Ergonomie voor ergotherapeuten

Ergonomie voor ergotherapeuten

Nu bestellen
 • Voor revalidanten en mensen die na een periode van arbeidsongeschiktheid de stap naar arbeidsparticipatie moeten zetten, is het vaak niet zo evident om de gevolgen van hun beperkingen goed te kunnen plaatsen ten opzichte van de eisen die het werk aan hen stelt. Op de werkplek wordt, onder meer als gevolg van wetgeving met betrekking tot

  veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk, in toenemende mate aandacht besteed aan preventieve en ergonomische maatregelen.  Therapeuten die instaan voor advies en begeleiding van hun cliënt op vlak van werkhervatting, krijgen daardoor te maken met het toepassen van deze preventieve en ergonomische principes op de werkvloer die voor hen niet even helder zijn.  Het handboek Ergonomie voor therapeuten richt zich naar ergotherapeuten, kinesitherapeuten, sociaal verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en alle begeleiders die zich willen vertrouwd maken met de elementen die op de werkvloer van belang zijn als arbeidsparticipatie (en het herstel ervan) aan de orde is.  Naast een overzicht van de kennisinhouden die binnen ergonomie van belang zijn, wordt ingegaan op de wijze waarop ergonomische principes tijdens de therapiesessies kunnen benut worden. Op die manier kan voorbereiding naar werk vanuit therapie zo worden ingevuld dat overdracht naar de werkvloer vlot tot stand kan komen. Daarnaast geeft het

  handboek inzichten over de wijze waarop ergonomische kennis op de werkvloer toegepast kan worden voor werkplekanalyse, advies voor werkplekaanpassing en overleg met de bedrijfsverantwoordelijken (preventieadviseur, arbeidsgeneesheer,…).  Het handboek Ergonomie voor therapeuten is voor deze hulpverleners een handleiding

  om de “taal” die op de werkvloer gesproken wordt, te begrijpen zodat communicatie over werkhervatting tussen bedrijf en zorgverlening vlot en adequaat kan verlopen. • Voor revalidanten en mensen die na een periode van

  arbeidsongeschiktheid de stap naar arbeidsparticipatie moeten zetten,

  is het vaak niet zo evident om de gevolgen van hun beperkingen goed te

  kunnen plaatsen ten opzichte van de eisen die het werk aan hen stelt.

  Op de werkplek wordt, onder meer als gevolg van wetgeving met

  betrekking tot

  veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk, in toenemende mate

  aandacht besteed aan preventieve en ergonomische maatregelen.  Therapeuten die instaan voor advies en begeleiding van hun cliënt op

  vlak van werkhervatting, krijgen daardoor te maken met het toepassen

  van deze preventieve en ergonomische principes op de werkvloer die voor

  hen niet even helder zijn.  Het handboek Ergonomie voor therapeuten richt zich naar

  ergotherapeuten, kinesitherapeuten, sociaal verpleegkundigen,

  maatschappelijk werkers en alle begeleiders die zich willen vertrouwd

  maken met de elementen die op de werkvloer van belang zijn als

  arbeidsparticipatie (en het herstel ervan) aan de orde is.  Naast een overzicht van de kennisinhouden die binnen ergonomie van

  belang zijn, wordt ingegaan op de wijze waarop ergonomische principes

  tijdens de therapiesessies kunnen benut worden. Op die manier kan

  voorbereiding naar werk vanuit therapie zo worden ingevuld dat

  overdracht naar de werkvloer vlot tot stand kan komen. Daarnaast geeft

  het

  handboek inzichten over de wijze waarop ergonomische kennis op de

  werkvloer toegepast kan worden voor werkplekanalyse, advies voor

  werkplekaanpassing en overleg met de bedrijfsverantwoordelijken

  (preventieadviseur, arbeidsgeneesheer,…).  Het handboek Ergonomie voor therapeuten is voor deze

  hulpverleners een handleiding

  om de “taal” die op de werkvloer gesproken wordt, te

  begrijpen zodat communicatie over werkhervatting tussen bedrijf en

  zorgverlening vlot en adequaat kan verlopen.


 • Titel: Ergonomie voor ergotherapeuten
  Auteur: Huget Désiron
  Categorie: health, sociaal
  Druk: 1
  Prijs: €59,05
  Pagina's: 210
  Taal: Nederlands
  ISBN/EAN: 978-90-301-9664-8
  Verschijningsdatum: 24-01-2011
  Status: Leverbaar
  Type onderwijs: hoger onderwijs