<b>De Wiskanjers</b>

De Wiskanjers

  • Duidelijke structuur
  • Graduele opbouw
  • Zichtbare differentiatie
  • Weer- en meer oefeningen
  • Gratis instructiefilmpjes en Scoodle Play
  • Zorg op maat van elk kindVraag nu je personeelsmeeting aan
en probeer gratis De Wiskanjers uit

Over De Wiskanjers

Fun2

Bekijk meer

Structuur
(met een grote S)

Bekijk meer

O = H + A

Bekijk meer

Fun2

 

Motivatie in het kwadraat


De Wiskanjers, dat is dubbele motivatie, zowel voor jou als je leerlingen!
Geef je klas goesting in wiskunde en geniet zelf van een kleurrijke, up-to-date methode.

Motivatie verzekerd met de speelse opstart, toffe liedjes (zoals een tafelrap), gevarieerde werkvormen en spelletjeskaarten.

Met een realistische insteek breng jij wiskunde opnieuw naar de leefwereld van je leerlingen.


 
 

De Wiskanjers Schoolzorgreeks

Alle fasen van het zorgcontinuüm zitten volledig in De Wiskanjers.

De brede basiszorg is volledig geïntegreerd in De Wiskanjers. Voor zowel binnen als buiten de klas beschik je over uitgewerkt materiaal in een kant-en-klare zorgmap.
Wij maken samen met u van elk kind een kanjer in wiskunde! Vandaar helpen De Wiskanjers Zorg u met deze niet-methodegebonden oplossing.

Deze 13-delige reeks kopieermappen is opgedeeld in 3 subreeksen:

  • Map 1 - 2: Boei
  • Map 3 - 11: Rekenmonsters
  • Map 12 - 13: Curriculumdifferentiatie
Meer informatie en voorbeeldpagina's

Structuur
(met een grote S)

 

 

 

Vaste structuur

De Wiskanjers biedt een vaste structuur aan leerkracht en leerling: een herkenbare houvast en continu zicht op het leerproces.

Elk jaar bestaat uit 7 blokken met in elk blok een vaste vierwekenstructuur. Elke les is opgebouwd uit dezelfde drie delen: aanzet, kern en reflectie. Alles staat duidelijk genoteerd in je handleiding inclusief de oplossingen van het werkboek. Je handleiding = je lesvoorbereiding!

In het leerwerkboek zitten onthoudkaders, stappenplannen en per les een ‘Dit heb ik vandaag geleerd’-overzicht. Je leerlingen krijgen zo een duidelijk zicht op het eigen leren. Elk domein heeft bovendien een afzonderlijke kleur, wat het leren voor toetsen vergemakkelijkt.

O = H + A

 

 

 

Oefenen = veel kansen

Oefenen = veel kansen bieden tot herhaling en automatiseren.

Daarom biedt De Wiskanjers ruim voldoende oefenkansen aan in het werkboek en –schrift. De gedifferentieerde oefeningen zorgen voor extra inoefenkansen, verdieping en automatisatie.

Een vaste herhalingsles op niveau zorgt voor extra verankering op maat van elk kind. Ook de parate kennis wordt wekelijks getest. Zo heb je steeds zicht op de vorderingen van elke leerling.

Dit alles is opgenomen binnen je normale weekstructuur. Praktisch haalbaar en kant-en-klaar beschikbaar!

Heeft Jasper een probleem, dan...

Bekijk meer

#Samen

Bekijk meer

Heeft Jasper een probleem, dan...

Wat als Emma meer inoefening nodig heeft?
Of als Jasper een supersterke rekenaar is?

Daarvoor heeft De Wiskanjers een volledig aanbod aan kant-en-klaar zorgmateriaal. 

Dit uitgebreid zorgpakket biedt jou alle hulp bij leerlingen die extra aandacht vragen. 
Helemaal in lijn met het M-decreet! 

Fase 0: Brede basiszorg 
Geïntegreerd in het leerwerkboek.

Fase 1: Verhoogde zorg
Leerjaargebonden zorgmappen: extra opstapoefeningen, onthoudfiches, stappenplannen en hulpkaarten

Twist: voor sterke rekenaars met extra uitdagingsoefeningen (Taxonomie van Bloom)

Fase 2: Uitbreiding van zorg
De Wiskanjers Zorg-mappen bieden prikkelarme werkbladen voor extra zorgondersteuning. 

Fase 3: IAC
Met de mappen Curriculumdifferentiatie van De Wiskanjers Zorg stippel je een individueel leertraject uit op maat van elke leerling.

 

#Samen

 

 

Starten met De Wiskanjers doe je niet alleen! Ga de samenwerking aan en maak mee deel uit van een netwerk van enthousiaste Wiskanjersscholen.

Je geniet van een uitgebreide ondersteuning. Je bereidt op de zomerschool samen met de andere instappers de eerste lessen voor, je krijgt een digitale opleiding zodat je snel weet waar alles staat en je kan steeds een hulplijn inroepen.

Ook de rest van het schooljaar blijven we voor je klaarstaan en luisteren we graag naar je vrijblijvende feedback.

Doe mee en zorg samen met ons voor de meest gedragen wiskundemethode!