De agenda's van Plantyn

  • Elke leerling perfect opvolgen van 1ste kleuterklas t.e.m. 6de leerjaar
  • Overzichtelijke weekpagina's
  • Bevorderen communicatie tussen leerkracht en ouders, én tussen ouders en leerling

De Kleuteragenda's

Met de Kleuteragenda wordt een goede communicatie bevorderd tussen de leerkracht en de ouders. De Kleuteragenda vertelt de ouders op een speelse manier waarmee hun kind in de klas zoal bezig is. Het stimuleert de kleuters om hun ervaringen in de klas te delen met hun ouders en het laat hen groeien naar een houding van taakgerichtheid, zelfsturing en zelfevaluatie. Bovendien biedt het de leerkracht, de ouders én de kleuters aanknopingspunten voor evaluatieve gesprekken. 

U heeft de keuze tussen 2 Kleuteragenda's: de basisversie voor alle kleuters of de versie specifiek voor de 3de kleuterklas, waarbij de stickerset hoort om de kleuter te stimuleren om zijn ervaringen en gevoelens te delen. Via deze stickerset kan de leerkracht ook de talenten van de kinderen in de verf zetten. Leuke lijntekeningen om in te kleuren stimuleren ook de motorische vaardigheden van de kleuter.

De agenda's voor het lager onderwijs

De agenda voor het lager onderwijs is meer dan een schoolagenda. Het is namelijk ook een planningstool voor schoolse en buitenschoolse activiteiten. De agenda bevat overzichtelijke weekpagina's met

  • duidelijke structuur voor huiswerk per vak;
  • helder overzicht van mee te brengen zaken;
  • aandacht voor communicatie met de ouders;
  • extra ruimte voor naschoolse en weekendactiviteiten;
  • aandacht voor zelfreflectie op week- en halfjaarlijkse basis.

 Het digitale bordboek laat de leerkracht toe om het invullen van de agenda perfect te demonstreren.