Activeer de sneak preview

Sinds september 2020 kunnen jij en je leerlingen onze gloednieuwe methode LOEP gebruiken voor

 • de component wetenschappen in de basisoptie Moderne talen - wetenschappen. Dit overzicht van de projecten met aanduiding van eindtermen en leerplandoelen voor het GO!, Katholiek Onderwijs Vlaanderen en het provinciaal onderwijs zal je helpen een keuze te maken bij de aankoop van de boekjes.
   
 • de basisoptie STEM-wetenschappen. LOEP voorziet lesmateriaal voor 2 uur per week. Je krijgt als leerkracht de vrijheid om de overige tijd in te vullen met eigen STEM-projecten die vertrekken vanuit een behoefte en niet toewerken naar een vaststaande realisatie. De projecten van LOEP kunnen voor deze eigen uitwerking als start gebruikt worden.


Ga zeker eens kijken in de sneak preview van de lerarenkit en snuister ook eens tussen het extra lesmateriaal. Ga naar www.scoodle.be en activeer de sneak preview van de lerarenkit.

Troeven

Ontdek, onderzoek en ontwerp

Bekijk meer

Individueel leertraject

Bekijk meer

Keuzevrijheid

Bekijk meer

STEM

Bekijk meer

Ontdek, onderzoek en ontwerp

 • De ontdekkende fase is de eerste fase in het leerproces. 
 • Waar het kan, starten we vanuit voorkennis uit natuurwetenschappen.
 • De onderzoeken zijn opgebouwd volgens de wetenschappelijke onderzoeksmethode.
 • De ontwerpen zijn opgebouwd volgens het technisch proces.
 • Er is een sterke focus op het verklaren van de waarnemingen zodat het geleerde toegepast kan worden.
 • Er is een sterke focus op procesevaluatie en reflectie.

Individueel leertraject

 • De leerling neemt een bepaalde rol aan in elk leerlingenexperiment en wordt hiervoor geëvalueerd door zichzelf, de medeleerlingen en de leerkracht.
 • De leerling kan al dan niet gebruikmaken van het opzoekboek via QR-codes in het project.
 • De leerling start met oriëntatie-oefeningen (ontdek) waar hij op eigen niveau verder kan oefenen. 
 • De leerling kan extra oefenen op de theoriefiches bij het niet juist verklaren van zijn waarneming (onderzoek).
 • De leerling oefent op drie niveaus bij de verwerkingsoefeningen die gekoppeld zijn aan de theoriefiches.

Keuzevrijheid

Als leerkracht heb je heel wat keuzes over hoe je je lessen wil aanpakken.

 • Projecten van LOEP? Eigen materiaal? Of allebei?
 • Kennis of onderzoekscompetenties? Of allebei?
 • Oefeningen? Onderzoeken? Of allebei?
 • Digitaal? Op papier? Of allebei?
 • Demoproeven? Leerlingenexperimenten? Of allebei?

STEM

 • Leerlingen ontwerpen aan de hand van het technisch proces.
 • LOEP heeft aandacht voor STEMmige beroepen.

Structuur

Je leerlingen doorlopen telkens hetzelfde proces

 • We bouwen verder op voorkennis vanuit natuurwetenschappen.

  Als er voorkennis is, starten we met een oriëntatie-oefening
   
  • Een leerling die deze oriëntatie-oefening verkeerd heeft, maakt een remediërende oefening en een basisoefening.
  • Een leerling die deze oriëntatie-oefening juist heeft, maakt een basisoefening en een verdiepende oefening.
    
 • We ontdekken nieuwe kennis samen met de leerlingen.

  Als er nieuwe kennis ontdekt wordt, starten we vanuit oefeningen, demoproeven om op inductieve wijze de leerstof te ontdekken.
 • De 'ontdek' resulteert in een 'onthoud', waar de theorie overzichtelijke vastgezet wordt. De leerling krijgt inzicht in de belangrijkste theoretische kaders.
   
 • Er wordt bij elke onthoudkader verwezen naar de overeenkomstige theoriefiche in het opzoekboek waar er over deze theorie nog meer informatie staat. De leerling kan deze theorie op drie niveaus inoefenen via online oefeningen op Scoodle.
 • In 'onderzoek' schotelen we de leerling leerlingenexperimenten voor. Die zijn in LOEP zo uitgeschreven dat ze ook de laboverslagen zijn van de leerlingen. Uiteraard volgt LOEP de wetenschappelijke onderzoeksmethode, van onderzoeksvraag tot besluit. In LOEP voegen we echter nog twee stappen toe: reflectie en verklaring.
   
  • In 'reflectie' reflecteert de leerling op vaardigheden en procedurele doelen.
  • In 'verklaring' verklaart de leerling wat hij net waargenomen heeft. Dat doen hij door zijn geactiveerde voorkennis of de nieuwe theoretische inzichten te gebruiken.
    
 • Een keer per project zit er in LOEP een 'ontwerp'.
   
  • Nu vertrekken we vanuit een probleemstelling en doorlopen we de vijf stappen van het technisch proces.
  • Aan de hand van criteria moet de leerling een ontwerp bedenken, schetsen en maken zodat er een oplossing gegeven wordt voor de probleemstelling.
 • In elk project vindt de leerling verwerkings- en toepassingsoefeningen die hij aan de hand van verworven inzichten uit 'ontdek', 'onthoud' en 'onderzoek / ontwerp' moet kunnen oplossen.
   
 • Aan elke fiche in het opzoekboek worden digitale oefeningen op drie niveaus gekoppeld zodat de leerling ook hier nog oefenkansen krijgt.

Materialen

LOEP bestaat uit zes projecten die afzonderlijk verkrijgbaar zijn.

 • Stof tot nadenken - 12 uur
 • Gezwicht voor licht - 12 uur
 • Sterk werk - 12 uur
 • Klein maar fijn - 10 uur
 • Energy Lab - 12 uur
 • Onder spanning - 10 uur

Het opzoekboek zijn gelamineerde fiches op A5-formaat die aan elkaar vasthangen met een metalen ring.

Het opzoekboek bestaat uit twee soorten fiches:

 • theoriefiches met verwerkingsoefeningen op drie niveaus
  (voorbeelden: stofomzettingen, massadichtheid, zuivere stof en mengsel)
 • vademecumfiches
  (voorbeelden: tabel met grootheden en eenheden, veiligheidsregels, Hoe los ik een vraagstuk op?, Hoe stel ik een goede onderzoeksvraag?)

Alle fiches bevatten ook een link naar digitale oefeningen op drie niveaus in Scoodle.

De lerarenkit op Scoodle bevat

 • extra onderzoeken (aan de hand van de wetenschappelijke onderzoeksmethode)
 • extra ontwerpen (aan de hand van het technisch proces)
 • digitale oefeningen
 • handleiding met tips & tricks
 • materialenlijst
 • ...

 Selecteer kolommen 
Titel ISBN Prijs aantal
LOEP - Energy Lab
978-90-301-4464-9
€5,00
+
LOEP - Gezwicht voor licht
978-90-301-4456-4
€5,00
+
LOEP - Klein maar fijn
978-90-301-4463-2
€5,00
+
LOEP - Onder spanning
978-90-497-0080-5
€5,00
+
LOEP - Opzoekboek
978-90-301-4465-6
€22,00
+
LOEP - Sterk werk
978-90-301-4457-1
€5,00
+
LOEP - Stof tot nadenken
978-90-301-4445-8
€5,00
+
LOEP Lerarenkit
978-11-301-4577-9
€60,00
+