<b>De Wiskanjers</b>

De Wiskanjers

 • Focusdoelen per les
 • Geïntegreerd meersporenbeleid
 • Wekelijkse gedifferentieerde herhalingsles
 • Voldoende schrijfruimte
 • Gratis instructiefilmpjes
 • Digitaal oefenplatform Scoodle Play

Vraag nu (digitaal) inkijkmateriaal aan
Je regioverantwoordelijke neemt contact op en bezorgt je graag (gratis) digitaal inkijkmateriaal.

Kiezen voor De Wiskanjers

Iedere les focust op een bewuste set van doelen. Er is een duidelijke graduele opbouw binnen elk leerjaar én over de leerjaren heen.

Alle oefeningen binnen de les worden op drie niveaus aangeboden. Zo krijgt elke leerling voldoende inoefening op zijn of haar niveau en testen we optimaal of de leerstof beheerst is. 

Wekelijks is er bovendien een gedifferentieerde herhalingsles voor nog extra inoefening.

Nog nood aan extra inoefening en herhalen?

 • Huistaken op papier
 • Digitaal oefenplatform met gedifferentieerde oefeningen bij elke les
 • Onthoudkaders gebundeld in een handig onthoudboekje voor elke leerjaar
 • Gratis instructiefilmpjes
 • Voldoende schrijfruimte voor tussenstappen

 

Een duidelijk meersporenbeleid in het leerwerkboek

In elke les worden de oefeningen op drie niveaus aangeboden, waarbij elk niveau duidelijk wordt aangegeven.

 Bolletje = aanloop
Deze oefening kan je inzetten bij een verlengde instructie. 

 Vierkantje = kern
De leerlingen die de instructie begrepen hebben, kunnen van start gaan met de kernoefeningen. Als de kernoefeningen correct gemaakt zijn, is de leerstof beheerst.

 Driehoekje = uitdaging
De leerlingen die een uitdaging kunnen gebruiken, maken ook de uitdagingsoefeningen.

Bij elke les vinden de leerlingen weer- en meerpijltjes terug. Na elke les kan worden aangeduid of de leerlingen de oefeningen moeilijk vonden of vlot begrepen. Dit resulteert in een wekelijkse gedifferentieerde herhalingsles.

Wekelijkse gedifferentieerde herhalingsles

Tijdens de gedifferentieerde herhalingsles  werkt elke leerling opnieuw op eigen niveau. Daarbij wordt alle inhoud van de voorbije week herhaald. Zo krijgen je leerlingen nogmaals de kans om de kerndoelen te herhalen of te bereiken, vóór de toets. Daarnaast voorzien we telkens een parate kennis-test om gemakkelijk de vinger aan de pols te houden.

 Aangezien die lessen in elk werkboek geïntegreerd zijn, heb je geen aparte bundels per leerling nodig.

 Groene pijl = weer-oefening
Als de leerstof tijdens de les nog niet voldoende beheerst is, krijgt de leerling nogmaals de kans om op kerndoelniveau te oefenen.

 Blauwe pijl = meer-oefening
Is de leerstof al voldoende gekend tijdens de les, krijgt de leerling een uitdagende herhalingsoefening aangeboden.

Elk jaar bestaat uit 7 lesblokken. Elk lesblok bestaat uit vier weken, waardoor er voldoende ruimte is binnen je jaarplanning.

Elke les is gestructureerd opgebouwd uit dezelfde drie delen:

 • Aanzet
 • Kern
 • Reflectie


In het werkboek zitten onthoudkaders en per les een 'Dit kan ik al!' en 'Dit heb ik vandaag geleerd'-overzicht. Je leerlingen krijgen zo een duidelijk zicht op het eigen leren. Elk domein heeft bovendien een afzonderlijke kleur, wat het leren voor toetsen vergemakkelijkt.

Op het einde van elke blok is er een toets beschikbaar (inclusief handige toetswijzer) samen met de nodige remediëring.

Waar vind ik mijn toetsen?

In Scoodle vind je al je toetsmateriaal handig verzameld in je lerarenkit:

 • Alle toetsen vind je als pdf- en wordbestand. Je kan ze hierdoor gemakkelijk aanpassen.
 • Er staat een handige toetswijzer om mee te geven met je leerlingen.
 • Heb je leerlingen met een lees- of schrijfbeperking in je klas? Alle toetsen zijn ook beschikbaar in ADIBib-versie.


