Troeven

Samen op ontdekking

Bekijk meer

Activerende werkvormen

Bekijk meer

Coach en differentieer

Bekijk meer

Aangepast aan nieuw curriculum

Bekijk meer

Samen op ontdekking

Laat je leerlingen natuurwetenschappen zelf ontdekken

Met Nerf vertrekken je leerlingen vanuit hun eigen waarneming. Studeren wordt plots een stuk actiever en haalbaarder. Een verademing voor hen én voor jou.

Na de ontdekking wordt de theorie vastgezet. Nadien maken je leerlingen oefeningen.

 

Activerende werkvormen

Leerlingen oefenen op basis van korte leerstofgehelen. De oefeningen zijn zo opgevat dat leerlingen ze zelfstandig kunnen maken. Leerlingen gaan zelf aan de slag, ze moeten lezen, tekenen, markeren, omcirkelen, aankruisen, verbinden, onderzoeken… 

Door actief met de leerstof aan de slag te gaan, krijgen ze deze ook echt onder de knie.

Coach en differentieer

Na 'ik oefen', kan de leerlingen bij ‘ik controleer mezelf’ twee verschillende oefenreeksen maken. Als hij de 'ik oefen' juist heeft, maakt hij de basisoefeningen achteraan het thema. Heeft hij deze 'ik oefen' fout, maakt hij de remediëringsoefeningen.
 
Per thema zijn er ook plusoefeningen voor die leerlingen die sneller klaar zijn.
 

Aangepast aan nieuw curriculum

De extra categorie ‘de wereld en ik’ en ‘beroepen en ik’ na elk thema maakt Nerf helemaal STEM-proof.

Je leerlingen oefenen op hun eigen niveau met gedifferentieerde oefenreeksen.
 
Een aantal inhoudelijke aanpassingen zorgen ervoor dat duurzaamheid en de wetenschappelijke onderzoeksmethode meer aan bod komen.
 
 

Uitgever aan het woord

Voor wie?

In Nerf wordt gewerkt aan competenties rond exacte wetenschappen en duurzaamheid. 
In Nerf Ruimte wordt gewerkt aan competenties rond ruimtelijk bewustzijn en duurzaamheid. 

Leerkrachten wetenschappen in het KOV maken gebruik van:

 • Nerf 1 (2u/week)
 • Nerf 2 (1u/week)
 • Nerf Ruimte (1u/week)

Heb je 3u wetenschappen in het eerste jaar en 1u in het tweede jaar, dan gebruik je Nerf 1 en Nerf Ruimte in het eerste jaar. 
Heb je 2u wetenschappen in zowel het eerste als in het tweede jaar, dan gebruik je Nerf Ruimte samen met Nerf 2 in het tweede jaar.

Leerkrachten natuurwetenschappen in het GO!, OVSG & POV maken gebruik van:

 • Nerf 1 (2u/week)
 • Nerf 2 (1u/week)


Leerkrachten MAVO en/of PAV in het GO!, OVSG & POV maken gebruik van:

 • Nerf Ruimte (1u/week)

Structuur

We wisselen doorheen het hele leerwerkboek af tussen kleine leerstofgehelen.
 
 • Ik ontdek
 • Ik leer
 • Ik oefen
   
Leerlingen ontdekken de leerstof aan de hand van oefeningen, proeven, bronnen …  In Nerf wordt er geen theorie geponeerd maar moeten je leerlingen weten waar de theorie vandaan komt. Zo zullen ze die ook begrijpen en dus beter onthouden. Het motto is hier ‘Weet je leert!’.
 
Nadien wordt wat ze net ontdekt hebben vastgezet in een groene onthoudkader. Deze groene kaders zijn de leerstof die je leerlingen moeten studeren. 
 
