Codi's voor codi's

Het netwerk codi's voor codi's is enkele jaren geleden ontstaan uit een unieke niveau- en netoverschrijdende samenwerking tussen enkele coördinerende en algemene directeurs met de gewaardeerde medewerking van het departement Onderwijs en Vorming en de logistieke ondersteuning van Plantyn. 

Jaarlijks organiseren we een reflectiedag rond een actueel thema in het onderwijs.

Terugblik reflectiedag 2019

Op vrijdag 22 november 2019 organiseerden we de Codi-dag rond het thema 'het nieuwe regeerakkoord'. Een thema dat heel wat stof gaf om over na te denken, zeker over het onderwijs!

We werkten opnieuw met onze beproefde formule: experts gaven een inleiding op het thema en daarna deelden we inzichten in de werkwinkels. We richtten ons op twee thema’s in het regeerakkoord: planlast en centrale toetsing. We bespraken wat er hiermee op ons af komt als algemeen of coördinerend directeur.

Het was een boeiende bijeenkomst met inspirerende sprekers en momenten om met elkaar van gedachten te wisselen en ervaringen te delen. De dag werd afgesloten met een woordje van minister Ben Weyts.

Lezing 'Zicht op leerwinst' door Jan Vanhoof