Woordjes leren met Lana

  • Automatische koppeling met de leerplandoelen
  • Digitaal kleutermateriaal op iKklik, iOmniwize, Scoodle
  • Bevorderen van de schooltaal
  • 30 speelse activiteiten
Nu bestellen

Over Woordjes leren met Lana

Met Woordjes leren met Lana krik je de taalvaardigheid bij anderstalige en taalarme kleuters op.

Je doet dit aan de hand van 30 volledig uitgewerkte activiteiten. Alle activiteiten werden geschreven en uitgetest door kleuterjuf Silke Snoeck, en worden ondersteund door een kartonnen kijkboek met tekeningen van Marjolein Pottie.

1. De lerarenkit
De lerarenkit bevat 30 volledig uitgewerkte activiteiten met op de digitale lesfiche de gekoppelde leerplandoelen (OVSG, GO!, ZILL). Per fiche vind je een compacte en praktische handleiding en de nodige bijlages.

In de kit vind je ook extra woordkaarten met de vertaling in 6 talen (Engels, Frans, Duits, Spaans, Turks en Arabisch) om de schooltaal bij je kleuters naar een hoger niveau te tillen.

2. Kartonnen kijkboek
In samenwerking met uitgeverij Bakermat bieden wij bij de lerarenkit een kartonnen kijkboek met woordkaarten in 6 talen aan.

Voorbeelden uit Woordjes leren met Lana
Download volgende voorbeelddocumenten.

1. Thema 7

2. Thema 13

De voordelen van je Lerarenkit

Al het materiaal overal bereikbaar via iKklik, iOmniwize of Scoodle
Per activiteit een uitgewerkte lesfiche met de materialen rechtstreeks gekoppeld
Directe koppeling aan de leerplandoelen
Fiches makkelijk aanpasbaar en aan te vullen met eigen materiaal