Nood aan remediëring na de toetsen?

We bieden per toetsvraag  zowel een apart remediëringsblad als de mogelijkheid om digitaal de remedieringsmodule in te vullen.

Een handige lerarenkit in Scoodle

Je lerarenkit bundelt overzichtelijk al je lesmateriaal.

 • Per les een praktische lesfiche met de gekoppelde leerplandoelen en al het nodige lesmateriaal
 • Bordboek
 • Digitale handleiding en kopieerbladen
 • Uitgebreid aanbod aan toetsen (ook in word)
 • Bordlessen
 • Instructiefilmpjes
 • ...

Remediëringsmodule

Na elke toets kan je online de resultaten per leerling ingeven en download je automatisch een gedifferentieerde remediëringsbundel per leerling.

Digitaal oefenplatform Scoodle Play

 • Digitale oefeningen bij elke les op drie niveaus (aanloop, kern en uitdaging)
 • Automatisch beschikbaar volgens jouw jaarplanning
 • Gemakkelijk huistaken en toetsen klaarzetten op maat van elke leerling
 • Extra driloefeningen om de leerstof te automatiseren
 • Leuk voor je leerlingen: pimp je avatar, verdien munten en klasbeloningen, deel emoji's uit ...

Niveauverschillen zijn er in elke klas. Daarom heeft De Wiskanjers een volledig aanbod aan kant-en-klaar zorgmateriaal. Dit uitgebreid zorgpakket biedt jou alle hulp bij leerlingen die extra aandacht vragen.

Fase 0: Brede basiszorg

 • Geïntegreerd in het werkboek door de gedifferentieerde oefeningen
 • Gedifferentieerde herhaling tijdens de vaste herhalingsles
   

Fase 1: Verhoogde klaszorg

 • Leerjaargebonden klaszorgmappen: stappenplannen, hulpkaarten, remedïerings- en contextoefeningen (prikkelarm materiaal) 
 • Twist: voor sterke rekenaars met extra uitdagingsoefeningen
   

Fase 2: Uitbreiding van schoolzorg + Fase 3: IAC

De methode-onafhankelijke Wiskanjers Schoolzorgmappen bieden prikkelarme werkbladen voor extra zorgondersteuning.

 • Ideaal als remediëringsmateriaal voor leerlingen die een stapje terug moeten zetten voor een bepaald vakonderdeel.
 • Met de mappen Curriculumdifferentiatie van De Wiskanjers Schoolzorg stippel je een individueel leertraject uit op maat van elke leerling.

> Meer info over De Wiskanjers Schoolzorg.


Overzicht materiaal

De Wiskanjers biedt naast het basismateriaal ook heel wat optionele PLUS-producten. Zo kan je van elke leerling een Kanjer maken in wiskunde!

Basismateriaal

Voor de leerling 

 • Per leerjaar 7 werkboeken
 • Digitaal oefenplatform Scoodle Play met oefeningen op 3 niveaus, extra driloefeningen, huistaken en toetsen 

Voor de leerkracht

 • Gratis handleiding: per leerjaar 7 aparte boeken
 • Bordboeken/bordlessen
 • Scoodle: lerarenkit incl. lesfiches, digitale handleiding, bordboeken, aanpasbare toetsen, kopieerbladen, instructiefilmpjes ...
PLUS-producten

Wandplaten

 • Stevige uitvoering
 • Voldoende groot en leesbaar
 • Getalbeelden, tabellen, breuken, tafels, mengsels, meetkundige figuren
 • Formaat: 70 cm x 50 cm

 

Kanjer huiswerkboekjes

 • Geschikt als huiswerk en voorbereiding van de toets
 • 8 taken per blok die perfect aansluiten bij de les
 • Driloefeningen (automatisatie)
 • Handig scheurwerkblok met boorgaten
 • 1 werkblad per taak met handige verwijzing naar onthoudkader of QR code met filmpje

 

Kaartenbox

 • Per leerjaar set van 3 boxen met creatieve opdrachtkaarten
 • Per les is er een opdrachtkaart met een aanloop, kern en uitdagingsoefening (differentiatie)
 • De oplossingen staan telkens op de achterzijde (zelfcontrole)
 • Bevordert het zelfstandig werken en leren leren
 • Ideaal als contract- of hoekenwerk

