Antropologie en sociaal werk

Antropologie en sociaal werk

Nu bestellen
 • Dit boek is een titel uit het aanbod van onze partner Noordhoff Uitgevers, in Vlaanderen verdeeld via Plantyn.

  Het is dus mogelijk dat je bestelling enkele dagen later dan normaal in de bus valt.

  Heb je een vraag over je bestelling? Neem contact op via klantendienst@plantyn.com.

 • Antropologie en Sociaal Werk leert studenten een antropologische visie te ontwikkelen op modern sociaal werk. Het boek draagt bij aan een sociaalwetenschappelijke onderbouwing van dit werkveld.


  Waarom kiezen voor Antropologie en Sociaal Werk?  • het eerste studieboek in Nederland dat sociaal werk vanuit antropologisch perspectief benadert;

  • sluit aan op de nieuwe Body of Knowledge van sociaal werk;

  • levert een aanzet voor sociaal wetenschappelijke onderbouwing van het beroep sociaal werk.

  Het beroep van de sociaal werker is door de terugtrekkende overheid in beweging. Er is meer aandacht voor o.a. preventie, outreachend werken, eigen kracht en casemanagement. Antropologische inzichten helpen om met een frisse blik naar deze concepten te kijken. Antropologie en Sociaal Werk verschaft studenten inzicht in de wisselwerking tussen de leefwereld en systeemwereld van mensen. Ook stimuleert het boek studenten kritisch naar het eigen handelen te kijken en sociaalwetenschappelijk te werk te gaan. Daarmee sluit het goed aan op de nieuwe Body of Knowledge van sociaal werk.


  Elk hoofdstuk begint met een reële praktijksituatie over een sociaal werk interventie. Vervolgens worden de volgende onderwerpen kritisch belicht.: Is een Eigen Kracht conferentie een bindend ritueel of moeten we het zien als symbool van overheidsdwang? Is Moslim fundamentalisme een vorm van tribalisme of is het een Westerse mythe? Verrichten mensen vrijwillig mantelzorg of staat het symbool voor een 'zoek het zelf maar uit' samenleving? Is armoede bewust in stand gehouden? Is het diagnosticeren van mensen een vorm van uitsluiting of moeten we het juist zien als een overgangsritueel dat leidt tot sociale acceptatie?


  De hoofdstukken sluiten af met een handig overzicht van de behandelde stof: een samenvatting en een begrippenlijst. Studenten worden gestimuleerd om over de stof na te denken door middel van de vele kritische vragen die in de hoofdstukken zijn opgenomen. Antropologie en Sociaal Werk is ook beschikbaar als e-book.


  Online ondersteuning


  Op de ondersteunende website staan extra opdrachten voor studenten om mee te oefenen. Docenten vinden er praktische tips.


  Dit boek is tevens verkrijgbaar als e-book, klik hier voor een actueel overzicht van E-ISBN's. Leverbare e-books zijn te koop via www.noordhoffcampuz.nl.

 • Titel: Antropologie en sociaal werk
  Categorie: sociaal
  Druk: 1
  Prijs: €35,95
  Taal: Nederlands
  ISBN/EAN: 978-90-01-86524-5
  Verschijningsdatum: 17-05-2017
  Status: Leverbaar
  Type onderwijs: hoger onderwijs