Leerwerkboeken
Tweede en derde graad: op maat van tso
Concrete probleemsituaties

Troeven

Heldere structuur
Zin voor het exacte
Link naar toepassingen
Veel gevarieerde oefeningen

Lescomfort

De lerarenkit bevat al het ondersteunend materiaal in digitale vorm. Deze digitale, didactische 'gereedschapskist' kan gebruikt worden door de hele vakgroep gedurende 1 schooljaar.

De activatie van uw lerarenkit verloopt via Scoodle.

In de lerarenkit vind je onder andere het volgende:

 • een uitgebreide digitale handleiding met:
  • een jaarplanvoorstel
  • oplossingen
  • extra oefeningen
  • Powerpointpresentaties
  • de Rekentrainer om op maat van leerlingen rekenreeksen re genereren

De lerarenkit bevat ook een interactief e-book als digitale versie van uw handboek, aangevuld met oplossingen. Met een e-boek kan je:

 • al het materiaal projecteren
 • gemakkelijk inzoomen, markeren of notities bijschrijven
 • uw lessen voorbereiden per klas en aanpassen zoals u wenst: eigen digitaal materiaal toevoegen en bewaren (bv. PowerPointpresentaties, links naar het internet, digitale foto's ...) is zo gebeurd!