Nadat je leerlingen kennis hebben gemaakt met de theorie wordt die telkens ingeoefend. Je leerlingen gaan hier actief aan de slag waardoor ze de leerstof ook echt onder de knie krijgen. De oefeningen hebben duidelijke korte instructies zodat je leerlingen zelfstandig de theorie kunnen verwerken. Als een leerling de oefeningen fout heeft, wordt hij naar de remedieringsoefeningen bij ‘Ik controleer mezelf’ verwezen. Als hij de oefeningen juist heeft, maakt hij de basisoefeningen bij ‘Ik controleer mezelf’. Je leerlingen oefeningen dus op hun eigen niveau verder.

De groene pagina's bij elk thema helpen je leerlingen studeren. Elk thema eindigt met herhalingsoefeningen.

 • Studeerhulp
 • Schema
 • Ik controleer mezelf

We lijsten op wat je leerlingen moeten kennen en kunnen. Dit kan een grote hulp zijn bij de voorbereiding op testen en/of examens. Je leerlingen krijgen ook een begrippenlijst met een omschrijving van elk woord en een verwijzing naar de pagina waar dit woord voorkomt. We bieden ook een schema aan waarin de leerstof op een visuele en duidelijke manier gestructureerd wordt.

Per thema heeft Nerf herhalingsoefeningen. Deze herhalingsoefeningen worden in twee niveaus aangeboden. Afhankelijk van het resultaat bij de ‘Ik oefen’ maken leerlingen andere oefeningen bij ‘Ik controleer mezelf’. Op deze manier oefeningen je leerlingen op hun eigen niveau de leerstof in.

Voor leerlingen die sneller klaar zijn, voorzien we plusoefeningen. Dat zijn verdiepende oefeningen die wat meer uitdaging bieden en dus ook ingezet kunnen worden als binnenklasdifferentiatie.

De wetenschappelijke onderzoeksmethode is belangrijk in de nieuwe eindtermen. In thema 1 brengen we de zeven stappen van de wetenschappelijke onderzoeksmethode aan bij je leerlingen. We laten hen ermee kennis maken en oefenen er in het eerste thema al op.

Doorheen de andere thema’s reiken we experimenten aan. Deze zijn telkens opgebouwd uit dezelfde zeven stappen. We starten met een gegeven onderzoeksvraag en werken zo verder naar het antwoord hierop (het besluit).

Om tegemoet te komen aan de eindtermen rond STEM vind je op het einde van elk thema:

 • De wereld en ik
 • Beroepen en ik
   

Bij 'De wereld en ik' focussen we op verwondering, actualiteit, wetenschappelijk onderzoek, duurzaamheid en/of klimaat.

Bij 'Beroepen en ik' laten we je leerlingen kennismaken met verschillende beroepen. We willen hen een breed vizier bieden op hun toekomst.

Materialen

De lerarenkit op Scoodle bevat al het digitale materiaal. Je vindt bij elk thema:

 • een verrijkt bordboek met linken naar websites, filmpjes ...
 • oplossingen
 • handleiding met tips en tricks
 • toetsvragen
 • jaarplan waar je per hoofdstuk de koppeling met de leerplandoelen en eindtermen kan bekijken
 • extra materiaal zoals labo’s, oefeningen, werkvormen …
 • digitale oefeningen voor de leerlingen op drie niveaus 
 • begrippenlijsten
 • materialenlijsten
 • ...

Je leerlingen beschikken over:

 • leerwerkboek
 • e-boek met oplossingen indien gedeeld door de leerkracht
 • online oefenplatform met oefeningen op twee niveaus en de oefeningen van 'Ik controleer mezelf' als oefeningen met '1 halter'

 Selecteer kolommen 
Titel ISBN Prijs aantal
Nerf 1 + Nerf Ruimte Lerarenkit (ET 2019)
978-11-301-4474-1
€60,00
+
Nerf 1 Leerwerkboek (incl. Scoodle)
978-90-301-2928-8
€20,80
+
Nerf 2 (ET 2019) Leerwerkboek (incl. Scoodle)
978-90-301-4439-7
€18,30
+
Nerf 2 + Nerf Ruimte Lerarenkit (ET 2019)
978-11-301-4476-5
€60,00
+
Nerf Ruimte Leerwerkboek (incl. Scoodle)
978-90-301-9784-3
€13,20
+