Ontwikkelingspsychologie

Ontwikkelingspsychologie

Nu bestellen
Inleidende begrippen en implicaties voor opvoeding en (basis)onderwijs
 • Peter Dejonckheere is doctor in de psychologische wetenschappen (Universiteit Gent) en tevens lector aan de lerarenopleiding bij hogeschool Vives.

  Zijn ruime ervaring in zowel de dagopleidingen als opleidingen die via afstand verlopen, resulteerde in een boek met een didactisch verantwoorde opbouw en een bruikbare studieondersteuning online.

  • Het boek schetst een algemeen beeld van de ontwikkeling van het kind, relevant voor het onderwijs. De meeste voorbeelden en toepassingen in het boek zijn toegespitst zijn op de basisschool. Maar daarnaast loopt de beschrijving van de ontwikkeling van het kind tot in de adolescentie.

  • In eerste instantie kan het boek worden opgevat als een naslagwerk dat in de praktijk kan worden gebruikt door geïnteresseerde studenten, docenten, leerkrachten en instanties die met jonge kinderen werken (bv Centra voor Leerlingenbegeleiding).

  • In tweede instantie is het boek een studieboek. Zowel docenten als studenten binnen een bacheloropleiding die het werken met kinderen als doelstelling hanteren, kunnen dit boek als cursus hanteren. Om het echter zowel voor docenten als voor studenten werkbaar te maken werden twee vormen van leerdoelen gebruikt. Een eerste vorm betreft basisleerdoelen die een richtlijn zijn voor studenten. Men kan verwachten dat het beheersen van de basisleerdoelen, de student voldoende inleidt in de belangrijkste begrippen van de ontwikkelingspsychologie. Docenten die meer achtergrond, meer referenties en meer context willen, kunnen gebruik maken van de uitgebreide leerdoelen.

  • In derde instantie is het boek op maat van studenten binnen het afstandsonderwijs die op een zelfstandige manier de leerstof verwerken. Om deze groep studenten een minimale vorm van begeleiding aan te bieden is er de handige studiegids op het einde van het boek. Deze studiegids groepeert samenvattingen, kernwoorden, leerdoelen, grafische voorstellingen van de hoofdstukken en vragen om zichzelf te evalueren.

 • Titel: Ontwikkelingspsychologie
  Auteur: Peter Dejonckheere
  Categorie: lerarenopleiding
  Druk: 2
  Prijs: €49,60
  Pagina's: 300
  Taal: Nederlands
  ISBN/EAN: 978-90-301-5148-7
  Verschijningsdatum: 23-08-2017
  Status: Leverbaar
  Type onderwijs: hoger onderwijs