Peilers

Link met basisonderwijs
Procesgericht werken
Differentiëren
Eenvoudige wiskundetaal
Actief en participerend leren
Welbevinden van leerling
Maatschappelijke zelfredzaamheid
Verdere schoolloopbaan

Accenten

 • Domeinoverschrijdende doelen (afkomstig uit het leerplan) komen aan bod doorheen de verschillende hoofdstukken:
  • Schatten
  • Wiskundige informatie verwerven en verwerken
  • Werken met de zakrekenmachine
  • Wiskundige problemen oplossen met behulp van duidelijke stappenplannen
  • Functioneel rekenen in praktische situaties die aansluiten bij de leefwereld van de leerling
De duidelijke, overzichtelijke structuur komt nog meer tot uiting:
 • Eenvoudige instructietaal met herkenbare iconen
 • Het visuele wordt benadrukt door toepasselijke foto's, duidelijke tekeningen en leuke cartoons: dit helpt om de leerstof aanschouwelijk voor te stellen
 • Kleurrijke, hedendaagse vormgeving: consequent en functioneel gebruik van kleuren
 • Speelse, maar sobere lay-out die de structuur benadrukt zonder overladen te zijn
Aandacht voor verschillende werkvormen zoals hoekenwerk, coöperatief leren, doe-activiteiten, meetopdrachten, spelen leren en integratie van ICT-toepassingen:
 • Elk leerstofdeel start met een titelblad. Dit is aangevuld met icoontjes die aangeven welke didactische werkvormen worden gebruikt.
 • Sommige hoofdstukken zijn uitgebreid met Doe-bladen. Hiermee kunnen de leerlingen individueel, per twee of in groep aan de slag. Deze Doe-bladen kunnen bovendien gecombineerd worden bij hoekenwerk.
 • Na elk leerstofonderdeel volgt een extra werkblad met aandacht voor spelend rekenen. De oefeningen worden op twee niveaus aangeboden: één starterspagina en één voor doorbijters.
Aan het einde van elke opdracht beoordelen leerlingen zichzelf met behulp van zelfevaluatie.

Eenvoud

Eenvoudige instructietaal
Herkenbare iconen
Nadruk op visuele

Lescomfort

Ondersteuning via de lerarenkit

De lerarenkit bevat al het ondersteunend materiaal in digitale vorm. Deze digitale, didactische 'gereedschapskist' kan gebruikt worden door de hele vakgroep gedurende 1 schooljaar.

De activatie van uw lerarenkit verloopt via Scoodle.

In de lerarenkit vind je onder andere het volgende:

 • een uitgebreide digitale handleiding met:
  • een voorstel tot jaarplan
  • duiding bij de realisatie van de leerplandoelstellingen
  • toetsenbladen met diagnostische- en herhalingstoetsen
  • de Rekentrainer om op maat van leerlingen rekenreeksen re genereren

De lerarenkit bevat ook een interactief e-book als digitale versie van uw handboek, aangevuld met oplossingen. Met een e-boek kan je:

 • al het materiaal projecteren
 • gemakkelijk inzoomen, markeren of notities bijschrijven
 • uw lessen voorbereiden per klas en aanpassen zoals u wenst: eigen digitaal materiaal toevoegen en bewaren (bv. PowerPointpresentaties, links naar het internet, digitale foto's ...) is zo gebeurd!

 Selecteer kolommen 
Titel ISBN Prijs aantal
Uitkomst 1 (incl. Scoodle)
978-90-301-3014-7
€20,90
+
Uitkomst 1 Lerarenkit
978-11-301-2615-0
€60,00
+
Uitkomst 2 (incl. Scoodle)
978-90-301-3634-7
€20,90
+
Uitkomst 2 Lerarenkit
978-11-301-2761-4
€60,00
+
Uitkomst 3/4 Correctiebundel en handleiding
978-90-301-3781-8
€53,15
+