardoor je beide methodes gemakkelijk geïntegreerd kan gebruiken.

Je leerlingen ontdekken elk thema in een betekenisvolle context en werken naar een motiverende eindopdracht. Bij elke les krijg je bovendien linken naar andere ontwikkelvelden waardoor je gemakkelijk kan koppelen met andere domeinen en vakken.

Elke les bestaat uit een vaste structuur:

 • Dit kan ik al
 • Motiverende aanzetoefening met expliciete verwoording van het lesdoel
 • Oefeningen op verschillende niveaus
 • Dit heb ik vandaag geleerd


In het werkboek zitten onthoudkaders en per les een 'Dit kan ik al!' en 'Dit heb ik vandaag geleerd'-overzicht. Je leerlingen krijgen zo een duidelijk zicht op het eigen leren.

Op het einde van elk thema is er een toets per domein beschikbaar samen met de nodige remediëring.

Op het einde van elk thema bieden we voor elk domein een evaluatie aan.

We bieden zowel kant-en-klare toetsen aan als brede evaluatie aan de hand van de kijkwijzer,  zodat je zelf kan kiezen wat het best past bij jullie visie op evalueren.  

Begrijpend lezen - Taalbeschouwing

Voor deze domeinen bieden we telkens een kant-en-klare toets aan.

De toets voor begrijpend lezen bestaat op twee niveaus: aanloop- en kernniveau. De vragen die je leerlingen op de toets krijgen zijn hetzelfde, maar de teksten zijn gedifferentieerd.

Spreken - luisteren - schrijven

Deze domeinen kan je op twee manieren evalueren:

 • Brede evaluatie aan de hand van kijkwijzers
 • Of een vast toetsmoment op papier

​Brede evaluatie gebeurt tijdens de lessen en heeft als extra voordeel dat je een vast toetsmoment uitspaart. Maar we bieden ook kant-en-klare toetsen aan ter afwisseling of voor wie rustig wil groeien in breed evalueren.

Zo heb je steeds de keuze en kan je zelf kiezen welke manier van evalueren het beste aansluit bij jouw klas en school.

Waar vind ik mijn toetsen?

In Scoodle vind je al je toetsmateriaal handig verzameld in je lerarenkit:

 • Alle toetsen, kijkwijzers en herhalingsdictees vind je als pdf- en wordbestand. Je kan ze hierdoor gemakkelijk aanpassen.
 • Er staat een handige toetswijzer om mee te geven met je leerlingen.
 • Heb je leerlingen met een lees- of schrijfbeperking in je klas? Alle toetsen zijn ook beschikbaar in ADIBib-versie.


Nood aan remediëring na de toetsen?

We bieden voor taalbeschouwing per toetsvraag  zowel een apart remediëringsblad als de mogelijkheid om digitaal de remedieringsmodule in te vullen.

Een handige lerarenkit in Scoodle

Je lerarenkit bundelt overzichtelijk al je lesmateriaal.

 • Per les een praktische lesfiche met de gekoppelde leerplandoelen en al het nodige lesmateriaal
 • Bordboek
 • Digitale handleiding en kopieerbladen
 • Uitgebreid aanbod aan toetsen (ook in word)
 • Bordlessen
 • Instructiefilmpjes
 • ...

Remediëringsmodule

Na elke toets kan je online de resultaten per leerling ingeven en download je automatisch een gedifferentieerde remediëringsbundel per leerling.

Digitaal oefenplatform Scoodle Play

 • Digitale oefeningen bij elke les op drie niveaus (aanloop, kern en uitdaging)
 • Automatisch beschikbaar volgens jouw jaarplanning
 • Gemakkelijk huistaken en toetsen klaarzetten op maat van elke leerling
 • Extra driloefeningen om de leerstof te automatiseren
 • Leuk voor je leerlingen: pimp je avatar, verdien munten en klasbeloningen, deel emoji's uit ...

De Taalkanjers  heeft een volledig aanbod aan kant-en-klaar zorgmateriaal. Dit uitgebreid zorgpakket biedt jou alle hulp bij leerlingen die extra aandacht vragen.

 • Fase 0: Brede basiszorg
  • Geïntegreerd in het werkboek door:  
   • Gedifferentieerde oefeningen: aanloop-kern-uitdaging
   • Gedifferentieerd tekstmateriaal voor technisch en begrijpend lezen
   • Gedifferentieerde werkvormen waar kinderen van elkaar kunnen leren
   • Gedifferentieerde instructie: tips voor verlengde instructie
   • Gedifferentieerde herhaling tijdens de vaste herhalingsles
 • Fase 1: Verhoogde klaszorg
  • Leerjaargebonden klaszorgmappen: remediëringsmateriaal, stappenplannen en hulpkaarten
  • Twist: voor talige leerlingen met extra uitdagingsoefeningen
    
 • Fase 2: Uitbreiding van schoolzorg + Fase 3: IAC

  De methode-onafhankelijke Taalkanjers Schoolzorgmappen bieden prikkelarme werkbladen voor extra zorgondersteuning.
   
  • Ideaal als remediëringsmateriaal voor leerlingen die een stapje terug moeten zetten voor een bepaald vakonderdeel.
  • Stippel gemakkelijk een individueel taaltraject uit op maat van elk kind

> Meer info over De Taalkanjers Schoolzorg.

