<b>De Wiskanjers</b>

De Wiskanjers

 • Focusdoelen per les
 • Geïntegreerd meersporenbeleid
 • Wekelijkse gedifferentieerde herhalingsles
 • Voldoende schrijfruimte
 • Gratis instructiefilmpjes
 • Digitaal oefenplatform Scoodle Play

Vraag nu je presentatie aan

Kiezen voor De Wiskanjers

Iedere les focust op een bewuste set van doelen. Er is een duidelijke graduele opbouw binnen elk leerjaar én over de leerjaren heen.

Alle oefeningen binnen de les worden op drie niveaus aangeboden. Zo krijgt elke leerling voldoende inoefening op zijn of haar niveau en testen we optimaal of de leerstof beheerst is. 

Wekelijks is er bovendien een gedifferentieerde herhalingsles voor nog extra inoefening.

Nog nood aan extra inoefening en herhalen?

 • Huistaken op papier
 • Digitaal oefenplatform met gedifferentieerde oefeningen bij elke les
 • Onthoudkaders gebundeld in een handig onthoudboekje voor elke leerjaar
 • Gratis instructiefilmpjes
 • Voldoende schrijfruimte voor tussenstappen

 

Een duidelijk meersporenbeleid in het leerwerkboek

In elke les worden de oefeningen op drie niveaus aangeboden, waarbij elk niveau duidelijk wordt aangegeven.

 • Bolletje = aanloop
  Deze oefening kan je inzetten bij een verlengde instructie. 
   
 • Vierkantje = kern
  De leerlingen die de instructie begrepen hebben, kunnen van start gaan met de kernoefeningen. Als de kernoefeningen correct gemaakt zijn, is de leerstof beheerst.
   
 • Driehoekje = uitdaging
  De leerlingen die een uitdaging kunnen gebruiken, maken ook de uitdagingsoefeningen.

Bij elke les vinden de leerlingen weer- en meerpijltjes terug. Na elke les kan worden aangeduid of de leerlingen de oefeningen moeilijk vonden of vlot begrepen. Dit resulteert in een wekelijkse gedifferentieerde herhalingsles.

Wekelijkse gedifferentieerde herhalingsles

Tijdens de gedifferentieerde herhalingsles  werkt elke leerling opnieuw op eigen niveau. Daarbij wordt alle inhoud van de voorbije week herhaald. Zo krijgen je leerlingen nogmaals de kans om de kerndoelen te herhalen of te bereiken, vóór de toets. Daarnaast voorzien we telkens een parate kennis-test om gemakkelijk de vinger aan de pols te houden.

 Aangezien die lessen in elk werkboek geïntegreerd zijn, heb je geen aparte bundels per leerling nodig.

 • Groene pijl = weer-oefening
  Als de leerstof tijdens de les nog niet voldoende beheerst is, krijgt de leerling nogmaals de kans om op kerndoelniveau te oefenen.
   
 • Blauwe pijl = meer-oefening
  Is de leerstof al voldoende gekend tijdens de les, krijgt de leerling een uitdagende herhalingsoefening aangeboden.

Elk jaar bestaat uit 7 lesblokken. Elk lesblok bestaat uit vier weken, waardoor er voldoende ruimte is binnen je jaarplanning.

Elke les is gestructureerd opgebouwd uit dezelfde drie delen:

 • Aanzet
 • Kern
 • Reflectie


In het werkboek zitten onthoudkaders en per les een 'Dit kan ik al!' en 'Dit heb ik vandaag geleerd'-overzicht. Je leerlingen krijgen zo een duidelijk zicht op het eigen leren. Elk domein heeft bovendien een afzonderlijke kleur, wat het leren voor toetsen vergemakkelijkt.

Op het einde van elk thema is er een toets beschikbaar (inclusief handige toetswijzer) samen met de nodige remediëring.

Waar vind ik mijn toetsen?

In Scoodle vind je al je toetsmateriaal handig verzameld in je lerarenkit:

 • Alle toetsen vind je als pdf- en wordbestand. Je kan ze hierdoor gemakkelijk aanpassen.
 • Er staat een handige toetswijzer om mee te geven met je leerlingen.
 • Heb je leerlingen met een lees- of schrijfbeperking in je klas? Alle toetsen zijn ook beschikbaar in ADIBib-versie.


Nood aan remediëring na de toetsen?

We bieden per toetsvraag  zowel een apart remediëringsblad als de mogelijkheid om dgiitaal de remedieringsmodule in te vullen.

Een handige lerarenkit in Scoodle

Je lerarenkit bundelt overzichtelijk al je lesmateriaal.

 • Per les een praktische lesfiche met de gekoppelde leerplandoelen en al het nodige lesmateriaal
 • Bordboek
 • Digitale handleiding en kopieerbladen
 • Uitgebreid aanbod aan toetsen (ook in word)
 • Bordlessen
 • Instructiefilmpjes
 • ...

Remediëringsmodule

Na elke toets kan je online de resultaten per leerling ingeven en download je automatisch een gedifferentieerde remediëringsbundel per leerling.

Digitaal oefenplatform Scoodle Play

 • Digitale oefeningen bij elke les op drie niveaus (aanloop, kern en uitdaging)
 • Automatisch beschikbaar volgens jouw jaarplanning
 • Gemakkelijk huistaken en toetsen klaarzetten op maat van elke leerling
 • Extra driloefeningen om de leerstof te automatiseren
 • Leuk voor je leerlingen: pimp je avatar, verdien munten en klasbeloningen, deel emoji's uit ...

Niveauverschillen zijn er in elke klas. Daarom heeft De Wiskanjers een volledig aanbod aan kant-en-klaar zorgmateriaal. Dit uitgebreid zorgpakket biedt jou alle hulp bij leerlingen die extra aandacht vragen.

Fase 0: Brede basiszorg

 • Geïntegreerd in het werkboek door de gedifferentieerde oefeningen
 • Gedifferentieerde herhaling tijdens de vaste herhalingsles
   

Fase 1: Verhoogde klaszorg

 • Leerjaargebonden klaszorgmappen: stappenplannen, hulpkaarten, remedïerings- en contextoefeningen (prikkelarm materiaal) 
 • Twist: voor sterke rekenaars met extra uitdagingsoefeningen
   

Fase 2: Uitbreiding van schoolzorg + Fase 3: IAC

De methode-onafhankelijke Wiskanjers Schoolzorgmappen bieden prikkelarme werkbladen voor extra zorgondersteuning.

 • Ideaal als remediëringsmateriaal voor leerlingen die een stapje terug moeten zetten voor een bepaald vakonderdeel.
 • Met de mappen Curriculumdifferentiatie van De Wiskanjers Schoolzorg stippel je een individueel leertraject uit op maat van elke leerling.

> Meer info over De Wiskanjers Schoolzorg.