Troeven

Overzichtelijke structuur
Functioneel kleurgebruik
Rustige lay-out
Actuele contexten

Peilers

Logische opbouw
Leerwerkboeken
Voor alle graden

Lescomfort

Leerkrachten beschikken over de Lerarenkit: alle ondersteuning per jaar met daarin al het materiaal digitaal beschikbaar voor de hele vakgroep! De activatie van uw Lerarenkit verloopt via Scoodle.

In de Lerarenkit vind je onder andere het volgende:

 • een uitgebreide digitale handleiding met:
  • interactieve oefeningen waartoe ook de leerlingen toegang hebben
  • een voorstel tot jaarplan
  • duiding bij de realisatie van de leerplandoelstellingen
  • toetsenbladen met diagnostische- en herhalingstoetsen
  • didactische en methodologische ondersteuning (voor groepswerken, BZL ...)
  • de Rekentrainer
Via de Lerarenkit beschik je ook over een interactief e-book als digitale versie van uw boek, aangevuld met oplossingen en extra ondersteunend materiaal (Geogebra ...). Met een e-boek kan je:
 • al het materiaal projecteren
 • gemakkelijk inzoomen, markeren of notities bijschrijven
 • uw lessen voorbereiden per klas en de e-boeken aanpassen zoals je wenst: eigen digitaal materiaal toevoegen en bewaren (bv. PowerPointpresentaties, links naar het internet, digitale foto's ...) is zo gebeurd!

Inhoud

Nieuwe Delta-T 1
Nieuwe Delta-T 2
Voor het tweede jaar bestaan de leerwerkboeken Nieuwe Delta-T 2A en 2B.
Nieuwe Delta-T 3

Inhoud leerplan AB

Nieuwe DeltaT 3A Leermap (Leerplan AB)

 1. Pythagoras en getallen
 2. Rekenen met reële getallen

Nieuwe DeltaT 3B Leermap (Leerplan AB)

 1. Thales en gelijkvormige figuren
 2. Driehoeksmeting
 3. Verbanden tussen variabelen

Nieuwe DeltaT 3C Leermap (Leerplan AB)

 1. Eerstegraadsfuncties
 2. Descartes en analytische meetkunde
 3. Vectoren

Inhoud leerplan C

Nieuwe DeltaT 3A Leermap (Leerplan C)

 1. Pythagoras en getallen
 2. Rekenen met reële getallen

Nieuwe DeltaT 3B Leermap (Leerplan C)

 1. Thales en gelijkvormige figuren
 2. Driehoeksmeting
 3. Verbanden tussen variabelen

Nieuwe DeltaT 3C Leermap (Leerplan C)

 1. Eerstegraadsfuncties
 2. Descartes en analytische meetkunde

Inhoud leerplan D

Nieuwe DeltaT 3A Leermap (Leerplan D)

 1. Rekenen met reële getallen
 2. Machten en veeltermen
 3. Congruente en meetkundige figuren 

Nieuwe DeltaT 3B Leermap (Leerplan D)

 1. Vergelijkingen en evenredigheden
 2. Driehoeksmeting
 3. Verbanden tussen variabelen
Nieuwe Delta-T 4

Inhoud leerplan AB

Nieuwe DeltaT 4A Leermap (Leerplan AB)

 1. Tweedegraadsfuncties
 2. De cirkel

Nieuwe DeltaT 4B Leermap (Leerplan AB)

 1. Goniometrie
 2. Sinusfunctie
 3. Beschrijvende statistiek

Nieuwe DeltaT 4C Leermap (Leerplan AB)

 1. Functies
 2. Delingen met veeltermen
 3. Complexe getallen

Nieuwe DeltaT 4D Leermap (Leerplan A)

 1. Ruimtemeetkunde

Inhoud leerplan C

Nieuwe DeltaT 4A Leermap (Leerplan C)

 1. Tweedegraadsfuncties
 2. De cirkel

Nieuwe DeltaT 4B Leermap (Leerplan C)

 1. Goniometrie
 2. Beschrijvende statistiek

Nieuwe DeltaT 4C Leermap (Leerplan C)

 1. Functies
 2. Delingen met veeltermen
 3. Rijen
 4. Telproblemen

Inhoud leerplan D

Nieuwe DeltaT 4A Leermap (Leerplan D)

 1. Eerstegraadsfuncties
 2. Gelijkvormigheid en meetkundige figuren
 3. Analytische meetkunde

Nieuwe DeltaT 4D leermap (Leerplan D)

 1. De cirkel
 2. Beschrijvende statistiek

 Selecteer kolommen 
Titel ISBN Prijs aantal
Nieuwe Delta-T 1 Lerarenkit
978-11-301-3984-6
€50,00
+
Nieuwe Delta-T 1A (incl. Scoodle)
978-90-301-4936-1
€21,40
+
Nieuwe Delta-T 1B
978-90-301-4937-8
€21,40
+
Nieuwe Delta-T 1B handleiding
978-90-301-4939-2
€35,75
+
Nieuwe Delta-T 2 Lerarenkit
978-11-301-3986-0
€50,00
+
Nieuwe Delta-T 2A (incl. Scoodle)
978-90-301-4940-8
€20,75
+
Nieuwe Delta-T 2B
978-90-301-4941-5
€20,75
+
Nieuwe Delta-T 3 Lerarenkit
978-11-301-2606-8
€50,00
+
Nieuwe Delta-T 3A Leermap (leerplan A en B) 4/5 lesuren (incl. Scoodle)
978-90-301-3053-6
€18,20
+
Nieuwe Delta-T 3A Leermap (leerplan C) 4/5 lesuren (incl. Scoodle)
978-90-301-3055-0
€17,15
+
Nieuwe Delta-T 3A Leermap (leerplan D) 3 lesuren (incl. Scoodle)
978-90-301-3057-4
€17,15
+
Nieuwe Delta-T 3B Leermap (leerplan A en B) 4/5 lesuren
978-90-301-4968-2
€17,15
+
Nieuwe Delta-T 3B Leermap (leerplan C) 4/5 lesuren
978-90-301-4967-5
€17,35
+
Nieuwe Delta-T 3B Leermap (leerplan D) 3 lesuren
978-90-301-3922-5
€17,15
+
Nieuwe Delta-T 3C Leermap (leerplan A en B) 4/5 lesuren
978-90-301-4969-9
€17,15
+
Nieuwe Delta-T 3C Leermap (leerplan C) 4/5 lesuren (incl. online ICT)
978-90-301-3067-3
€17,15
+
Nieuwe Delta-T 4 Lerarenkit
978-11-301-2790-4
€50,00
+
Nieuwe Delta-T 4A Leermap (leerplan AB) (incl. Scoodle)
978-90-301-3512-8
€17,15
+
Nieuwe Delta-T 4A Leermap (leerplan C) (incl. Scoodle)
978-90-301-3514-2
€17,45
+
Nieuwe Delta-T 4A Leermap (leerplan D) (incl. Scoodle)
978-90-301-3516-6
€16,05
+
Nieuwe Delta-T 4B Leermap (leerplan AB)
978-90-301-4970-5
€17,15
+
Nieuwe Delta-T 4B Leermap (leerplan C)
978-90-301-4971-2
€16,05
+
Nieuwe Delta-T 4B Leermap (leerplan D)
978-90-301-4879-1
€16,05
+
Nieuwe Delta-T 4C Leermap (leerplan AB)
978-90-301-4972-9
€15,00
+
Nieuwe Delta-T 4D Leermap (leerplan A) (incl. online ICT)
978-90-301-3528-9
€12,40
+