 

 

 

 

Test De Taalkanjers uit in je klas

Sta je te popelen om een les van De Taalkanjers uit te testen in jouw klas?
Je kan dit doen op drie manieren:

 1. Download de gratis lessen 
  In de volgende tabs vind je per leerjaar twee lessen van De Taalkanjers. Deze zijn ideaal om uit te testen in jouw klas. Voor de leerlingen vind je de oefeningen uit het werkboek, de kopieerbladen en het taalboek (indien aanwezig). Voor de leerkracht vind je de bijbehorende pagina's uit de handleiding.
   
 2. Vraag je ontdekdoos aan
  Zijn twee lessen niet genoeg? Vraag dan jouw presentatie aan bij je regioverantwoordelijke en ontvang een ontdekdoos van De Taalkanjers. In deze ontdekdoos vind je per leerjaar het volledige werkboek deel A, thema's 1 en 2 van het taalboek en de volledige handleiding.

  >> Contacteer je regioverantwoordelijke.
   
 3. Activeer de sneak preview in Scoodle
  Je kan de lerarenkit van De Taalkanjers digitaal ontdekken in Scoodle. Activeer de gratis sneak preview waarmee je 90 dagen lang toegang hebt tot een deel van het materiaal. Met de sneak preview kan je het volledige bordboek doorbladeren en o.a. lesfiches, aanpasbare toetsen, fotomateriaal en filmpjes bekijken.

  >> Ontdek hier hoe je de sneak preview activeert

Tweede leerjaar

Thema 1 les 3: Klaar voor een nieuw schooljaar!

Thema 1 les 11: De 'buddyboom'

Derde leerjaar

Thema 1 les 2: De klasboekenmarkt

Thema 1 les 7: Zoek de boef!

Vierde leerjaar

Thema 1 les 5: Vragen uit de hoed toveren!

Thema 1 les 9: Hoe ontstaat een groep?

Vijfde leerjaar

Thema 1 les 4: Bijgevoegd maakt rijker!

Thema 1 les 9: Klas op stelten

Zesde leerjaar

Thema 1 les 1: #yolo

Thema 1 les 2: Internet? Yes, maar ...

De Taalkanjers PLUS-producten

Maak van elk kind een Taalkanjer!

Wandplaten

Voor elk leerjaar zijn er wandplaten beschikbaar als ondersteuning in de klas. Alle wandplaten zijn functioneel en gelinkt aan de leerstof. Er zit ook een leuke leesmeter bij die inzet op leesbevordering.

>> Bestel hier.

Leeskoesterboekje

Het Leeskoesterboekje groeit mee met jouw leerling van het de 3de tot het 6de leerjaar. In het leuke boekje kan de leerling de boeken die hij/zij gelezen heeft bijhouden en verwerken. Dankzij het boekje kan er gemakkelijk over boeken gepraat worden: in de klas, thuis of onder elkaar.

In het Leeskoesterboekje gaan leerlingen via activiteiten rond boeken zelfstandig aan de slag en geven ze uiting aan hun leeservaring.

De Taalkanjers Twist (methode-onafhankelijk)

Sterke talenknobbels kunnen aan de slag met de compacte route om te kijken of ze de leerstof voldoende beheersen.
Daarna stappen ze over naar De Taalkanjers Twist voor extra uitdagende opdrachten: nadenken over oplossingsstrategieën,
op zoek op het internet, zelf opdrachten 
bedenken en creatieve oefeningen maken.

>> Benieuwd? Lees hier meer.

>> Bestel hier.

De Taalkanjers Schoolzorg (methode-onafhankelijk)

De Taalkanjers Schoolzorg bestaat uit 13 mappen die niet leerjaargebonden zijn. De vaste structuur van de prikkelarme wekbladen helpt leerlingen zelfstandig te werken. De mappen bevatten alle minimumdoelen die leerlingen moeten verwerven om op het einde van de lagere school een getuigschrift te behalen.

 • Map 2: Aanvankelijk lezen
  Deze map werkt specifiek rond het thema aanvankelijk lezen. Hierin worden de (visuele) doelvaardigheden geoefend die nodig zijn om te komen tot lezen. Voor elke leesletter wordt gewerkt rond auditieve en visuele herkenning. De leesletter wordt ook aangeboden op een leesblad met woorden en korte zinnen. Er wordt ook stilgestaan bij letters die voor visuele (bv. u/n) of auditieve (bv. f/v) verwarring kunnen zorgen.
   
 • Map 2-13: Minimumdoelen taal
  De minimumdoelen van taal van de lagere school worden verder geoefend. Elke map bevat lessen uit de zess verschillende domeinen van taal: luisteren, spreken, lezen, schrijven, spelling en taalbeschouwing. Bij de aanbreng van de leerstof wordt ze via doe-opdrachten verkend. Stapsgewijs wordt de leerinhoud verkend, ingeoefend en toegepast. De lessen binnen de mappenreeks zijn zo opgebouwd dat de leerlingen zo veel mogelijk zelfstandig aan de slag kunnen.
   

>> Benieuwd? Lees hier meer.

>> Bestel hier.

Ontdek 10 manieren om iemand te begroeten