<b>De Wiskanjers</b>

De Wiskanjers

 • Duidelijke structuur
 • Graduele opbouw
 • Zichtbare differentiatie
 • Weer- en meer-oefeningen
 • Gratis instructiefilmpjes en Scoodle Play
 • Zorg op maat van elk kindVraag nu je presentatie aan

Kiezen voor De Wiskanjers

Geef je klas goesting in wiskunde en geniet zelf van een kleurrijke, up-to-date methode.

Motivatie verzekerd met de speelse opstart, toffe liedjes (zoals een tafelrap), gevarieerde werkvormen en spelletjeskaarten
Door de realistische insteek breng jij wiskunde opnieuw naar de leefwereld van je leerlingen.

 

Een vaste structuur voor zowel leerkracht als leerling =  herkenbare houvast en continu zicht op het leerproces.

Elk jaar bestaat uit 7 blokken met in elk blok een vaste vierwekenstructuur.
Daarnaast is elke les opgebouwd uit dezelfde drie delen: aanzet, kern en reflectie.

Alles staat duidelijk genoteerd in je handleiding, inclusief de oplossingen van het werkboek. Je handleiding = je lesvoorbereiding!

In het leerwerkboek zitten onthoudkaders, stappenplannen en per les een 'Dit heb ik geleerd'-overzicht. Je leerlingen krijgen zo een duidelijk zicht op het eigen leren. Elk domein heeft bovendien een afzonderlijke kleur, wat het leren voor toetsen vergemakkelijkt.

 

 

Oefenen = veel kansen bieden tot herhaling en automatiseren!

Daarom biedt De Wiskanjers ruim voldoende oefenkansen aan in het werkboek. De gedifferentieerde oefeningen zorgen voor extra inoefenkansen, verdieping en automatisatie.

Een vaste herhalingsles op niveau zorgt voor extra verankering op maat van elk kind. Ook de parate kennis wordt wekelijks getest. Zo heb je steeds zicht op de vorderingen van elke leerling.

Je leerlingen kunnen extra oefenen op het digitaal oefenplatform Scoodle Play. Daarnaast bieden we gratis online instructiefilmpjes aan.
Ideaal om in te zetten tijdens de les als pre-teaching of thuis als ondersteuning bij huiswerk of voorbereiding van een toets. 

Dit alles is opgenomen binnen je normale werkstructuur.
Praktisch haalbaar en kant-en-klaar beschikbaar!

 

Zorg = iedereen een Kanjer!

Niveauverschillen zijn er in elke klas. Daarom heeft De Wiskanjers een volledig aanbod aan kant-en-klaar zorgmateriaal. Dit uitgebreid zorgpakket biedt jou alle hulp bij leerlingen die extra aandacht vragen.

Fase 0: Brede basiszorg

 • De geïntegreerde differentiatie in het leerwerkboek zorgt voor een brede basiszorg. Elke les bevat een gedifferentieerd oefentraject met aanloop-, kern- en uitdagingsmateriaal. 
 • Met behulp van weer- en meer- oefeningen bied je gemakkelijk een gedifferentieerd herhalingstraject aan op maat van elk kind.
 • Om zelfstandig aan het werk te gaan, biedt De Wiskanjers bovendien voldoende onthoudkaders en stappenplannen in het werkboek.


Fase 1: Verhoogde zorg

 • Klaszorg: je beschikt per leerjaar over een klaszorgmap met stappenplannen, hulpkaarten, remedïerings- en contextoefeningen (prikkelarm materiaal)
 • Twist:  verrijkende en verbredende opdrachten voor sterke rekenaars, zonder al te veel vooruit te lopen op de leerstof (Taxonomie van Bloom).


Fase 2: Uitbreiding van zorg

De 13-delige reeks De Wiskanjers Schoolzorg biedt  prikkelarme werkbladen voor extra zorgondersteuning.  Ideaal om uit te selecteren voor extra remediëring!

Fase 3: IAC

Met de mappen Curriculumdifferentiatie van De Wiskanjers Schoolzorg stippel je een individueel leertraject uit op maat van elke leerling.

Als Wiskanjersschool geniet je van een uitgebreide ondersteuning.

Je bereidt op de gratis Zomerschool samen met andere instappers de eerste lessen voor, je krijgt een digitale opleiding zodat je snel weet waar alles staat en je kan steeds een hulplijn inroepen.

Ook de rest van het schooljaar blijven we voor je klaarstaan.

Doe mee en zorg samen met ons voor de meest gedragen wiskundemethode!