Nieuw voor het tweede jaar: LEF!

Basisoptie Maatschappij en welzijn

De onderwijshervorming brengt in het tweede jaar nieuwe basisopties met zich mee. Werken met de basisoptie Maatschappij en welzijn, dat vraagt volgens de nieuwe leerplannen een flexibel speelveld voor jou als leerkracht. Inhoud waarmee je wendbaar in de klas staat en kunt inspelen op wie je leerlingen zijn en wat er bij hen leeft. Dat is LEF!, zowel voor de A- als voor de B-stroom.

Lees meer op de methodepagina van LEF!

Troeven

Structuur
Zin voor initiatief
Samenhang
Wetenschappelijke correctheid

Afgestemd op de leerlingen

Hun leefwereld
Hun voorkennis
Hun niveau

Lescomfort

Ondersteuning via de lerarenkit

De lerarenkit bevat al het ondersteunend materiaal in digitale vorm. Deze digitale, didactische 'gereedschapskist' kan gebruikt worden door de hele vakgroep gedurende 1 schooljaar.

De activatie van uw lerarenkit verloopt via Scoodle.

In de lerarenkit vind je onder andere het volgende:

 • de handleiding met oplossingen
 • didactische tips
 • bijkomende opdrachten

De lerarenkit bevat ook een interactief e-book als digitale versie van uw handboek, aangevuld met oplossingen. Met een e-boek kan je:

 • al het materiaal projecteren
 • gemakkelijk inzoomen, markeren of notities bijschrijven
 • uw lessen voorbereiden per klas en aanpassen zoals u wenst: eigen digitaal materiaal toevoegen en bewaren (bv. PowerPointpresentaties, links naar het internet, digitale foto's ...) is zo gebeurd!

Voor elke graad

Eerste graad

SOWiEso STV is specifiek ontwikkeld voor de optie Sociale en Technische Vorming van het 2de jaar van de 1ste graad

Dit leerwerkboek biedt de basisleerstof aan uit het leerplan van het VVKSO (D/2001/0279/027) via speelse opdrachten en reflectiemomenten.

 • De leerstof is afgestemd op de leefwereld, voorkennis en het niveau van deze jonge leerlingen.
 • Structuur en speelsheid wordt op een elegante manier gecombineerd.
 • Leerlingen krijgen de kans om hun sociale en technische vaardigheden te verkennen.
 • SOWIEso STV biedt een uitgebreide (digitale) ondersteuning: een omvangrijk luik met uitgewerkte knutsel- en kookactiviteiten wordt in de handleiding aangeboden. Deze creatieve opdrachten geven leerlingen de kans hun nieuw opgedane kennis toe te passen en uit te breiden. Leerkrachten kunnen zelf de opdrachten selecteren die hen aanspreken.
 • Daarnaast krijgt de leerkracht de ruimte om eigen projecten en uitbreidingen te laten aansluiten bij het leerwerkboek.

SOWiEso STV = een actieve en geïntegreerde manier van werken rond sociale en technische vaardigheden. Hierdoor krijgen leerlingen een goed beeld van wat de richting STW te bieden heeft.

Tweede graad

Voor de 2de graad richting STW biedt SOWiEso leerwerkboeken aan.

 • SOWiEso 1 voor het 1ste jaar van de 2de graad
 • SOWiEso 2 voor het 2de jaar van de 2de graad

Deze leerwerkboeken zijn tot stand gekomen in een auteursgroep van 5 leerkrachten (zowel huishoudkundigen als pedagogen) en zijn volledig conform het recentste leerplan sociale wetenschappen STW.

 • SOWiEso staat garant voor inhoudelijke en wetenschappelijke correctheid.
 • De praktische haalbaarheid van de leerstof staat centraal.
 • Aantrekkelijke vierkleurenedities waarin kennis en toepassingen geïntegreerd wordt aangeboden. 
 • Leerkrachten beschikken over een groot aanbod aan (digitaal) ondersteunend materiaal. De leerkrachtenhandleiding bevat onder meer oplossingen, didactische tips, bijkomende opdrachten en suggesties én aanzetten voor integrale opdrachten.
Derde graad

SOWiEso 3de graad bestaat uit vier Informatieboeken en vier bijhorende Opdrachtenboeken voor de richting Sociale Wetenschappen.

 • 1. De mens in ontwikkeling
 • 2. De mens gevormd door pedagogisch handelen.
 • 3. De mens en zijn gedrag
 • 4. De mens als deel van de samenleving

Hoe de vier Informatieboeken het leerplan vertalen volgens een eigen opbouw en logica en hoe dus hun samenhang is, wordt samengevat in dit document.

De Informatieboeken van SOWiEso 3de graad helpen uw leerlingen goed voor te bereiden op het hoger onderwijs. Deze uitgaven zijn meer dan alleen leerboeken, het zijn vooral naslagwerken. Door zelf op zoek te gaan naar informatie en deze te verwerken, werken leerlingen aan verschillende vaardigheden.

 • Informatie leren structureren en interpreteren
 • Verbanden leggen
 • Vertrouwen op hun gezond verstand (logica) en parate kennis
 • Kritisch leren denken
 • Hoofdzaken van bijzaken leren onderscheiden