Duidelijke structuur
Didactisch sterke opbouw
Heldere wiskundetaal

Aanpak volgens vier pijlers

wiskunde ontdekken

Bekijk meer

wiskunde vastzetten

Bekijk meer

wiskunde verklaren

Bekijk meer

wiskunde gebruiken

Bekijk meer

wiskunde ontdekken

 • Probleemstelling vanuit contexten
 • Begrippen aanbrengen met voorbeelden en tegenvoorbeelden
 • Eigenschappen en rekenregels (onder)zoeken

wiskunde vastzetten

 • Definities illustreren
 • Eigenschappen formuleren in een correcte wiskundetaal
 • Werkwijze met concrete voorbeelden

wiskunde verklaren

 • Gestructureerd bewijzen inzichtelijk aanbrengen

wiskunde gebruiken

 • Oefeningen met Geogebra
 • Gebonden aan de leefwereld van de leerlingen
 • Aandacht voor differentiatie

Opbouw

WP+ bestaat voor de tweede graad aso uit een leerboek/werkboek of leerwerkboek.

Leerboek

De leerboeken van WP+

 • hebben veel aandacht voor zinvolle contexten, zowel bij theoretische inhouden als bij opdrachten, maar ook wanneer WP+ op verkenning gaat.
 • beschouwen informatie als een vertrekpunt.
 • bieden de leerkracht de kans tot het inlassen van (nog meer) zoekwerk.
 • verwijzen na elke leereenheid naar extra opdrachten. De opdrachten zijn aangepast aan elk beheersingsniveau (elementair – basis – verdieping).
 • bevatten samenvattingen.
 • zijn zodanig gestructureerd dat ze ondersteund worden door de opmaak.
 • creëren de mogelijkheid tot extrascolaire hulp (GON-begeleiding, ouders ...). Begeleiders vinden voldoende uitgebreide teksten en voorbeelden om de leerling op een efficiënte manier te helpen.
Werkboek

De werkboeken van WP+

 • bevatten studiewijzers met leerdoelen en een opdrachtentabel op maat van de leerling. Zij ondersteunen het zelfstandig verwerken en de zelfreflectie.
 • bevatten de opdrachten uit het leerboek maar bieden ook extra differentiatiemogelijkheden aan.
 • hebben bij bijna elke paragraaf een rubriek ‘Herhaling: inoefenopdrachten’. Die opdrachten zijn geschikt voor de leerlingen die meer moeten oefenen om het elementaire en het basisbeheersingsniveau te bereiken.
 • werken met meerkeuzevragen bij de meeste paragrafen. Soms zijn die uitdagend, soms gaan ze over vroegere leerstof (parate kennis). Deze reeks bevat ook opdrachten die als ‘probleem van de week’ kunnen besproken worden.
 • beëindigen elk hoofdstuk met ‘Herhaling: voor wie wat meer wil’.
Leerwerkboek

In de leerwerkboeken van WP+

 • vervangen de werkteksten de zoekwerken, waardoor de leerling nog actiever wordt betrokken.
 • zijn de werk- en leerteksten duidelijk gescheiden. De leerling moet in de leertekst niets noteren.