Logische opbouw van de oefeningen
Ook voor tweede en derde graad
Leerwerkboeken

Eerste graad

Bewezen didactiek
Rustige layout
Functioneel kleurgebruik
Voldoende schrijf- en tekenruimte
Overzichtelijke samenvattingen
Herhalingsoefeningen
Leefwereld van de leerlingen

Lescomfort

De lerarenkit bevat al het ondersteunend materiaal in digitale vorm. Deze digitale, didactische 'gereedschapskist' kan gebruikt worden door de hele vakgroep gedurende 1 schooljaar.

De activatie van uw lerarenkit verloopt via Scoodle.

In de lerarenkit vind je onder andere het volgende:

 • een uitgebreide digitale handleiding met:
  • een jaarplanvoorstel
  • oplossingen
  • extra oefeningen
  • Powerpointpresentaties
  • de Rekentrainer om op maat van leerlingen rekenreeksen re genereren

De lerarenkit bevat ook een interactief e-book als digitale versie van uw handboek, aangevuld met oplossingen. Met een e-boek kan je:

 • al het materiaal projecteren
 • gemakkelijk inzoomen, markeren of notities bijschrijven
 • uw lessen voorbereiden per klas en aanpassen zoals u wenst: eigen digitaal materiaal toevoegen en bewaren (bv. PowerPointpresentaties, links naar het internet, digitale foto's ...) is zo gebeurd!