Troeven

Overzichtelijke structuur
Functioneel kleurgebruik
Rustige lay-out
Actuele contexten

Peilers

Logische opbouw
Leerwerkboeken
Voor alle graden

Lescomfort

Leerkrachten beschikken over de Lerarenkit: alle ondersteuning per jaar met daarin al het materiaal digitaal beschikbaar voor de hele vakgroep! De activatie van uw Lerarenkit verloopt via Scoodle.

In de Lerarenkit vind je onder andere het volgende:

 • een uitgebreide digitale handleiding met:
  • interactieve oefeningen waartoe ook de leerlingen toegang hebben
  • een voorstel tot jaarplan
  • duiding bij de realisatie van de leerplandoelstellingen
  • toetsenbladen met diagnostische- en herhalingstoetsen
  • didactische en methodologische ondersteuning (voor groepswerken, BZL ...)
  • de Rekentrainer
Via de Lerarenkit beschik je ook over een interactief e-book als digitale versie van uw boek, aangevuld met oplossingen en extra ondersteunend materiaal (Geogebra ...). Met een e-boek kan je:
 • al het materiaal projecteren
 • gemakkelijk inzoomen, markeren of notities bijschrijven
 • uw lessen voorbereiden per klas en de e-boeken aanpassen zoals je wenst: eigen digitaal materiaal toevoegen en bewaren (bv. PowerPointpresentaties, links naar het internet, digitale foto's ...) is zo gebeurd!

Inhoud 2e en 3e graad

Download de inhoudstafel van je favoriete boek