Verhalen vertellen en vragen stellen

Verhalen vertellen en vragen stellen

Nu bestellen
 • Dit boek is een titel uit het aanbod van onze partner Noordhoff Uitgevers, in Vlaanderen verdeeld via Plantyn.

  Het is dus mogelijk dat je bestelling enkele dagen later dan normaal in de bus valt.

  Heb je een vraag over je bestelling? Neem contact op via klantendienst@plantyn.com.

 • Verhalen vertellen en vragen stellen


  ‘Verhalen vertellen en vragen stellen’ biedt studenten een vakdidactiek om Levensbeschouwing te geven op de basisschool, vanuit een eigentijdse visie op leren. Het boek gaat uit van recente inzichten over (levensbeschouwelijk) leren en sluit aan bij de veranderende context van levensbeschouwing in de huidige samenleving.


  Verhalen vertellen en vragen stellen bestaat uit twee delen.
  Deel A, 'Vakdidactiek Levensbeschouwing en Geestelijke Stromingen' biedt studenten een model en praktische handreikingen voor het begeleiden van levensbeschouwelijk leren van leerlingen. Het gaat hierbij zowel om de didactische als de pedagogische competentie van leerkrachten op dit terrein. Deel B, 'Verhalen vertellen en vragen stellen', bevat zestig verhalen met vragen uit de Geestelijke Stromingen over de negen belangrijkste levensvragen. Deze kunnen zowel gebruikt worden als inspiratie voor het eigen levensbeschouwelijk profiel van de student, als voor het lesgeven aan leerlingen.


  Op de website www.verhalenvertellenenvragenstellen.noordhoff.nl vinden studenten o.a. links naar meer achtergronden over Geestelijke Stromingen, alle in het boek vermelde weblinks en aanbevolen websites, een lijst met aanbevolen literatuur voor verdieping en de digitale versie van de vragen in het Levensbeschouwelijk Portfolio.
  Voor docenten staat er een handleiding op de website.

 • Titel: Verhalen vertellen en vragen stellen
  Categorie: lerarenopleiding
  Druk: 1
  Prijs: €43,95
  Taal: Nederlands
  ISBN/EAN: 978-90-01-80935-5
  Verschijningsdatum: 12-05-2016
  Status: Leverbaar
  Type onderwijs: hoger onderwijs