Logische opbouw van de oefeningen
Ook voor tweede en derde graad
Leerwerkboeken

Eerste graad

Bewezen didactiek
Rustige layout
Functioneel kleurgebruik
Voldoende schrijf- en tekenruimte
Overzichtelijke samenvattingen
Herhalingsoefeningen
Leefwereld van de leerlingen

Lescomfort

De lerarenkit bevat het ondersteunend materiaal in digitale vorm en kan gebruikt worden door de hele vakgroep gedurende 1 schooljaar. De activatie van je lerarenkit verloopt via Scoodle.

 • In de lerarenkit voor de eerste graad vind je onder andere een uitgebreide digitale handleiding met:
  • de Rekentrainer om op maat van leerlingen rekenreeksen re genereren
  • Powerpointpresentaties
  • extra oefeningen
  • oplossingen
  • een jaarplanvoorstel
 • In de lerarenkit voor de tweede graad vind je de oplossingen en extra oefeningen.
 • In de lerarenkit voor de derde graad vind je de oplossingen.

De lerarenkit bevat ook een interactief e-book als digitale versie van uw handboek, aangevuld met oplossingen. Met een e-boek kan je:

 • al het materiaal projecteren
 • gemakkelijk inzoomen, markeren of notities bijschrijven
 • uw lessen voorbereiden per klas en aanpassen zoals u wenst: eigen digitaal materiaal toevoegen en bewaren (bv. PowerPointpresentaties, links naar het internet, digitale foto's ...) is zo gebeurd!