 

De Wiskanjers Klaszorg

 • Leerjaargebonden zorgmap voor fase 1 (verhoogde zorg) van het zorgcontinuüm
 • Hulpkaarten en stappenplannen
 • Remediëringsoefeningen na de toets
 • Contextoefeningen waarbij oefeningen in een andere (prikkelarme) context worden aangeboden
 • Kant-en klaarmateriaal om elke leerlinge het juiste duwtje in de rug te geven

 

Onthoudboek

 • Bevat alle onthoudkaders uit de werkboeken
 • Handige staander voor op de lessenaar
 • Bevortdert zelfstandig werken
 • Referentiemiddel bij huiswerk op de voorbereiding van toetsen
 • Formaat 165 x 210 cm

 

Meetboekje

 • Referentieboek waarin leerlingen hun eigen metingen vastleggen
 • Aandacht voor eigen leer- en leefomgeving
 • Groeit mee met de leerling van het 1ste tot het 6de leerjaar

 

De Wiskanjers Twist 

 • Werkboeken voor de sterke rekenaars met extra uitdagingsoefeningen
 • Verrijkende en verbredende opdrachten zonder al te veel vooruit te lopen op de leerstof
 • Doelgericht werken, nadenken over oplossingsstrategieën en inzicht verbeteren
 • Zelfstandig aan de slag: scherp hun autonomie en motivatie aan. Door het handig planningsoverzicht volg je eenvoudig alles op
 • Samenwerken: leer je leerlingen samen op zoek te gaan naar oplossingen en deze voor te stellen
 • Aansluiting met de rest van de klas door terugkoppeling in korte feedbackmomenten
   

>> Benieuwd? Lees hier meer. 

 

De Wiskanjers Schoolzorg 

 • 13  mappen die niet methodegebonden zijn
 • Prikkelarme werkbladen die leerlingen helpen zelfstandig te werken
 • Map 1-2: Boei
 • Map 3-11: Rekenmonsters
 • Map 12-13: Curriculumdifferentiatie

>> Benieuwd? Lees hier meer. 

 

Test De Wiskanjers uit in je klas

Sta je te popelen om een les van De Wiskanjers uit te testen in jouw klas?
Je kan dit doen op drie manieren:

 1. Download de gratis lessen
  In de volgende tabs vind je per leerjaar twee lessen van De Wiskanjers. Deze zijn ideaal om uit te testen in jouw klas. Voor de leerlingen vind je de oefeningen uit het werkboek en de kopieerbladen. Voor de leerkracht vind je de bijhorende pagina's uit de handleiding. 
   
 2. Vraag je (digitale) ontdekdoos aan
  Zijn twee lessen niet genoeg? Vraag bij jouw regioverantwoordelijke een ontdekdoos van De Wiskanjers aan. In deze ontdekdoos vind je per leerjaar het volledige werkboek.

  >> Contacteer je regioverantwoordelijke.
   
 3. Activeer de sneak preview in Scoodle
  Je kan de lerarenkit van De Wiskanjers digitaal ontdekken in Scoodle. Activeer gratis de sneak preview waarmee je 90 dagen lang toegang hebt tot een deel van het materiaal. Met de sneak preview kan je het volledige bordboek doorbladeren en o.a. lesfiches, aanpasbare toetsen, fotomateriaal en filmpjes bekijken.

  >> Ontdek hier hoe je de sneak preview activeert. 

Eerste leerjaar

Blok 1 les 5: Splitsingen tot en met 3

Blok 6 les 21: Spiegelen en symmetrie

Blok 7 les 16: Winkelen met Robbie Robot

Tweede leerjaar

Blok 2  les 13: De keerhandeling

Derde leerjaar

Blok 3 les 6: Loodrechte stand

Blok 5 les 4: De stambreuken

Vierde leerjaar

Blok 3 les 12: Aftrekken tot 100.000 zonder brug

Blok 5 les 15: Bruto, tarra en netto 

Vijfde leerjaar

Blok 2 les 17: Van breuken naar kommagetallen en omgekeerd

Blok 3 les 21: Gelijkheid van vorm en van grootte

Blok 4 les 10: Pixel voor pixel

Zesde leerjaar

Blok 1 les 11: Landmaten

Blok 2 les 14: Verhoudingen (1)

Blok 4 les 16: Diagrammen onderzoeken